นายกรัฐมนตรี-ครม.เยี่ยมชมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565

วธ.เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมทั้งรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10-15 พ.ค.นี้ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรและเวียนเทียน ณ วัดสุทัศนเทพวราราม Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

วธ.พลิกโฉมเว็บไซต์สู่คลังสมองวัฒนธรรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา ตั้งเป้าแล้วเสร็จในปีนี้

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)ได้ปรับบทบาทและภารกิจเป็นกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้วัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างสรรค์และการจัดการองค์ความรู้ด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เทคโลยีสารสนเทศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรม ภายใต้เว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม www.m-culture.go.th ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน รวมถึงผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้า Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุมชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดยมีคณะผู้บริหารในสังกัด ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ได้แก่ สำนักงาน กศน.กทม. กลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัด สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร สถาบันการศึกษาทางไกล และสถาบัน กศน. ภาค เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติอาคารสำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

กำหนดเปิดรับสมัครและลงทะเบียนเรียนการศึกษาทางไกลการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 9 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

สามารถกดดูรายละเอียดในแต่ละหลักสูตรและกรอกใบสมัครจาก link ดังนี้ Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

DAD เผยโฉมห้องตัวอย่างโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development เผยโฉมห้องตัวอย่าง โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ ให้สัมผัสครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. นี้เป็นต้นไป พร้อมเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมห้องตัวอย่างได้ที่บริเวณประตูทางเข้า 4 ชั้น 2 ด้านทิศเหนือของอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ Read More...

เอสโซ่ จัดโปรโมชันพิเศษ สมาชิกเอสโซ่ สไมล์สเติมน้ำมันดีเซลที่ปั๊มเอสโซ่ ทุก ๆ 1,200 บาท รับฟรี M-150 1 ขวด มูลค่า 12 บาท

เอสโซ่ ออกโปรโมชันพิเศษสำหรับสมาชิกเอสโซ่ สไมล์ส แจก M-150 สูตรใหม่เพิ่มวิตามินบี 12 สองเท่า ขนาดบรรจุ 150 มิลลิลิตร มูลค่า 12 บาท จำนวน 1 ขวด เมื่อเติมน้ำมันดีเซลทุกชนิดทุก ๆ 1,200 บาท ยิ่งไปกว่านั้นผู้เติมน้ำมันซูพรีมพลัสดีเซลจะได้รับคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส x2 (2 คะแนน...

กปภ.ปลูกป่าต้นน้ำ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อแผ่นดิน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ดำเนินโครงการ กปภ.ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (Father’s Land) ปี 2565 ณ บ้านหัวเลา ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และสถานีผลิตน้ำแม่แฝก กปภ.สาขาเชียงใหม่ มุ่งหวังปลูกฝังและส่งเสริมจิตสำนึกพนักงานรวมถึงชุมชนให้รักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 Read More...

สอศ.จับมือ แบงค์ชาติ และตลท.พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านการเงิน ตลาดทุน และความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ลงนามความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านความรู้ทางการเงิน ตลาดทุน และความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ อาคาร ๑ ชั้น ๔ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นางสาววชิรา อารมย์ดี รองผู้ว่าด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย และ นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ...

นายชนะ เปรมปรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.

เพื่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูผู้ช่วย ครูอาสาสมัคร กศน.พื้นที่ปกติ ครูอาสาสมัคร กศน.พื้นที่สูง ครู กศน.ตำบล ครู ศรช. ครูสอนผู้พิการ ให้สามารถจัดการรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การวิจัยเบื้องต้น ณ...

มท.2 ห่วงอุทกภัยฤดูฝนปี 65

กำชับ กปภ. เตรียมพร้อมระบบผลิตน้ำประปา ดูแลประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯ เดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ร่วมกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี 2565

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ เดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี 2565 ที่วัดใหญ่ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการปฏิบัติธรรม เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของชุมชนตามวิถี...

กรมป่าไม้ – CPF พาน้องๆ เรียนรู้ฟื้นฟูป่า ผ่านห้องเรียนธรรมชาติ โครงการ”รักษ์นิเวศ เขาพระยาเดินธง”

ความร่วมมือ 3 ประสาน โดยกรมป่าไม้ ชุมชนในพื้นที่รอบเขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำ ในโครงการ "ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง" ที่ดำเนินการมาตั้่งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน เข้าสู่ระยะที่สองของโครงการ...

IRPC แจ้งผลประกอบการไตรมาส 1/65 กำไร 1,501 ล้านบาท มั่นใจพร้อมรับเศรษฐกิจฟื้นตัวและการเปิดประเทศ

IRPC เผยผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2565 กำไรสุทธิ 1,501 ล้านบาท มั่นใจโตต่อเนื่อง แม้ต้องเผชิญต้นทุนน้ำมันดิบขาขึ้น เดินหน้ารุกธุรกิจใหม่ ต่อยอดความแข็งแกร่งให้ธุรกิจปัจจุบัน ด้วยนวัตกรรมวัสดุและการใช้พลังงานที่สร้างสมดุลให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและการเปิดประเทศ Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

เซ็นทรัลพัฒนา จับกลุ่ม MILLENNIALS FAMILY ชูกิจกรรม Play Based Learning ดันยอดรายได้โซน Education เติบโตต่อเนื่อง

กรุงเทพฯ - เซ็นทรัลพัฒนา ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ รวม 35 สาขาทั่วประเทศ ต่อยอดความ สำเร็จแคมเปญ The Little Campus หนุนโรงเรียนและสถานบันการศึกษาในศูนย์การค้าเซ็นทรัล เติบโตต่อเนื่อง จับกลุ่มครอบครัวมิลเลนเนียลซึ่งอยู่ในช่วงสร้างครอบครัวและมีสมาชิกตัวน้อย ด้วยประสบการณ์ความสนุกคู่การเรียนรู้แบบ Play Based Learning จับมือ Pororo มอบบัตรสวนน้ำ “Pororo Aqua Park”...

การประปานครหลวง (กปน.) ชวนรักษ์โลก จ่ายชิล ลุ้นรับโชคเพียงสมัครใช้งาน MWA e-Bill Service

ก็ได้ลุ้นรับ iPad พร้อมส่วนลดให้ไปช้อปชิล ๆ ได้ง่าย ๆ โดยสามารถสมัครเพื่อขอรับบริการจาก 3 ช่องทาง ได้แก่ Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

กปน. มอบของที่ระลึกให้แก่ทัพนักกีฬาโบว์ลิ่ง สร้างขวัญกำลังใจก่อนเดินทางคว้าชัยซีเกมส์ ครั้งที่ 31

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) มอบของที่ระลึกให้แก่ คณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย โดยมี นายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต อุปนายกสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ทัพนักกีฬาโบว์ลิ่งของไทย พร้อมอวยพรให้คว้าชัยในการสู้ศึกซีเกมส์ครั้งที่ 31 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีกำหนดการแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งระหว่างวันที่ 14...

กปน. เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนพฤษภาคม 2565)

เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ ทองศรี และนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนพฤษภาคม 2565) รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อราชการร่วมกันของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ...

“เติ้น” ทัศนพล อินทรภูวศักดิ์ หนุ่มฟาสดาวรุ่งแห่งปี โชว์ฟอร์มเดือด พาธงชาติไทย ขึ้นโพเดี้ยมอันดับ 1 ในรายการสุดหิน F4 Spanish Championship 2022

เพลงชาติไทยดังกระหึ่มให้แฟนๆ ได้ภาคภูมิใจ เมื่อนักแข่งหนุ่มดาวรุ่งไทยวัย 16 ปี “เติ้น” ทัศนพล อินทรภูวศักดิ์ โชว์ฟอร์มเดือดซิ่งรถสูตรคู่ใจสุดสปีดจนสามารถคว้าชัยชนะสนามระดับโลกไปครองได้สำเร็จ ในการแข่งขันรายการ F4 Spanish Championship 2022 การแข่งขันรถ Formula 4 ณ สนาม Portimao – Algave ประเทศโปรตุเกส เมื่อวันที่ 30...

4 เคล็ดลับเช็กร้านให้ชัวร์ก่อนขายตั๋วจำนำ

สภาพคล่องทางการเงินหรือการมีกระแสเงินสดถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากโดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน หลายคนจึงเลือกที่จะนำทรัพย์สินมีค่าไปจำนำ Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

พายุ “อัสนี” บริเวณอ่าวเบงกอล ฉบับที่ 12

ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันนี้ (11 พฤษภาคม 2565) พายุไซโคลน “อัสนี” บริเวณชายฝั่งประเทศอินเดียตอนกลาง หรือมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 16.0 องศาเหนือ ลองจิจูด 81.5 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันออกเล็กน้อยอย่างช้าๆ...