ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กระทรวงพาณิชย์ เพิ่มความเข้มตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระในท่าอากาศยาน ช่วงวันหยุดสงกรานต์

กระทรวงพาณิชย์ เพิ่มความเข้มตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระในท่าอากาศยาน ช่วงวันหยุดสงกรานต์

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้นายตรวจชั่งตวงวัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระในท่าอากาศยานพาณิชย์ทั้ง 33 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีเครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระรวม 1,044 เครื่อง เพื่อรักษาความเป็นธรรมให้กับประชาชนที่เดินทางโดยเครื่องบินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งในส่วนของท่าอากาศยานดอนเมือง เริ่มมีประชาชนมาใช้บริการค่อนข้างหนาแน่น เฉลี่ยวันละกว่า 80,000 คน จากการลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าที่ใช้งานที่ท่าอากาศยานดอนเมืองซึ่งมีทั้งหมด 200 เครื่อง เป็นเครื่องชั่งในอาคาร 1 จำนวน 100 เครื่อง เครื่องชั่งในอาคาร 2 จำนวน 94 เครื่อง และเครื่องชั่งกลางสำหรับให้บริการประชาชน จำนวน 6 เครื่อง พบว่า เครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าทุกเครื่องมีความถูกต้องเที่ยงตรง

ทั้งนี้ การตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าในช่วงเทศกาลที่มีประชาชนเดินทางโดยเครื่องบินเป็นจำนวนมาก เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญ เนื่องจากน้ำหนักของกระเป๋าสัมภาระ อาจมีผลต่อการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของสายการบิน สำหรับผู้ที่ใช้เครื่องชั่งโดยที่รู้อยู่ว่าเครื่องชั่งนั้นแสดงผลผิดหรือไม่เที่ยงตรงเกินกฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากประชาชนพบเห็นการใช้เครื่องชั่งที่ไม่ได้มาตรฐาน สามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือทางแอพลิเคชั่นไลน์ @MR.DIT

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230411093730904

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More