ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

15 จุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี! ในโรงพยาบาลและหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์ทั่วประเทศ

15 จุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี! ในโรงพยาบาลและหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์ทั่วประเทศ

15 จุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี! ในโรงพยาบาลและหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์ทั่วประเทศ

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดจุดฉีดวัคซีน โควิด19 ที่โรงพยาบาลและหน่วยงานในสังกัดทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือแนวโน้มการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์ใหม่หลังวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด ยังคงมีความสำคัญโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 หรือหลังจากได้รับวัคฉีดเข็มสุดท้ายอย่างน้อย 3 เดือน ซึ่งจะช่วยป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตได้ สำหรับสถานพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด มีดังนี้

1.โรงพยาบาลราชวิถี บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Bivalent) และภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นหยุดราชการ) เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ ห้องฉีดยา ชั้น 1 อาคารทศมินทราธิราช สอบถามโทร. 02-206-2900

2.โรงพยาบาลเลิดสิน บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาเทา (Bivalent) ฝาม่วง ฝาแดง ฝ้าส้ม และภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นหยุดราชการ) เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องตรวจ 403 สอบถามโทร. 02-353-9801

3.โรงพยาบาลสงฆ์ บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นหยุดราชการ) เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ แผนกผู้ป่วยนอก ห้อง 9 สอบถามโทร. 02-6409537

4.โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นหยุดราชการ) เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ห้อง OPD ชั้น 3สอบถามโทร. 034-388-700

5.โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาเทา (Bivalent) ฝาม่วง ฝาแดง ฝ้าส้ม วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นหยุดราชการ) เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องฉีดยา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สอบถามโทร. 02-548-1000

6.โรงพยาบาลมหาวิชราลงกรณ์ธัญบุรี บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์และภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) วันพุธและวันศุกร์ (ยกเว้นหยุดราชการ) เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน สอบถามโทร.02-546-1960-6 ต่อ 8044

7.สถาบันโรคผิวหนัง บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Bivalent) และแอสตร้าเซเนก้า วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นหยุดราชการ) เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ชั้น 11 หน้าห้องผ่าตัด สอบถามโทร. 02-354-5222

8.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาเทา (Bivalent) ฝาม่วง ฝาแดง ฝาส้ม วันจันทร์-พฤหัสบดี (ยกเว้นหยุดราชการ) เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ คลินิกพิเศษนอกเวลาชั้น 5 อาคารสยามบรมราชกุมารี ส่วนวันศุกร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ คลินิกเด็กสุขภาพดี ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สอบถามโทร. 1415 ต่อ 2317

9.สถาบันประสาทวิทยา บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ไฟเซอร์ (Bivalent) โมเดอร์น่า และภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นหยุดราชการ) เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ อาคารรัชมงคล ชั้น 1 ห้องหัตถการ สอบถามโทร. 02-306-9899

10.สถาบันโรคทรวงอก บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Bivalent) และภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นหยุดราชการ) เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ อาคาร 8 ชั้น 1 สอบถามโทร. 02-547-0999 ต่อ 30180, 30181

11.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ วันศุกร์ (ยกเว้นหยุดราชการ) เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารอำนวยการ สอบถามโทร. 02-531-0080

12.โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นหยุดราชการ) เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้อง OPD คลินิกตรวจสุขภาพ สอบถามโทร. 036-422-515

13. โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ วันพุธ (ยกเว้นหยุดราชการ) เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ อาคารผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย ชั้น 1 สอบถามโทร. 091-8863757

14.โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ และโมเดอร์น่า วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นหยุดราชการ) ณ งานพยาบาลผู้ป่วยนอก สอบถามโทร. 045-3197-750 ต่อ 7255

15.โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาเทา (Bivalent) ฝาม่วง และภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นหยุดราชการ) เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารผู้ป่วยนอก สอบถามโทร. 053-920-200

ทั้งนี้ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอย้ำว่าสถานพยาบาลต่างๆ มียา เวชภัณฑ์ และเตียงเพียงพอในการรองรับผู้ป่วยโควิด19 และยังสามารถให้บริการรักษาโรคต่าง ๆ ได้ตามปกติ

ข้อมูล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More