ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมการขนส่งทางราง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานแผนอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางระบบขนส่งทางรางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

กรมการขนส่งทางราง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานแผนอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางระบบขนส่งทางรางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

เมื่อวานนี้ (12 เมษายน 2566) นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางระบบขนส่งทางรางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีบางซื่อ เนื่องจากวันนี้เป็นวันทำงานวันสุดท้ายก่อนหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งประชาชนจะเริ่มทะยอยเดินทางท่องเที่ยวและเดินทางกลับภูมิลำเนา รวมทั้งหลังจากการปรับย้ายสถานีต้นทางและปลายทางจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) มายังสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เป็นครั้งแรกที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์รองรับผู้โดยสารจำนวนมากช่วงเทศกาล โดยในการลงพื้นที่พบว่า สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาปกติ แต่สามารถบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่มีผู้โดยสารตกค้างภายในสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ทั้งนี้ ได้มีการหารือกับผู้ให้บริการถึงการเตรียมความพร้อมต่าง ๆ ภายในสถานี เช่น การจัดเก้าอี้เสริมในพื้นที่พักคอยผู้โดยสาร การปรับปรุงห้องน้ำภายในสถานีให้พร้อมใช้งาน การเพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจตั๋วโดยสารก่อนขึ้นชั้นชานชาลา โดยในระยะยาว ให้เร่งรัดการจัดหาเครื่องตรวจตั๋วโดยสารอัตโนมัติเพื่อให้สามารถตรวจตั๋วโดยสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ส่วนในด้านการเดินรถ ได้กำชับการรถไฟแห่งประเทศไทยตรวจสอบความพร้อมของเส้นทางรถไฟ เพิ่มเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและจุดตัดทางรถไฟ และเข้มงวดการตรวจวัดแอลกอฮอล์ของเจ้าหน้าที่ภายในขบวนรถ ตลอดจนจัดตู้เสริมและขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารในเส้นทางที่มีปริมาณการเดินทางหนาแน่น เพื่อรองรับประชาชนในการเดินทางเป็นต้น กรมการขนส่งทางราง ห่วงใยผู้ใช้บริการระบบรางช่วงวันหยุดเทศกาล และขอให้ทุกท่านเดินทางสะดวก และปลอดภัยในช่วงสงกรานต์สงกรานต์ 2566

ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67283

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More