ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปลัดดีอีเอส ประชุมขับเคลื่อนงานด้านดิจิทัลสำนักงานศาลยุติธรรม

ปลัดดีอีเอส ประชุมขับเคลื่อนงานด้านดิจิทัลสำนักงานศาลยุติธรรม

ปลัดดีอีเอส ประชุมขับเคลื่อนงานด้านดิจิทัลสำนักงานศาลยุติธรรม

ปลัดดีอีเอส ประชุมขับเคลื่อนงานด้านดิจิทัลสำนักงานศาลยุติธรรม

               วันนี้ (20 เม.ย. 66) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านดิจิทัลของสำนักงานศาลยุติธรรม ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) พร้อมด้วยหน่วยงานและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67458

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More