ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ศูนย์หม่อนไหมฯ ขอนแก่น นำตัวแทนกลุ่มทอผ้าไหมร่วมงาน “ส่งเสริมและจำหน่ายสินค้าหม่อนไหมแบบครบวงจร”

ศูนย์หม่อนไหมฯ ขอนแก่น นำตัวแทนกลุ่มทอผ้าไหมร่วมงาน “ส่งเสริมและจำหน่ายสินค้าหม่อนไหมแบบครบวงจร”

นายสมบัติ กองภา ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 3 จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวจิราลักษณ์ ปรีดี ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น นำ ตัวแทนกลุ่มทอผ้าไหม ได้แก่ นางทัศนียา ราษฎร์เจริญ จากบ้านหัวฝาย อำเภอชนบท นางพิศมัย บุบผามาลา และนางสาวสุวรรณา บุบผามาลา จากบ้านชัยเจริญ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ร่วมรับมอบลายผ้าพระราชทาน “ลายดอกเอเดลไวส์” ในงานส่งเสริมและจำหน่ายสินค้าหม่อนไหมแบบครบวงจร จัดโดย กรมหม่อนไหม ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม โดยมีนายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นผู้มอบลายผ้าพระราชทาน เพื่อให้กลุ่มทอผ้านำไปทอสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนต่อไป

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ ด้านหม่อนไหม การจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากทั่วทุกภาคของประเทศ ซึ่งการจัดงานจะมีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 23 เมษายน ณ บริเวณเจริญนครฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230420135330722

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More