ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ไปเลือกตั้งไม่ได้ กกต.สกลนคร ย้ำต้องแจ้งเหตุก่อน 7 หลัง 7

ไปเลือกตั้งไม่ได้ กกต.สกลนคร ย้ำต้องแจ้งเหตุก่อน 7 หลัง 7

ผอ.กกต.สกลนคร ชี้แจงวิธีการแจ้งเหตุอันไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง พร้อมเชิญชวนประชาชนใช้ แอป “Smart Vote” สืบค้นข้อมูลการเลือกตั้ง 2566

วันนี้ (11 เม.ย.66) นายวันชัย โชควิเศษชัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดให้แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566 ซึ่งต้องแจ้งเหตุภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง คือวันที่ 15-21 พฤษภาคม 2566 การแจ้งเหตุอันไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อเป็นการป้องกันการเสียสิทธิ ผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสามารถแจ้งเหตุอันไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ทั้งการแจ้งต่อนายทะเบียนโดยตรง ส่งหนังสือแจ้งเหตุทางไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางออนไลน์และแอปพลิเคชัน “Smart Vote”

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดทำแอปพลิเคชัน ฉลาดเลือก “Smart Vote” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการสืบค้น เข้าถึงข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง ข้อมูลพรรคการเมือง ข้อมูลที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป (เลือกตั้ง ส.ส.) ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

 

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230411114016979

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More