DGA ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ “(ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดชั้นความลับและแบ่งปันข้อมูลภาครัฐ”

ขอเชิญรับชม งานประชาพิจารณ์ “(ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดชั้นความลับและแบ่งปันข้อมูลภาครัฐ” จัดขึ้นโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ในวันที่ 30 สิงหาคม 65 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาชุดข้อมูล (Dataset) ในการพิจารณาจำแนกและจัดชั้นความลับของข้อมูล (Data Classification) ระบุหมวดหมู่และชั้นความลับของข้อมูล กำหนดการเข้าถึงและใช้งานข้อมูล (Access Control) และกำกับดูแลข้อมูลที่มีคุณค่าขององค์กร อีกทั้งคำนึงถึงด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy)...

ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบน(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 9 กันยายน 2565) ฉบับที่ 9

ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 07 กันยายน 2565บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาว ภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่งผลทำให้ร่องมรสุมกำลังแรงเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกำลังค่อนข้างแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง มีดังนี้...

กพท. เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ผู้นำ..กับการปราบโกง”

      วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 สำนักง       วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) โดยสำนักกรรมการและผู้อำนวยการ กองเลขานุการคณะกรรมการกำกับ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565” ณ ลานเวทีใหญ่ ชั้น...

ปฏิบัติการฝนหลวงรอบปี 65 แก้ภัยแล้ง หมอกควัน – ดับไฟป่า 49 จังหวัดทั่วประเทศ

ปฏิบัติการฝนหลวงรอบปี 65 แก้ภัยแล้ง หมอกควัน – ดับไฟป่า 49 จังหวัดทั่วประเทศ นายสำเริง แสงภู่วงศ์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ได้สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี 2565 หลังหยุดปฏิบัติการเมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา เร็วกว่าแผนงานที่วางไว้เนื่องจากมีฝนมาก โดยมีการตั้งหน่วยปฏิบัติการมาตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ดำเนินการในพื้นที่ที่ฝนไม่ตก หรือ ฝนตกน้อยเป็นหลัก รวมออกปฏิบัติการจำนวน 145 วัน...

ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 9 กันยายน 2565) ฉบับที่ 8

ฉบับที่ 8 ลงวันที่ 07 กันยายน 2565บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาว ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่งผลทำให้ร่องมรสุมกำลังแรงเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และ อ่าวไทย มีกำลังค่อนข้างแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วย จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง...

DGA ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีร่วมประชุมและสัมมนาทางวิชาการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2565

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมด้วย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมและสัมมนาทางวิชาการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2565 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่หน่วยงานท้องถิ่นก้าวเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ...

DGA ลงพื้นที่จัดประชุมระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาบริการระบบท้องถิ่นดิจิทัล ปีงบประมาณ 2566 – 2568 และผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมด้วย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ลงพื้นที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล โดยจัดประชุมระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาบริการระบบท้องถิ่นดิจิทัล ปีงบประมาณ 2566 – 2568 และผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา รวมทั้ง 21 แห่ง โดยมีการแชร์ประสบการณ์ความสำเร็จการพัฒนาบริการท้องถิ่นดิจิทัล นำเสนอโดย นางสาวอังคณา ปริยสิริ รองปลัดเทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่...

CEO OR รับรางวัลประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันพระปกเกล้าประจำปี 2565

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันพระปกเกล้าประจำปี 2565 แก่ นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

TAIWAN EXCELLENCE เสนอโซลูชันเพื่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมทางการแพทย์อัจฉริยะ

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน (BOFT) และ สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน (TAITRA) จัดงานสัมมนาออนไลน์ “Taiwan Excellence Driving a New Revolution in Smart Medical Webinar” วันที่ 2 กันยายน 2022 เวลา 10.00 น. (GMT+...

ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 9 กันยายน 2565) ฉบับที่ 7

ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 06 กันยายน 2565บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาว ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่งผลทำให้ร่องมรสุมกำลังแรงเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และ อ่าวไทย มีกำลังค่อนข้างแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วย...

จังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับจังหวัด พ.ศ. 2565- 2570

วันนี้ (6 ก.ย.65) เวลา 09.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับจังหวัด พ.ศ. 2565- 2570 โดยมีคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดนครสวรรค์ หน่วยงานที่เกี่ยข้องและภาคีเครือข่าย รวมทั้งสิ้น 70 คน ร่วมประชุม ฯ ณ โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์...

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนโยบายการเปิดประเทศ (อาสาสมัครท่องเที่ยวไทย) ภายใต้โครงการอำนวยการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

วันที่ 6 กันยายน 2565 นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนโยบายการเปิดประเทศ (อาสาสมัครท่องเที่ยวไทย) ภายใต้โครงการอำนวยการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยมี นายนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร เครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมมาโย รีสอร์ท เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับนโยบายการเปิดประเทศ (อาสาสมัครท่องเที่ยวไทย)...

จ.หนองคาย วันที่ระลึกสากลแห่งการแห่งการรู้หนังสือ

กศน.จังหวัดหนองคาย จัดงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2565 เพื่อให้บุคลากร กศน.ทุกระดับ ภาคีเครือข่าย ตลอดจนประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการรู้หนังสือ ที่โรงแรมหนองคายธาวิลล่า อ.เมือง จ.หนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2565 ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น พร้อมมอบรางวัลดีเด่นประเภทต่าง ๆ ให้กับผู้บริหาร...

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปลูกป่าสร้างรายได้ที่ยั่งยืน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการจัดการระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนเพื่อแนวเชื่อมต่อป่าอย่างยังยืน และสร้างการรับรู้ให้ชุมชน

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่บ้านหนองบัวสามัคคี หมู่ 14 ตำบลโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมปลูกป่า สร้างรายได้ ที่ยั่งยืน เพื่อจัดการระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวน และสร้างแนวเชื่อมต่อป่าตะวันตก สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน นายนริศ บ้านเนิน เจ้าหน้าที่ป่าตะวันตก มูลนิธิสืบนาคะเสถียรในนามของคณะผู้จัดกิจกรรม กล่าวว่า...

จ.นราธิวาส ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ประจำปี 2565 ชิงรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ตามที่จังหวัดนราธิวาสกำหนดจัดงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 45 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 16-25 กันยายน 2565 ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6รอบพระชนมพรรษา หรือ สวน ร.5 ศูนย์ราชการ อำเภอเมืองนราธิวาส และกำหนดให้มีกิจกรรมการประกวดแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ภายในกองงานศิลปาชีพและงานกระจูด ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทุกประเภทจะได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ...

ขอเชิญรับชมการเสวนา “กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อการพัฒนางานด้านสื่อสารมวลชน” ทางออนไลน์

ขอเชิญรับชมการเสวนา “กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อการพัฒนางานด้านสื่อสารมวลชน” ทางออนไลน์ วันที่ 7 ก.ย. 65 เวลา 13.00 - 17.30 น. ทาง https://bit.ly/3CQlqcX Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

กฎหมายจราจรใหม่ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน

ต้องรู้!! กฎหมายจราจรใหม่เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน ปรับกฎหมายจราจรฉบับใหม่ เพิ่มอัตราโทษปรับความผิดตามกฎหมายจราจร ในข้อหาที่เป็นปัจจัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการสูญเสียของผู้ขับขี่ และผู้ใช้ทาง อาทิ • ขับรถเร็วเกินกำหนด ปรับไม่เกิน 4,000 บาท • ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง ปรับไม่เกิน 4,000 บาท • ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ปรับไม่เกิน 4,000 บาท • ขับรถย้อนศร...

จ.นราธิวาส ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ประจำปี 2565 ชิงรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ตามที่จังหวัดนราธิวาสกำหนดจัดงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 45 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 16-25 กันยายน 2565 ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6รอบพระชนมพรรษา หรือ สวน ร.5 ศูนย์ราชการ อำเภอเมืองนราธิวาส และกำหนดให้มีกิจกรรมการประกวดแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ภายในกองงานศิลปาชีพและงานกระจูด ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทุกประเภทจะได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ...

ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบน(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 9 กันยายน 2565) ฉบับที่ 6

ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 06 กันยายน 2565ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง มีดังนี้ วันที่ 6-7 กันยายน 2565...

กรมอนามัย ห่วงวัยทำงานใช้สายตาอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือดูจอมือถือมาก แนะกินอาหารดีมีประโยชน์อุดมไปด้วยสารอาหาร “ช่วยบำรุงสุขภาพตา พร้อมแนะวิธีปรับพฤติกรรมการใช้สายตาให้เหมาะสม”

กรมอนามัย ห่วงวัยทำงานใช้สายตาอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือดูจอมือถือมาก #แนะกินอาหารดีมีประโยชน์อุดมไปด้วยสารอาหาร "ช่วยบำรุงสุขภาพตา พร้อมแนะวิธีปรับพฤติกรรมการใช้สายตาให้เหมาะสม" นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในสังคมยุคดิจิทัลที่แต่ละวันกลุ่มคนวัยทำงานต้องอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นเวลานานติดต่อกัน อาจทำให้ได้รับผลกระทบ เช่น ภาวะตาล้า ตาแห้ง ตาพร่า น้ำตาไหล หรือร้ายแรงกว่านั้นอาจเสี่ยงกับโรคจอประสาทตาเสื่อม โดยเฉพาะผู้ที่นั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นานวันละ 10 ชั่วโมง #ควรดูแลรักษาและใช้สายตาให้เหมาะสม...