กทม. ร่วมประชุมการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ

นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/ Read More

ปลัด.กทม. ร่วมแสดงความยินดีวันครบรอบ 58 ปี ก้าวสู่ปีที่ 59 เดลินิวส์

(28 มี.ค.65) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบ 58 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ซึ่งมีนายภาสภณ เหตระกูล ผู้จัดการฝ่ายจัดส่งและยานยนต์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ให้การต้อนรับ โดยมี นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร ร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร...

รวมพลัง “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60 Earth Hour)” ปีนี้ลดการใช้ไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น

(26 มี.ค.65) เวลา 19.30 น. : นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022)” ตั้งแต่เวลา 20.30 - 21.30 น. พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ...

กทม. ชวนคนกรุงเทพฯ แสดงพลังลดโลกร้อน ปิดไฟ 1 ชั่วโมง 26 มี.ค.นี้

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับกองทุนสัตว์ป่าโลก (World Wildlife Fund : WWF) ประเทศไทย และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/

“กรุงเทพฯ” ขึ้นแท่นเมืองที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกชื่นชอบมากที่สุด No.1 Best City

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่นิตยสาร DestinAsian ซึ่งเป็นนิตยสารท่องเที่ยวชั้นนำ ได้จัดงาน Readers’ Choice Awards เพื่อจัดอันดับความเป็นเลิศในภาคการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อเนื่องมากว่า 10 ปี เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/

ผู้ว่าฯ กทม. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ อปพร. เนื่องในโอกาสวันสถาปนา อปพร. 2565

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ ศูนย์ อปพร. ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น กรุงเทพมหานคร เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/

เปิดอาคารยูนิลีเวอร์ ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ที่พิพิธภัณฑ์เด็ก กทม.

(21 มี.ค. 65) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารยูนิลีเวอร์ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่สำหรับเด็กที่ทันสมัย ช่วยเสริมสร้างความคิด ส่งเสริมพัฒนาการ เน้นเรียนรู้แบบอิสระด้วยตนเอง พร้อมมีกิจกรรมที่จัดตามความเหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นายธวัช อุยสุย กรรมการผู้อำนวยการ มิส...

กทม. จับมือ MEA เปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสวนเบญจกิติ มุ่งลดมลพิษทางอากาศ

(21 มี.ค. 65) เวลา 14.15 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) บริเวณสวนเบญจกิติ เพื่อให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่มาใช้บริการสวนเบญจกิติ และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย มุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) โดยมี นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน...

กทม. จัด BMV Night รถบริการวัคซีนภาคค่ำ 21-23 มี.ค.นี้

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครให้บริการหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ (BKK Mobile Vaccination Mobile : BMV) เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกเคลื่อนที่ไปในชุมชนให้กับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางได้ให้ได้รับการฉีดวัคซีนใกล้บ้าน เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/

นำร่องปรับภูมิทัศน์ถนนพระรามที่ 1 ช่วงแยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์ ชูพื้นที่ต้นแบบทางเท้าทั่วกรุง

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระรามที่ 1 ช่วงจากแยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์ พื้นที่เขตปทุมวัน เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/

เปิดลานกิจกรรม “Outdoor For Activities” ส่งเสริมการออกกำลังกาย ลดเครียดช่วงโควิด-19

(23 มี.ค.65) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “Outdoor For Activities” โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขตบางขุนเทียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรม ณ ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน เครดิตข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหาคร : https://frontend-api.prbangkok.com/

เปิดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 51 จตุจักร ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนย่านจตุจักรและใกล้เคียง

(23 มี.ค.65) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 51 จตุจักร โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักการโยธา สำนักงานเขตจตุจักร ผู้แทนกรมธนารักษ์ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 จตุจักร...

เปิดบ้านหนังสือดิจิทัลชุมชนทรัพย์สินพัฒนา ศูนย์กลางการเรียนรู้และบริการที่ทันสมัย เขตบางขุนเทียน

(23 มี.ค. 65) เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านหนังสือดิจิทัลชุมชนทรัพย์สินพัฒนา โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน ผู้นำชุมชนทรัพย์สินพัฒนา ผู้นำชุมชนเชื่อมสัมพันธ์ ผู้นำชุมชนโฟร์โมสต์ ตลอดจนประชาชนจาก 3 ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ บ้านหนังสือดิจิทัลชุมชนทรัพย์สินพัฒนา...