ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประชุมใหญ่มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

ประชุมใหญ่มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

ประชุมใหญ่มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ…..ม.ร.ว.พร้อมฉัตร  สวัสดิวัตน์ รองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมในปี 2566 อาทิ การดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทุกจังหวัด รวม 2,513 ทุน เป็นเงิน 11,373,800 บาท  และในรอบ 40 ปี ที่ผ่านมา ได้มอบทุนการศึกษาไปแล้ว  32,200 ทุน เป็นเงิน 264,286,680 บาท นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสฉลอง 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประธานก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ  จัดงานฉลอง 40 ปีมูลนิธิที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ จัดเดิน-วิ่ง การกุศล “ก้าวนี้เพื่อน้อง” ครั้งที่ 4 การจัดงานฉลอง ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ จัดงาน “วันร่วมจิตต์เสริมพลังใจให้เยาวชน” เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯ และมอบเข็ม “พุ่มเพชร” สัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ แก่ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดของมูลนิธิฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ฯลฯ โดยมีผู้เข้าประชุม อาทิ  คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร อำนวย สุวรรณคีรี ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข อารยา อรุณานนท์ชัย  ทิพวิภา สุวรรณรัฐ วรสุดา รัตน ดร.พรชัย มงคลวนิช  พรกมล ภมรานนท์ ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ และผู้แทนหน่วยราชการ องค์การ มูลนิธิ-สมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง สำนักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ธนาคารออมสิน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ ที่โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้   

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More