ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดลำพูน โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูน และภาคีเครือข่าย กำหนดจัดงาน “มหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน” ประจำปี 2566

จังหวัดลำพูน โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูน และภาคีเครือข่าย กำหนดจัดงาน “มหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน” ประจำปี 2566

จังหวัดลำพูน โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูน และภาคีเครือข่าย กำหนดจัดงาน “มหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน” ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. – 21.00 น.

ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (เชิงสะพานท่าขาม) อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ภายใต้แนวคิด “อุ่นงันวัฒนธรรม งามล้ำวิถีชาติพันธุ์ มหัศจรรย์นครลำพูน”

ความมหัศจรรย์แห่งวิถีชาติพันธุ์ ไทยอง, ไทลื้อ, ไทยวน, มอญ, และ กะเหรี่ยง

พบกับ กิจกรรมทางวัฒนธรรม สุดตระการตา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 : ขบวนแห่ “วิถีชาติพันธุ์ มหัศจรรย์นครลำพูน” / พิธีเปิดงานที่ยิ่งใหญ่

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 : การแสดงแบบแฟชั่นโชว์ LAMPHUN CREATIVE ETHNIC FASHION สรรสร้าง อย่าง สร้างสรรค์”

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 : การเสวนา “ชาติพันธุ์ สรรค์สร้าง สู่เมืองเก่าที่ Smart” / การแสดง Light & Sound ชุด “อุ่นงันวัฒนธรรม งามล้ำวิถีชาติพันธุ์ มหัศจรรย์นครลำพูน”

กิจกรรมตลอดการจัดงาน :

การแสดงและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม

นิทรรศการอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณี / บ้านกลุ่มชาติพันธุ์จำลอง /

นิทรรศการผ้า “ภูมิพัสตรานครลำพูน”

“ข่วงกาดชาติพันธุ์” อาหาร และสินค้าทางวัฒนธรรม / การแข่งขันทำอาหาร / การแสดงศิลปวัฒนธรรม / การละเล่น / และดนตรีชาติพันธุ์

สอบถามเพื่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง https://www.facebook.com/lampang.tourism หรือ โทร. 054 222 214

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More