ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประเพณีบุญเดือนหก

ประเพณีบุญเดือนหก

ประเพณีบุญเดือนหก

สำหรับงานบุญเดือนหกของ จ.ชัยภูมิ ถือเป็นเทศกาลฉลองความยิ่งใหญ่ของชาวชัยภูมิ เป็นงานสักการะเจ้าพ่อพญาแล เรียกว่า “งานเทศกาลบุญเดือนหก” อันเป็นการรำลึกถึง ความดีของเจ้าพ่อพญาแล โดยจะมีขบวนแห่พานบายศรีถวายเจ้าพ่อพญาแลและขบวนแห่ของอำเภอต่าง ๆ เริ่มจากหน้าที่ทำการเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่ไปรอบตัวเมืองชัยภูมิไปจนถึงศาลเจ้าพ่อพญาแล หนองปลาเฒ่า ระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร เพื่อร่วมกันประกอบพิธีถวายบายศรี แด่ดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระยาภักดีชุมพล(แล) หรือเจ้าพ่อพญาแล เจ้าเมืองชัยภูมิคนแรก

ข้อมูล https://www.thailandfestival.org/content/4881

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More