ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี ประจำปี 2566

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี ประจำปี 2566

เชิญประชาชนที่มีความสนใจที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเวลาราชการที่ กลุ่มควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More