ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ธนาคารเลือด โรงพยาบาลตรัง ขับเคลื่อนภารกิจในการจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและเพียงพอจากผู้บริจาคโลหิตที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน รวมถึงการเตรียมเลือดที่มีมาตรฐานปลอดภัยสำหรับจ่ายให้กับผู้ป่วยได้ทันเวลา

ธนาคารเลือด โรงพยาบาลตรัง ขับเคลื่อนภารกิจในการจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและเพียงพอจากผู้บริจาคโลหิตที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน รวมถึงการเตรียมเลือดที่มีมาตรฐานปลอดภัยสำหรับจ่ายให้กับผู้ป่วยได้ทันเวลา

นางอารีรัตน์ กาลรัตน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ หัวหน้างานธนาคารเลือด โรงพยาบาลตรัง เปิดเผยว่า โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโรงพยาบาลศูนย์ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นโรงพยาบาลชั้นนำเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือด ภายในปี 2570 ปัจจุบันมีแพทย์เฉพาะทางด้านผ่าตัดหัวใจเพิ่มมากขึ้น จาก 1 ท่านเป็น 3 ท่าน ดังนั้น ภารกิจของธนาคารเลือด โรงพยาบาลตรัง จะต้องขับเคลื่อนภารกิจในการจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและเพียงพอจากผู้บริจาคโลหิตที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยทั้งจังหวัดตรัง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง รวมถึงการเตรียมเลือดที่มีมาตรฐานปลอดภัยสำหรับจ่ายให้กับผู้ป่วยได้ทันเวลา

ทั้งนี้ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลตรัง ยังคงต้องการรับบริจาคโลหิต เพื่อสำรองเลือดไว้ในธนาคารเลือด และนำไว้ใช้ในยามที่เกิดมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำเป็นต้องได้รับเลือดในการรักษาพยาบาล จึงเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตได้ทุกหมู่เลือด โดยผู้ที่จะบริจาคโลหิตต้องเตรียมร่างกายมาให้พร้อม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง โทร. 0-7520-1500 ต่อ 1223 และ 09-6763-4922 หรือสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง โทร. 0-7550-1095

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230420100414603

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More