ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.มุกดาหาร แจ้งเตือนประชาชนระวังพายุฤดูร้อน 23-26 เม.ย นี้

จ.มุกดาหาร แจ้งเตือนประชาชนระวังพายุฤดูร้อน 23-26 เม.ย นี้

นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร แจ้งว่า จากการติดตามตรวจสอบสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศว่า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบน มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น มีลักษณะของพายุฝนฟ้คะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าบางพื้นที่ โดยมีพื้นที่ฝ้าระวังสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองและลม กระโชกแรง ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2566

จังหวัดมุกดาหาร จึงแจ้งประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อระวังอันตรายจากวาตภัย ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโซกแรง ลูกเห็บตก รวมถึงฟ้าผ่า หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือสื่อสารขณะอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ตันไม้ใหญ่ สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง

สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันผลิตผลทางการเกษตรที่อาจได้รับความเสียหายด้วย และแจ้งเตือนประชาชน หรือนักท่องเที่ยวที่ทำกิจกรรมทางน้ำ ให้ระวังอันตราย สำหรับชาวเรือ ผู้บังคับเรือ ผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารให้ดำเนินการตรวจตราอุปกรณ์ความปลอดภัยให้มีความพร้อมก่อนการเดินเรือ และแนะนำการเดินเรือด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง พร้อมทั้งให้มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยสร้างทาง หน่วยงานชลประทาน หน่วยทหาร ตำรวจ จิตอาสา อาสาสมัคร องค์กรการกุศล ฯลฯ เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย และกำลังเจ้าหน้าที่ในการเข้าช่วยเหลือประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ หากพบเห็นสาธารณภัยอันเกิดจากสภาวะอากาศดังกล่าว ขอให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วน ตำรวจที่สายด่วน 191 บาดเจ็บฉุกเฉินสายด่วน 1669 และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร หมายเลข โทรศัพท์ 0-4263-3101 สายด่วนสาธารณภัย 1784 หรือที่ Line Official Account “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230422125348353

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More