ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อธิบดีโจ ลงพื้นที่สระแก้ว ถ่ายทอดความรู้ชาวนา ชวนปลูกข้าวแบบ BCG Model

อธิบดีโจ ลงพื้นที่สระแก้ว ถ่ายทอดความรู้ชาวนา ชวนปลูกข้าวแบบ BCG Model

อธิบดีโจ ลงพื้นที่สระแก้ว ถ่ายทอดความรู้ชาวนา ชวนปลูกข้าวแบบ BCG Model

◽️วันนี้ (19 เม.ย. 2566) นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโคกมัน ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองคาย ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านคลองไผ่ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านห้วยกระบอก ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านค่ายเจริญ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านวังสุเทพ และศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองคุ้ม โดยมี นางสาว ฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี พร้อมด้วยประธานและสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนฯ ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

◽️การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อรับทราบถึงข้อมูลการดำเนินงาน และทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่เกษตรกรกำลังประสบ พร้อมได้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำนาให้เกษตรกรอย่างใกล้ชิด โดยให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวรักษ์โลกในรูปแบบ BCG Model ที่เป็นการทำนาแบบประณีต เลิกใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี ยาฆ่าแมลง ทำให้ได้ข้าวที่ดีมีคุณภาพ ปลอดสารพิษ ดีต่อสุขภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  นอกจากนั้นยังแนะให้ใช้จุลินทรีย์ในการปลูกและนำสาหร่ายแกมเขียวมาผสมผสานในการเพาะปลูก ที่จะสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตได้ต่อไป

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More