ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เตรียมจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 27 งวดที่ 28 ให้เกษตรกร 26 เมษายนนี้

เตรียมจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 27 งวดที่ 28 ให้เกษตรกร 26 เมษายนนี้

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 27 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 8–14 เมษายน 2566

โดยข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ชดเชยส่วนต่างตันละ 397.71 บาท สูงสุดครัวเรือนละ 6,363.36 บาท และงวดที่ 28 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 15-21 เมษายน 2566 ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ชดเชยส่วนต่างตันละ 381.25 บาท สูงสุดครัวเรือนละ 6,100 บาท สำหรับข้าวเปลือกปทุมธานี ข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกเหนียว มีราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าราคาประกัน จึงไม่มีส่วนต่างชดเชยทั้ง 2 งวดนี้ ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่มีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง เนื่องจากสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว โดย ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ในวันที่ 26 เมษายน 2566 ต่อไป ทั้งนี้ การที่ราคาข้าวอยู่ในเกณฑ์ดี ในระดับที่สูงกว่าราคาประกัน จนไม่มีส่วนต่างชดเชย ส่งผลให้รัฐบาลจ่ายชดเชยส่วนต่างน้อยลง ช่วยให้ประหยัดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการได้อีกทางหนึ่ง

สำหรับในงวดที่ 1 – 26 ที่ผ่านมา มีเกษตรกรได้รับเงินส่วนต่างประกันรายได้แล้วกว่า 2.635 ล้านครัวเรือน วงเงิน 7,865.66 ล้านบาท สำหรับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงิน ขอให้ ติดต่อ ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้าน เพื่อให้ ธ.ก.ส. ตรวจสอบต่อไป

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230422131052369

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More