ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ชลประทานอำนาจเจริญมั่นใจ เขตชลประทานไม่มีปัญหาภัยแล้ง ปริมาณน้ำภาพรวมยังเพียงพอ แต่ห่วง ปรากฏการณ์ เอลนีโญ ส่งผลแล้งรุนแรง ขอให้ ปชช.ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

ชลประทานอำนาจเจริญมั่นใจ เขตชลประทานไม่มีปัญหาภัยแล้ง ปริมาณน้ำภาพรวมยังเพียงพอ แต่ห่วง ปรากฏการณ์ เอลนีโญ ส่งผลแล้งรุนแรง ขอให้ ปชช.ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

นายธนพงศ์ วาระโว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ว่า ขณะนี้ภาพรวมปริมาณน้ำใน 4 อ่างเก็บน้ำ 1 เขื่อนของจังหวัดฯ มีปริมาณเฉลี่ยคงเหลืออยู่ที่ ๒๓.15 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๔๖.14 % โดยมีปริมาณน้ำที่ใช้การได้เฉลี่ย 21.58 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณน้ำภาพรวมคงเหลือ ยังเพียงพอใช้ไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม นี้

แต่ทั้งนี้ ต้องติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดด้วย เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า ในช่วงปลายปีนี้ อาจจะเกิดปรากฎการณ์ “เอลนีโญ” ขึ้นได้ ซึ่งจะส่งผลทำให้สภาพภูมิอากาศเกิดความแห้งแรงรุนแรง จึงต้องมีการบริหารจัดการน้ำกันอย่างเป็นระบบ ถึงแม้ปริมาณน้ำในอ่างจะมีเพียงพอแต่ก็ต้องนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปโภค บริโภค หรือการเกษตร ขอให้เกษตรกรวางแผนการใช้น้ำในช่วงแล้งนี้อย่างประณีตและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ชลประทานอำนาจเจริญเตรียมพร้อมตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยได้มีการจัดทำแผนเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง จัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือ อาทิ เครื่องสูบน้ำ รถบรรทุก เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้ทันทีเมื่อประสบภัย

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230422093114310

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More