จังหวัดพังงา จัดกิจกรรมเปิดอุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลัก จังหวัดพังงา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

จังหวัดพังงา จัดกิจกรรมเปิดอุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลัก จังหวัดพังงา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

จังหวัดพังงา ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มูลนิธิรักษ์เขาหลัก กองทัพเรือ ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ เปิดอุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลัก จังหวัดพังงา โดยมีนางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ ชายหาดเขาหลัก ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กล่าวว่า อุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลัก จัดสร้างโดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับจังหวัดพังงา มูลนิธิรักษ์เขาหลัก กองทัพเรือ ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จัดสร้างขึ้นในปี 2556 โดยนำเรือรบที่ปลดประจำการ เรือ ต.13 มาจัดวางเริ่มต้น ต่อมาจัดวางปะการังเทียมล้อมรอบ นำยุทโธปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้ว ประติมากรรมต่าง ๆ มาจัดวางเพิ่ม เพื่อลดผลกระทบจากการดำน้ำต่อแนวปะการัง เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเล เพิ่มจุดดำน้ำ เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดพังงา ตลอดจนเป็นแหล่งทำประมงของประชาชนในพื้นที่

ตลอด 10 ปี อุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลัก กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และวัสดุอุปกรณ์ที่นำไปจัดวางมีสัตว์น้ำ และสิ่งมีชีวิตเข้าไปอาศัยจำนวนมาก มีปะการังธรรมชาติมากถึง 42 ชนิด ปลา และสัตว์น้ำอื่น ๆ มากกว่า 117 ชนิด มีความสมบูรณ์และสวยงาม เป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่นักท่องเที่ยว โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ทรงเสด็จมาดำน้ำในพื้นที่ และทรงเห็นว่าเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามแนวพระดำริในการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล เพื่อให้เกิดความยั่งยืนจึงรับสั่งให้นำเข้าเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทยในพระดำริฯ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดำเนินการให้มีความต่อเนื่อง เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างเต็มความสามารถ

พื้นที่อุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลักมีประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างฝั่ง 6 กิโลเมตร ที่ระดับความลึกเฉลี่ย 17 เมตร มีนักท่องเที่ยวเข้าไปดำน้ำ 80-100 คนต่อวัน เป็นแหล่งทำประมงของประชาชนในพื้นที่ โดยที่ผ่านมายังไม่มีการประชาสัมพันธ์เผยแพรให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรับทราบทั่วไป จึงเสนอกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในห้วงวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

กิจกรรมประกอบด้วย การติดตั้งป้ายใต้น้ำในพื้นที่ ป้ายประชาสัมพันธ์บนฝั่ง เชิญนักดำน้ำอาสาสมัครเข้าร่วมดำน้ำเก็บขยะและปลูกปะการังในพื้นที่โครงการ

สำหรับการท่องเที่ยวดำน้ำชมปะการัง ในพื้นที่อุทยานการเรียนรู้ใต้ทะเลเขาหลัก จังหวัดพังงา ในช่วงแรกเป็นการเปิดให้เข้าชมฟรี โดยการติดต่อผ่านผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่เขาหลักจังหวัดพังงา

 

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230422135421379

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More