ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ขสมก. จัดรถโดยสารให้บริการฟรี อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม “ไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมยลชมงานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

ขสมก. จัดรถโดยสารให้บริการฟรี อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม “ไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมยลชมงานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

ขสมก. จัดรถโดยสารให้บริการฟรี อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

“ไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมยลชมงานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดจัดกิจกรรม “ไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมยลชมงานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 21 – 25 เมษายน 2566 เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี รวมถึงสมเด็จพระบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ และร่วมฉลองเนื่องในวาระครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 241 ปี ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา สืบสานวิถีพุทธ และยลความงามทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมที่ช่างศิลป์บรรจงสร้างอย่างประณีต ขสมก. ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยจัดรถโดยสารธรรมดาให้บริการฟรี จำนวน 5 คัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมชมวัดบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ จำนวน 11 แห่ง ดังนี้
1. วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร                   
2. วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
3. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
4. วัดราชนัดดารามวรวิหาร
5. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
6. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
7. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
8. วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
9. วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
10. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
11. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ราชวรมหาวิหาร
ทั้งนี้ รถโดยสารที่วิ่งให้บริการจะมีป้ายสติกเกอร์ ข้อความ “ไหว้พระ 11 วัด 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ติดบริเวณป้ายไฟแสดงหมายเลขสายรถโดยสาร และป้ายไวนิลข้อความ “ไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมยลชมงานใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ติดบริเวณด้านข้างรถโดยสาร วิ่งให้บริการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. โดยปล่อยรถออกวิ่งทุก ๆ 20 นาที รถคันแรกออกจากจุดเริ่มต้น ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เวลา 09.00 น. รถคันสุดท้าย ออกจากจุดเริ่มต้น เวลา 18.00 น. โดยจะวิ่งวนรับ – ส่ง ประชาชนสามารถรอขึ้นรถได้ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และวัดทั้ง 11 แห่ง

ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67415

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More