ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม เปิดโครงการอาชีวะช่วยประชาชน “เทศกาลสงกรานต์” ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ฟรี ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.นี้

อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม เปิดโครงการอาชีวะช่วยประชาชน “เทศกาลสงกรานต์” ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ฟรี ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.นี้

วันนี้ (14 เม.ย.66 ) ที่ สถานีบริการน้ำมัน หสน.อิสาณบริการ (ปั๊มน้ำมัน ปตท.หนองจิก ) ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอาชีวะช่วยประชาชน “เทศกาลสงกรานต์”ประจำปี 2566 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม คณะครู นักศึกษา จิตอาสาภาครัฐ และจิตอาสาภาคประชาชน เข้าร่วมงาน

นายปริญญา สมมิตร ผอ.วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายในการดำเนินโครงการเพื่อสร้างค่านิยมปรับภาพลักษณ์การอาชีวศึกษาและกำหนดมาตรฐานในการจูงใจให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้นักเรียน นักศึกษา จากการเรียนในสถานที่จริง ปลูกฝังในเรื่องจิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษา

โดยอาชีวศึกษา จ.มหาสารคาม ร่วมกับ ศูนย์บริการน้ำมัน ห้างหุ้นส่วนน้ำมันอิสาณบริการ กรมการขนส่งทางบก จ.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม สวท.มหาสารคาม และ ปภ.จังหวัดมหาสารคาม จัดตั้งหน่วยให้บริการ ตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์แก่ประชาชนฟรี พร้อมทั้งให้บริการข้อมูลการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.นี้ ที่ปั๊มน้ำมัน ปตท.หนองจิก ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

นายศักย์ศรณ์ สุพร นักศึกษาชั้น ปวช.2 สาขาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กล่าวว่า โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษา ได้นำความรู้ วิชาชีพด้านช่างยนต์ มาสู่การปฏิบัติงานในสถานที่จริง และรู้สึกดีใจที่มีส่วนร่วมเป็นจิตอาสา ทำประโยชน์ต่อส่วนรวม พื่อช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

ว่าที่ร้อยตรี ธนุฯ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา กล่าวว่า โครงการอาชีวะศึกษาช่วยประชาชน เกิดจากการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมการขนส่งทางบก และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยจัดตั้งศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน รวม 78 ศูนย์ บนถนนสายหลักและถนนสายรอง ให้บริการแก่ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากความบกพร่องของตัวรถ อุปกรณ์ส่วนควบ รวมถึงการให้บริการประชาชนที่เหนื่อยล้าจากการเดินทาง และส่งเสริม พัฒนา ทักษะ ประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาจากการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230414143617189

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More