ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รฟท. เผยตัวเลขยอดรวมของผู้โดยสารที่เดินทางออกต่างจังหวัดในช่วงเทศสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 7 – 12 เมษายน 2566

รฟท. เผยตัวเลขยอดรวมของผู้โดยสารที่เดินทางออกต่างจังหวัดในช่วงเทศสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 7 – 12 เมษายน 2566

รฟท. เผยตัวเลขยอดรวมของผู้โดยสารที่เดินทางออกต่างจังหวัดในช่วงเทศสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 7 – 12 เมษายน 2566

มีจำนวนทั้งสิ้น 425,862 คน เป็นผู้โดยสารขบวนรถปกติ จำนวน 421,812 คน และเป็นผู้โดยสารขบวนรถเสริม 4,05

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 มีประชาชนและนักท่องเที่ยว ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟเป็นจำนวนมาก นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย จึงได้สั่งการให้จัดเตรียมมาตรการอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชน โดยจัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารรองรับประชาชนที่เดินทางออกต่างจังหวัด จำนวน 5 ขบวน ในเส้นทางสายเหนือ 2 ขบวน และสายตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ขบวน สามารถรองรับผู้โดยสารได้ทั้งหมด ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ล่าสุด จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางออกต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 7 – 12 เมษายน 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 425,862 คน เป็นผู้โดยสารขบวนรถปกติ จำนวน 421,812 คน และเป็นผู้โดยสารขบวนรถเสริม 4,050 คน ประกอบด้วย
 
วันที่ 7 เมษายน 2566 มีผู้โดยสารเดินทาง จำนวน 67,577 คน
วันที่ 8 เมษายน 2566 มีผู้โดยสารเดินทาง จำนวน 64,504 คน
วันที่ 9 เมษายน 2566 มีผู้โดยสารเดินทาง จำนวน 68,163 คน
วันที่ 10 เมษายน 2566 มีผู้โดยสารเดินทาง จำนวน 71,677 คน
วันที่ 11 เมษายน 2566 มีผู้โดยสารเดินทาง จำนวน 72,564 คน
วันที่ 12 เมษายน 2566 มีผู้โดยสารเดินทาง จำนวน 81,377 คน
 
ทั้งนี้ เส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นที่สุด คือ สายใต้ 136,213 คน รองลงมาคือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ 113,745 คน สายเหนือ 86,098 คน สายตะวันออก 59,471 คน สายมหาชัย 25,439 คน และสายแม่กลอง 4,896 คน
 
ขณะเดียวกัน รฟท. ยังได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการเดินรถ และมาตรการดูแลความปลอดภัยรองรับการเดินทางกลับจากต่างจังหวัดของประชาชน โดยจัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร จำนวน 5 ขบวน ในเส้นทางสายเหนือ 2 ขบวน และสายตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ขบวน ดังนี้
เที่ยวกลับ
วันที่ 16 เมษายน 2566 จำนวน 2 ขบวน
1. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 6 เชียงใหม่ – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ออกจากเชียงใหม่ เวลา 18.55 น. ถึงเวลา 07.35 น.
2. ขบวนรถที่ 934 อุบลราชธานี – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ออกจากอุบลราชธานี เวลา 19.30 น. ถึงเวลา 06.30 น.
วันที่ 17 เมษายน 2566 จำนวน 3 ขบวน
1. ขบวนรถที่ 934 อุบลราชธานี – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ออกจากอุบลราชธานี เวลา 19.30 น. ถึงเวลา 06.30 น.
2. ขบวนรถที่ 962 ศิลาอาสน์ – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ออกจากศิลาอาสน์ เวลา 19.40 น. ถึงเวลา 03.40 น.
3. ขบวนรถที่ 936 อุดรธานี – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ออกจากอุดรธานี เวลา 21.45 น. ถึงเวลา 
07.50 น.
รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยได้เพิ่มกำลังพนักงาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟ ทั้งบนขบวนรถ และสถานี พร้อมทั้งได้ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่น อบต. อปพร. เพิ่มเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจำตามจุดตัดถนนเสมอระดับทางรถไฟ โดยเฉพาะทางผ่านที่เห็นว่ามีความเสี่ยงหรือมีสถิติอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ตรวจสภาพทางให้มีความปกติมั่นคงปลอดภัยต่อการเดินรถ เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชน 
เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ สารเสพติดของพนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่ประจำขบวนรถและประจำสถานีก่อนปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงห้ามจำหน่าย/ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนขบวนรถ และบริเวณสถานีรถไฟ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67299

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More