ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปฏิบัติการ ตรวจความพร้อมเรือท่องเที่ยวรองรับการบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปฏิบัติการ ตรวจความพร้อมเรือท่องเที่ยวรองรับการบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปฏิบัติการ ตรวจความพร้อมเรือท่องเที่ยวรองรับการบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 14 เมษายน 2566 นายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปฏิบัติการ ตรวจความพร้อมเรือท่องเที่ยวรองรับการบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมด้วยนายภูเมศ สุขม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 และนายพงษ์ธร ชำนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ณ ท่าเทียบเรือวัดชัยมงคล 
ปัจจุบันท่าเรือวัดชัยมงคล มีเรือให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ประมาณกว่า 10 ลำ จำนวนเที่ยวเรือ ประมาณ 10 เที่ยว นักท่องเที่ยวประมาณ 60 – 70 คน ต่อวัน ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในการนี้ รองอธิบดี ฯ ได้กล่าวให้กำลังใจและอวยพรเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบายกระทรวงคมนาคมและกรมเจ้าท่า และได้เน้นย้ำผู้ประกอบการให้นักท่องเที่ยวสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดการเดินทางทางน้ำ เพื่อความปลอดภัย 

ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67302

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More