ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมบัญชีกลางเผยผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ สิ้นไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 66

กรมบัญชีกลางเผยผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ สิ้นไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 66

กรมบัญชีกลาง  เบอร์โทรศัพท์ 0-2127-7000

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More