สสจ.สุรินทร์ ฝากชาวสุรินทร์ให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด ภายหลังเปิดจุดผ่านแดน ให้ไปมาหาสู่ของทั้งสองจังหวัดได้มากขึ้น

นายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยภายหลังเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ว่า ทางจังหวัดได้ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าแล้วว่า สถานการณ์โควิด-19 ยังสามารถควบคุมได้จากความร่วมมือของทุกฝ่าย สำหรับในทางสาธารณสุขที่ออกมาตรการ "เจอ จ่าย จบ" ถือว่าช่วยได้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดด่านถือเป็นการก้าวข้ามโควิดไปสู่เรื่องเศรษฐกิจ สังคม ที่สามารถดำเนินการได้รวดเร็ว ทางฝั่งกัมพูชามีการฉีดวัคซีน 2-3 เข็มเหมือนกัน นอกจากนี้ ด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่...

รมต.กระทรวงอุดมศึกษาฯ ลงพื้นที่ เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง “จันทน์กะพ้อ” มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รองรับผู้สูงอายุแบบไปกลับ ส่งเสริมมีงานทำแก่ประชาชนในพื้นที่

วันนี้ (7 พ.ค.65) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้เป็นประธานเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง “จันทน์กะพ้อ” มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์...

รมว.มท. สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุเตรียมพร้อมทุกด้านรับสถานการณ์อุทกภัยฤดูฝน ช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

วันนี้ (7 พ.ค. 65) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ลักษณะอากาศของประเทศไทย ปี 2565 ว่าจะเริ่มต้นฤดูฝนประมาณกลางเดือนพฤษภาคม และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม โดยในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน จะมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา...

จังหวัดตรัง เชิญชวนผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เข้ารับวัคซีนเข็ม 3 ตามที่กำหนด เพื่อช่วยลดการติดเชื้อ แพร่เชื้อ และลดเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต

จังหวัดตรัง เชิญชวนผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เข้ารับวัคซีนเข็ม 3 ตามที่กำหนด เพื่อช่วยลดการติดเชื้อ แพร่เชื้อ และลดเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต นายราชัน อรุณแสง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สาธารณสุขอำเภอเมืองตรัง ในฐานะรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า วันนี้ (7 พ.ค. 65) สถานการณ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของจังหวัดตรัง มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการและช่างไฟฟ้าอิสระ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร? ระดับ? 1 ให้กับผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการและช่างไฟฟ้าอิสระ นายปกรณ์ ศรีเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรังดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร? ระดับ? 1 ครั้งที่ 3/2565 ให้กับผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการและช่างไฟฟ้าอิสระ? ก่อนเข้ารับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน? (ฉบับที่?2) พ.ศ.2557? ต่อไป? โดยมีผู้สนใจเข้ารับการทดสอบฯ จำนวน 18 คน...

องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี “ทับปริกเกมส์” ป้องกันปัญหายาเสพติด

วันนี้ (7 พ.ค. 65) นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาตำบลทับปริก ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีดาบตำรวจ สุรศักดิ์ เกิดสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาจาก 8 หมู่บ้าน กว่า 500 คน ดาบตำรวจ...

จังหวัดตรัง เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้การรับเสด็จพระราชดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ

จังหวัดตรัง เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้การรับเสด็จพระราชดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ลงตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีหมายกำหนดการจะเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อให้การรับเสด็จพระราชดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ สำหรับโรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก...

คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสภาเด็กฯ จ.สุราษฎร์ธานี เสริมสร้างศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน “ต้นกล้า… ประชาธิปไตย” มุ่งหวังพัฒนาประเทศชาติไปสู่ความเจริญก้าวหน้า

คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสภาเด็กฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เสริมสร้างศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน “ต้นกล้า... ประชาธิปไตย” มุ่งหวังพัฒนาประเทศชาติไปสู่ความเจริญก้าวหน้า วันนี้ (7 พ.ค. 65) นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายจากนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี “ต้นกล้า......

ข้าราชการ บุคลากรสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อป.มช.และภาคีเครือข่ายร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

วันนี้ (7 พ.ค.65) ที่วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช นางจิรา วงศ์สวัสดิ์ พร้อมด้วยนางทัดทรวง บุญธรรม ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย นายชลอ เอี่ยมสุทธิ์ ประธานชมรม อป.มช.(สมาชิกอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน) จังหวัดนครศรีธรรมราช นางกาญจนา เรืองช่วย นายกพุทธสมาคมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 โดยข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19...

แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 เดินหน้าโครงการยกระดับและพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวทั้งระบบ เพิ่มความปลอดภัยทางถนน

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ได้ดำเนินโครงการยกระดับและพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวทั้งระบบ Lampang Smart Tourism กิจกรรมปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความปลอดภัย กิจกรรมเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในนครลำปาง งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (High Mast) บริเวณทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกาะคา-สามัคคี ระหว่าง กม.700+587- กม.707+500 (เป็นช่วงๆ) แยกภาคเหนือ-แยกค่ายสุรศักดิ์มนตรี จึงมีความจำเป็นต้องปิดถนน 2 ช่องจราจร โดยให้เบี่ยงการจราจรไปใช้เส้นทางคู่ขนาน (ซ้ายทาง)...

เปิดเรียนแล้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครยะลา

เพราะการเรียนรู้คือสิ่งสำคัญ เทศบาลนครยะลาจึงได้เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลทุกแห่งแล้ว เพื่อให้ลูกหลานชาวยะลาได้กลับมาเรียนรู้ตามปกติ โดยนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา มีนโยบายให้เปิดเรียนภายใต้สถานการณ์โควิดในยะลาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเห็นว่าการพัฒนาเด็กจำเป็นต้องให้เด็กเรียนรู้ตลอดเวลาต่อเนื่องตามวัย จากงานวิจัยพบว่า การหยุดเรียนไปเป็นเวลานานนาน จะทำให้เกิด Learning Loss หรือผลของการเสียโอกาสในการเรียนรู้มีผลทำให้ทักษะต่าง ๆ ที่เด็กควรจะได้รับการพัฒนาตามช่วงวัยสูญเสียตามไปด้วย เช่น ทักษะทางสังคม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม เด็กสูญเสียโอกาสในการฟอร์มตัวเป็นบุคลิกของเขา ว่าเขาจะเป็นอัธยาศัยดี เป็นคนเก็บตัว เป็นคนขี้อาย หรือเป็นคนมั่นใจในตัวเอง...

จังหวัดชัยนาท เตรียมพร้อมการจัดงานประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย วันที่ 10-12 พฤษภาคม นี้

นายมหิทธร โคกเกษม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ร่วมกับนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท และประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ เยี่ยมชมห้อง KM Room ซึ่งเป็นที่รวบรวมหนังสือไว้เป็นห้องแห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะด้านการค้นหาความรู้ที่สำคัญ และจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน และเยี่ยมชมห้องฉายวีดิทัศน์ประวัติเขื่อนเจ้าพระยา อู่ข้าวอู่น้ำแห่งทุ่งภาคกลาง เพื่อเตรียมการต้อนรับงานประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) ที่กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565 และจะมีกิจกรรมเยี่ยมชม...

ทีมแก้จนอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลจารพัต

ทีมแก้จนอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลจารพัต วานนี้ (6 พ.ค. 65) เวลา 10.00 น. นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอศีขรภูมิ บูรณาการส่วนราชการ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น ตามโครงการ "นายอำเภอศีขรภูมิพบผู้ยากไร้ฯ" ในพื้นที่ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.นางแตระ...

กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ฝนตกหนัก ระวังน้ำท่วมฉับพลัน

 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่าง มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลน และจะเคลื่อนตัวทางทิศเหนือเข้าปกคลุมอ่าวเบงกอลตอนบนในช่วงวันที่ 7-9 พ.ค. 65 ส่งผลให้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย อ่าวไทย และทะเลอันดามัน มีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้         สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ในขณะที่อ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง...

หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่าง ฉบับที่ 2

ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 07 พฤษภาคม 2565หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่าง มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลน และจะเคลื่อนตัวทางทิศเหนือและเข้าปกคลุมอ่าวเบงกอลตอนบนในช่วงวันที่ 7-9 พ.ค. 65 ส่งผลให้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย อ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ในขณะที่อ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง...

ส.กีฬากระดานโต้คลื่นชวนชาเล้นจ์กระดานยืนพาย “THAILAND SUP 100”

สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย เชิญชวนนักกีฬาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันกระดานยืนพายแบบออนไลน์ในกิจกรรม "THAILAND SUP 100" ครั้งที่ 3 เปิดรับสมัครถึง 31 พ.ค.65 เริ่มแข่งขัน 1 มิ.ย.-31 ก.ค.65 นายชนินทร์ อัยรักษ์ นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนนักกีฬาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันกระดานยืนพายแบบออนไลน์ในกิจกรรม "THAILAND SUP 100" ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องของนักกีฬาและผู้ที่สนใจ...

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานวิสาขปุณณมีปูชา ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี ๒๕๖๕

(๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายประสพ เรียงเงิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พลตำรวจตรี วรวัฒน์ มะลิ รักษาราชการแทนผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์...

ไทยออยล์หนุนโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม (Smart Farming) ฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วยเหลือชุมชน พร้อมจ้างงานนักศึกษาจบใหม่มาเป็นนักพัฒนาโครงการผ่านโครงการ Restart Thailand

ไทยออยล์ร่วมกับกลุ่มปตท.สนับสนุนโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม (Smart Farming) ใน 3 พื้นที่ ได้แก่ โครงการปลูกผักสวนครัวและผักที่มีมูลค่าสูง ณ เรือนจำกลางชลบุรี ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โครงการปลูกผักสวนครัว ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และโครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเพาะปลูกใบบัวบกอินทรีย์ อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วยเหลือชุมชน จากการแพร่ระบาดของโควิด 19 พร้อมจ้างงานนักศึกษาจบใหม่มาเป็นนักพัฒนาโครงการผ่านโครงการ Restart...

IRPC – คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามข้อตกลง ร่วมพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

คุณพยม บุญยัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย คุณอรพรรณ แสงสว่าง ผู้จัดการอาวุโส บริหารนวัตกรรมแบบเปิดและทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC และ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี พร้อมด้วย ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์และการประกอบการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...

“เติ้น” ทัศนพล อินทรภูวศักดิ์ หนุ่มฟาสดาวรุ่งแห่งปี โชว์ฟอร์มเดือด พาธงชาติไทย ขึ้นโพเดี้ยมอันดับ 1 ในรายการสุดหิน F4 Spanish Championship 2022

เพลงชาติไทยดังกระหึ่มให้แฟนๆ ได้ภาคภูมิใจ เมื่อนักแข่งหนุ่มดาวรุ่งไทยวัย 16 ปี “เติ้น” ทัศนพล อินทรภูวศักดิ์ โชว์ฟอร์มเดือดซิ่งรถสูตรคู่ใจสุดสปีดจนสามารถคว้าชัยชนะสนามระดับโลกไปครองได้สำเร็จ ในการแข่งขันรายการ F4 Spanish Championship 2022 การแข่งขันรถ Formula 4 ณ สนาม Portimao – Algave ประเทศโปรตุเกส เมื่อวันที่ 30...