ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เชิญชวนร่วมกิจกรรม “ชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” เรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม บนแผ่นดินไทย ถึง 25 เม.ย.นี้

เชิญชวนร่วมกิจกรรม “ชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” เรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม บนแผ่นดินไทย ถึง 25 เม.ย.นี้

เชิญชวนร่วมกิจกรรม “ชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” เรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม บนแผ่นดินไทย ถึง 25 เม.ย.นี้

วันที่ 22 เม.ย.66 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชน ร่วมกิจกรรม “ชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” ประจำปี 2566 จัดโดยศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 21 – 25 เม.ย. 2566 ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ นำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ผ่านประวัติความเป็นมาของชุมชนต่างๆ โดยเผยแพร่องค์ความรู้การตั้งถิ่นฐานของชุมชนอาเซียนดั้งเดิมในกรุงเทพฯ 6 กลุ่ม ได้แก่ เขมร ญวน พม่า มอญ ลาว และมุสลิม พร้อมนำเสนออัตลักษณ์ ขนบประเพณีของชุมชนอาเซียนที่อยู่อาศัยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร อย่างร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน  
น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ความพิเศษของกิจกรรม “ชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” ประจำปี 2566 คือการลงไปสัมผัสกับชุมชนเก่าแก่ อย่างเช่น กิจกรรมนั่งรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าไปยังชุมชนมุสลิม ย่านบางลำพู เพื่อเรียนรู้เรื่องราวชุมชนมุสลิมผ่านอาคารสถาปัตยกรรม ทั้งบ้านตึกดิน ถนนสิบสามห้าง มัสยิดจักรพงษ์ และสีสันของอาหารในย่านบางลำพู พร้อมรับฟังการบรรยาย “ชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” จากวิทยากร ผศ.ดร. สิงหนาท แสงสีหนาท ผู้อำนวยการศูนย์เชื่อมโยงอาเซียนด้านการออกแบบเมืองและสรรค์สร้าง คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร , ดร.นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า กิจกรรม “ชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” จะทำให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อสาย วิถีการดำรงชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี  ในแผ่นดินไทยนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย พร้อมกันนี้ ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วย

ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67507

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More