ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ติดตามให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติหน้าที่และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จังหวัดสมุทรปราการ ณ ศาลาประชาคมหน้าปากซอย หมู่ 9 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยมี นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นางนิภาพร...

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดราษฎร์นิมิตศรัทธาธรรม(วัดหนองปรือ)

วันที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราษฎร์นิมิตศรัทธาธรรม (วัดหนองปรือ) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ...

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดบัวโรย

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 ณ วัดบัวโรย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ข้าราชการ ทหาร...

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน...

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/

จังหวัดสมุทรปราการ รับมอบมอบผ้าไตรพระราชทาน โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

วันที่ 20 ตุลาคม 2565  ณ ห้องประชุมมารีราชรัตบัลลังก์ อาคารศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีรับมอบผ้าไตรพระราชทาน โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ให้กับจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ซึ่งจังหวัดนครปฐม เป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบผ้าไตรพระราชทาน ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม...

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตชายฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 1/2566

     วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตชายฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 1/2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ    ...

ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์

ประกาศสำนักงานสหกรณ์จัจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์.pdf เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเวียนเทียนสักการะองค์พระสมุทรเจดีย์และถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระสมุทรเจดีย์ ณ บริเวณองค์พระสมุทรเจดีย์ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โดยมีนายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการและใกล้เคียง ร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 12 องค์ ซึ่งบรรจุอยู่ภายในองค์พระสมุทรเจดีย์ รวมทั้งเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยจะจัดขึ้นในวันแรม...

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 4

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดแพรกษา อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน ได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณบริเวณวัดแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า...

ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. 2565 – 21 ต.ค. 2565

สามารถอ่านรายละเอียดได้ในเอกสารประกาศ เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/

ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 เรื่องรับสมัครผู้จัดการสำนักงาน กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. 2565 – 21 ต.ค. 2565

สามารถอ่านรายละเอียดได้ในเอกสารประกาศ ไฟล์รายละเอียดประกาศรับสมัคร เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประกอบพิธีห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์ ปูชนียสถานคู่บ้าน คู่เมืองและเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียง

วันที่ 15 ตุลาคม 2565 นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานอัญเชิญผ้าแดงห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ ทำพิธีทักษิณาวรรต รอบองค์พระสมุทรเจดีย์ 3 รอบ เพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุ 12 องค์ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งบรรจุอยู่ภายในองค์พระสมุทรเจดีย์ ก่อนที่จะส่งมอบให้กับผู้ประกอบพิธีห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์ ซึ่งเป็นสมาชิกในตระกูลรุ่งแจ้ง นำขึ้นไปห่มบนคอระฆังขององค์พระสมุทรเจดีย์ พิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันแรม 5 ค่ำ...

จังหวัดสมุทรปราการ เปิดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565 แนะนำประชาชนเดินทางด้วยรถไฟฟ้าBTS หรือรถโดยสารธารณะ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการประจำปี 2565 พร้อมด้วยนายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการและใกล้เคียง ร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 26 ตุลาคม 2565...

จังหวัดสมุทรปราการ จัดบวงสรวง ร.5 และองค์พระสมุทรเจดีย์ ก่อนเริ่มงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาด ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 15- 26 ต.ค.65

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ คณะหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณฝั่งศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ จากนั้น คณะฯ ข้ามมายังฝั่งองค์พระสมุทรเจดีย์ บวงสรวงองค์พระสมุทรเจดีย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565 และเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของจังหวัด พระสมุทรเจดีย์เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสมุทรปราการ...

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยผู้แทนข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประกอบพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมรูปทรงงาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565 จากนั้น ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89...

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ฯ

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เก็บขยะบริเวณโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์...

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน จิตอาสาพระราชทาน ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 89 รูป ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ...

เชิญชวนสมัครบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษย์ประจำปี 2565

เชิญชวนสมัครบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้าน เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 การวางผังนโยบายระดับประเทศ ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รายละเอียดการประชุม เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/