จังหวัดลำพูน โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูน และภาคีเครือข่าย กำหนดจัดงาน “มหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน” ประจำปี 2566

จังหวัดลำพูน โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูน และภาคีเครือข่าย กำหนดจัดงาน “มหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน” ประจำปี 2566

จังหวัดลำพูน โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูน และภาคีเครือข่าย กำหนดจัดงาน “มหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน” ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. – 21.00 น.

ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (เชิงสะพานท่าขาม) อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ภายใต้แนวคิด “อุ่นงันวัฒนธรรม งามล้ำวิถีชาติพันธุ์ มหัศจรรย์นครลำพูน”

ความมหัศจรรย์แห่งวิถีชาติพันธุ์ ไทยอง, ไทลื้อ, ไทยวน, มอญ, และ กะเหรี่ยง

พบกับ กิจกรรมทางวัฒนธรรม สุดตระการตา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 : ขบวนแห่ “วิถีชาติพันธุ์ มหัศจรรย์นครลำพูน” / พิธีเปิดงานที่ยิ่งใหญ่

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 : การแสดงแบบแฟชั่นโชว์ LAMPHUN CREATIVE ETHNIC FASHION สรรสร้าง อย่าง สร้างสรรค์”

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 : การเสวนา “ชาติพันธุ์ สรรค์สร้าง สู่เมืองเก่าที่ Smart” / การแสดง Light & Sound ชุด “อุ่นงันวัฒนธรรม งามล้ำวิถีชาติพันธุ์ มหัศจรรย์นครลำพูน”

กิจกรรมตลอดการจัดงาน :

การแสดงและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม

นิทรรศการอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณี / บ้านกลุ่มชาติพันธุ์จำลอง /

นิทรรศการผ้า “ภูมิพัสตรานครลำพูน”

“ข่วงกาดชาติพันธุ์” อาหาร และสินค้าทางวัฒนธรรม / การแข่งขันทำอาหาร / การแสดงศิลปวัฒนธรรม / การละเล่น / และดนตรีชาติพันธุ์

สอบถามเพื่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง https://www.facebook.com/lampang.tourism หรือ โทร. 054 222 214

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More