ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมการจัดหางาน พร้อมให้บริการประชาชน ผ่าน e-Service ติดต่อราชการสะดวก ง่าย ไม่เว้นวันหยุดสงกรานต์

กรมการจัดหางาน พร้อมให้บริการประชาชน ผ่าน e-Service ติดต่อราชการสะดวก ง่าย ไม่เว้นวันหยุดสงกรานต์

กรมการจัดหางาน พร้อมให้บริการประชาชน ผ่าน e-Service ติดต่อราชการสะดวก ง่าย ไม่เว้นวันหยุดสงกรานต์

อธิบดีกรมการจัดหางาน ชี้ช่องทางบริการประชาชนผ่านระบบ e-service กรมการจัดหางาน ขึ้นทะเบียนว่างงาน ขอรับสิทธิสำหรับผู้พิการตามมาตรา 35 และค้นหางานเบ็ดเสร็จในจุดเดียว

 

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2566 มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน บางท่านอาจเดินทางกลับภูมิลำเนา พักผ่อนอยู่บ้าน หรือถือโอกาสท่องเที่ยวตามจังหวัดต่าง ๆ แต่ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหน หากพี่น้องประชาชนต้องการใช้บริการของกรมการจัดหางานในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์นี้ สามารถใช้บริการผ่านระบบ e-Service ที่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th ซึ่งเชื่อมต่อระบบออนไลน์ทุกระบบของกรมการจัดหางานไว้ในจุดเดียว ให้ประชาชนที่ต้องการติดต่อขอรับบริการตามภารกิจต่าง ๆ ของกรมการจัดหางาน เข้าใช้งานอย่างสะดวกสบายด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว เพียงลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ยืนยัน และพิสูจน์ตัวตน โดยใช้ข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน 

ปัจจุบันกรมการจัดหางานรวบรวมแพลตฟอร์มให้บริการไว้ถึง 6 แพลตฟอร์ม ดังนี้ 

1.แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” ให้บริการสำหรับผู้ต้องการหางานทำ หรือนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการหาคนทำงาน 

2.แพลตฟอร์ม “การขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน” สำหรับผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 

3.แพลตฟอร์ม “การให้และขอรับสิทธิสำหรับผู้พิการตามมาตรา 35”

4.แพลตฟอร์ม “จัดหางานไปต่างประเทศ” 

5.แพลตฟอร์ม “การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ” 

6.แพลตฟอร์ม “ระบบต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว 4 สัญชาติ ทางอิเล็กทรอนิกส์”

 “กรมการจัดหางานให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูล การบริการ และสวัสดิการของภาครัฐสำหรับประชาชน จึงยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ รับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยี โดยพร้อมให้บริการคนหางาน ผู้ว่างงาน ผู้พิการ และคนไทยทุกคนที่ประสงค์มีงานทำ รวมถึงนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการรับสมัครคนเข้าทำงาน อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานข้ามชาติ ได้เข้าถึงบริการภาครัฐที่สะดวก รวดเร็ว ใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67303

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More