ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

วิทยาลัยเทคนิคตราดเปิดจุดให้บริการตรวจเช็คความพร้อมของยานพาหนะ ภายใต้โครงการอาชีวะอาสา “ร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลสงกรานต์”

วิทยาลัยเทคนิคตราดเปิดจุดให้บริการตรวจเช็คความพร้อมของยานพาหนะ ภายใต้โครงการอาชีวะอาสา “ร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลสงกรานต์”

(11 เม.ย. 66) นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดจุดให้บริการตรวจเช็คความพร้อมของยานพาหนะ ทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ภายใต้โครงการอาชีวะอาสา “ร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลสงกรานต์” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคตราดดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยใช้เกณฑ์การตรวจสภาพรถที่ได้มาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก ด้วยการเปิดให้บริการประชาชน บริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ตรงข้ามแขวงทางหลวงตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด

นายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด กล่าวว่า โครงการอาชีวะอาสา “ร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลสงกรานต์” เป็นความรวมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กับกรมการขนส่งทางบก ที่ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะการปฏิบัติงานของแผนกวิชาช่างยนต์ และเป็นการสร้างจิตสำนึก ให้มีส่วนร่วมในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สำหรับการดำเนินการให้บริการในครั้งนี้มีการให้บริการตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าและไฟท้ายรถจักรยานยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ส่วนรถยนต์ จะมีการให้บริการตรวจเช็คในเรื่องลมยาง สารหล่อเย็น ระดับน้ำมันเครื่อง และระบบเบรก เพื่อให้ยานพาหนะของประชาชน และนักท่องเที่ยว มีความพร้อมในการใช้งาน ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้ารับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเปิดให้บริการระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ของทุกวัน จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2566

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230411120847999

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More