#สายไหม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตสายไหม (ศป.ปส.ข.สายไหม) ครั้งที่ 2/2565

เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/ Read More

#บางบอน >>ตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมบริเวณหน้าสำนักงานเขต

#บางบอน >>ตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมบริเวณหน้าสำนักงานเขต เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/ Read More

สพส. ร่วมขับเคลื่อนแผน “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

กรุงเทพมหานครมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหายาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับแผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/ Read More

หน่วยบริการตรวจสภาพรถยนต์เคลื่อนที่เพื่อลดมลพิษ PM2.5

หน่วยบริการตรวจสภาพรถยนต์เคลื่อนที่เพื่อลดมลพิษ PM2.5 เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/ Read More

เร่งควบคุมการแพร่ระบาดในชุมชนคลัสเตอร์ร้านเกมสายไหม

นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/ Read More

เร่งประสาน สน.ปรับสัญญาณไฟแบบปุ่มกดหน้าสถาบันไตภูมิฯ ให้สอดคล้องกับสัญญาณไฟทางแยก พร้อมใช้งานสัปดาห์หน้า

นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวถึงกรณีในสื่อออนไลน์โพสต์คลิปสัญญาณไฟจราจรคนข้ามบริเวณหน้าโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ยังใช้การไม่ได้ว่า เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/ Read More

จิตอาสาพัฒนาความสะอาดวัดศรีนวล (วัดหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร)

สำนักพัฒนาสังคม กทม. ร่วมกับสำนักงานเขตหนองแขม และประชาชนจิตอาสา พัฒนาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดศรีนวล เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/ Read More

หน่วยบริการตรวจสภาพรถยนต์เคลื่อนที่เพื่อลดมลพิษ PM2.5

หน่วยบริการตรวจสภาพรถยนต์เคลื่อนที่เพื่อลดมลพิษ PM2.5 เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/ Read More

การเคลื่อนย้ายซากยานยนต์ ที่ถนนเทศบาลรักษ์เหนือแขวงลาดยาวเขตจัตุจักร

การเคลื่อนย้ายซากยานยนต์ ที่ถนนเทศบาลรักษ์เหนือแขวงลาดยาวเขตจัตุจักร เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/ Read More

ยกซากรถของกลางให้แก่ผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด

ยกซากรถของกลางให้แก่ผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดซากยานยนต์ของสำนักงานเขตจตุจักร เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/ Read More

สพส.นำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะตรวจราชการแบบบูรณาการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ประกอบด้วย 5 มิติ ได้แก่ 1. ด้านรายได้ 2. ด้านสุขภาพ 3. ด้านการศึกษา 4. ด้านความเป็นอยู่ และ 5. ด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/ Read More

#มีนบุรี นัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันอาทิตย์ @ชุมชนบ้านคูคตพัฒนา

#มีนบุรี นัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันอาทิตย์ @ชุมชนบ้านคูคตพัฒนา >>วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมายนายเสรี สุชาฎา หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนบ้านคูคตพัฒนา ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี >> ให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ทุกวันอาทิตย์ และรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะและแม่น้ำลำคลอง...

กทม.นัดทิ้ง นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ประจำวันที่ 12-13 มีนาคม 2565

กทม.นัดทิ้ง นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ประจำวันที่ 12-13 มีนาคม 2565 เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/ Read More

กทม.นัดทิ้ง นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ประจำวันที่ 5-6 มีนาคม 2565

กทม.นัดทิ้ง นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ประจำวันที่ 5-6 มีนาคม 2565 เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/ Read More

กทม.นัดทิ้ง นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ประจำวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565

กทม.นัดทิ้ง นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ประจำวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565 เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/ Read More