ธ.ก.ส. จัดโครงการชำระดีมีคืน และโครงการลดดอกเบี้ยแก้หนี้ภาคครัวเรือน เสริมสภาพคล่องเกษตรกร

ธ.ก.ส. จัดโครงการชำระดีมีคืน และโครงการลดดอกเบี้ยแก้หนี้ภาคครัวเรือน เสริมสภาพคล่องเกษตรกร นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้จัดทำโครงการชำระดีมีคืน มุ่งเน้นให้เกษตรกร บุคคล กลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล รวมถึงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งเป็นลูกค้าที่สามารถชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยได้ปกติหรือมีหนี้ค้างชำระ ไม่เกิน 3 เดือน ในปีบัญชี 2565 ที่มีหนี้คงเหลือ...

กรมอนามัย แนะผู้ป่วยเบาหวาน เลี่ยงกินข้าว แป้ง ขัดสี ลดเสี่ยงโรคแทรกซ้อน

 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะผู้ป่วยเบาหวาน ควรเลี่ยงกินอาหารกลุ่มข้าว แป้ง ที่ผ่านกระบวนการขัดสี ลดเสี่ยงสารพิษไกลโคท็อกซิน หรือ AGEs ป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อน และอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้             นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการขัดสี จะมีใยอาหารน้อยแต่น้ำตาลสูง...

จ.ประจวบฯ ปิดศูนย์พักคอยในชุมชนหรือ CI ทุกแห่งในทุกอำเภอ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คลี่คลาย พร้อมขอให้ประชาชนเร่งฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นรับการเข้าสู่เป็นโรคประจำถิ่น

นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่คลี่คลาย พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ศูนย์พักคอยในชุมชน หรือ CI หลายแห่งไม่มีผู้ป่วยรักษาตัวแล้ว คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ จึงมีมติให้ปิดศูนย์พักคอยในชุมชนทุกแห่งในทุกอำเภอ โดยจากนี้ผู้ป่วยติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยจะเน้นระบบการดูแลรักษาตัวเองที่บ้าน หรือ HI ส่วนผู้ป่วยอาการปานกลางถึงอาการหนักจะส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล พร้อมกันนี้ ขอให้ประชาชนเร่งเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นเพื่อพร้อมรับการเข้าสู่เป็นโรคประจำถิ่น โดยปัจจุบันมีประชาชนได้รับวัคซีนเข็ม 1 ร้อยละ 87 เข็ม...

ผู้ปกครองยะลา ยังคงนำบุตรหลาน ฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2 ต่อเนื่อง เตรียมเปลี่ยนผ่านโรคระบาด สู่ โรคประจำถิ่น

ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ธนวิถี อ.เมืองยะลา ยังคงเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีน ครบเข็ม ตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมไปกับการฉีดเข็ม 3 กระตุ้นภูมิ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านโรคระบาดโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น ซึ่งประชาชนต้องได้รับวัคซีนทั้งเข็มปกติและเข็มกระตุ้นครอบคลุมทุกกลุ่ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยทางจังหวัดยะลา ได้ตั้งเป้าหมาย รวมพลังร่วมกันฉีดวัคซีน เข็มกระตุ้น เข็ม 3 ไว้ที่ 60% เพื่อสยบโควิด ขณะที่บรรยากาศ...

ร้อยเอ็ดจัดพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 49 ปี พระครูสุวิชานเสลคุณ เจ้าคณะตำบลวังหลวง เขต 2

วานนี้ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.09 น. นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล พระครูสุวิชานเสลคุณ เจ้าคณะตำบลวังหลวง เขต 2 ณ วัดหนองขุ่น ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย...

พัฒนาการยโสธร นำลงพื้นที่คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น บ้านหนองลาดควาย ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล โดยยกการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในหมู่บ้าน

เมื่อเวลา 09.00 น. วานนี้ 21 มิ.ย.65 นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร นำคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดยโสธร ประจำปี 2565 ลงพื้นที่บ้านหนองลาดควาย ม.3 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดยโสธร ประจำปี 2565 ใน 4 ประเภท เช่น...

ประกาศรับสมัคร องค์กรเพื่อรับรางวัลด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน ของประเทศไทย

ประกาศรับสมัคร องค์กรเพื่อรับรางวัลด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน ของประเทศไทย เรื่อง รับสมัครองค์กรเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน (ASEAN Outstanding Social Welfare and Development Awards: AOSWADA) ของประเทศไทย ประจำปี 2565 รางวัลมี 2 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทองค์กรพัฒนาเอกชนหรือองค์กรภาคประชาสังคม (NGO/CSO) 2.ประเภทองค์กรภาคเอกชน (Private...

สำนักงานประกันสังคม ย้ำ แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในไทยต้องส่งประกันสังคม พร้อมดูแลสวัสดิการ-สิทธิประโยชน์แรงงานต่างด้าว คุ้มครอง 7 กรณี แต่ต้องขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย

สำนักงานประกันสังคม ย้ำ แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในไทยต้องส่งประกันสังคม พร้อมดูแลสวัสดิการ-สิทธิประโยชน์แรงงานต่างด้าว คุ้มครอง 7 กรณี แต่ต้องขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานประกันสังคม ย้ำเตือนแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยยังต้องส่งประกันสังคม สำหรับลูกจ้างชาวต่างชาติ/ต่างด้าว/บุคคลที่ราบสูง ให้กรอกแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03, สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารแสดงตัวแทนหนังสือเดินทาง, สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และสำเนาเอกสารการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวกรณีพิเศษ (Smart Visa) กรณีขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนต่างด้าว/ต่างชาติ ที่มี Smart...

สสว. จับมือ DGA เดินหน้าโครงการ SME One ID เพื่อ SME เข้าถึงทุกบริการภาครัฐ

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และนางสาวทิพานัน ศิริชนะ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวหลังการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล ครั้งที่ 5/2565 ว่า จะมีการขายสลากดิจิทัลบนแพลตฟอร์มแอปฯเป๋าตังเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดี ซึ่งจะมีการเพิ่มจำนวนสลากเร็วที่สุดในงวด 1 สิงหาคมนี้ จะวางขายตั้งแต่ 17 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป ซึ่งจะเสนอให้เพิ่มเป็น 10 ล้านฉบับ...

ครม. เห็นชอบ “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ขยายจำนวนสิทธิ 1.5 ล้านสิทธิ สิ้นสุดตุลาคม 2565

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะมนตรี อนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดสารสะคัญของโครงการเราเที่นวด้วยกัน เฟส 4  ขยายจำนวนสิทธิเพิ่มอี 1.5 ล้านสิทธิ รวมเป็น 3.5 ล้านสิทธิ และขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการ ฯ จากเดิม เดือนพฤษภาคม เป็น เดือนตุลาคม...

ธอส. ขยายเวลาช่วยลูกค้าในมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ฯ ถึงสิ้นปี 65

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปค (APEC Senior Finance Officials’ Meeting: APEC SFOM) ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

ร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน พ.ศ. 2565 – 2570

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

สสว. จับมือ DGA เดินหน้าโครงการ SME One ID เพื่อ SME เข้าถึงทุกบริการภาครัฐ

สสว.-DGA ผนึกกำลังเดินหน้าโครงการ “SME One ID : หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ” เข้าถึงบริการภาครัฐทุกหน่วยงาน ลดการกรอกข้อมูล-จัดเตรียมเอกสาร ล่าสุด 4 หน่วยงานรัฐ ขานรับเชื่อมโยงฐานข้อมูลแล้ว ลุยจัดแคมเปญเด็ด ดึงผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนยืนยันตัวตน ตั้งเป้าปีนี้ 1 ล้านราย รับสิทธิประโยชน์เพียบจาก 16 หน่วยงานใหญ่ภาครัฐ-เอกชน เผยแห่ร่วมโครงการล่าสุดแล้วกว่า 2 พันราย...

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับเทศบาลเมืองเบตงเปิดบริการทำหนังสือเดินทาง(passport) ตามโครงการ “ กรมการกงสุลสัญจร ” ในวันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 นี้

วันนี้ (20 มิถุนายน 2565) นายอัซมัน แตเปาะ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เข้าพบนายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง เพื่อสำรวจสถานที่ (ห้องทะเบียนราษฏร) เทศบาลเมืองเบตง ในการเปิดบริการทำหนังสือเดินทาง(passport) สัญจร ตามโครงการ “กรมการกงสุลสัญจร”ในวันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 ที่จะถึงนี้ นายอัซมัน...

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เผย เตรียมประชุมเพิ่มปริมาณสลาก 23 มิ.ย.นี้

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า การจำหน่ายสลากผ่านแอปเป๋าตัง หรือสลากดิจิทัล งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นการจำหน่ายงวดที่สอง จำนวน 5,151,500 ฉบับ ขณะนี้ ได้จำหน่ายหมดแล้ว มีผู้ซื้อ 987,786 ราย การจำหน่ายสลากหมดลงอย่างรวดเร็วกว่าที่คาดไว้ ผลตอบรับเป็นไปด้วยดี เนื่องจากสามารถซื้อสลากตัวเลขที่ต้องการในราคา 80 บาทได้จริง...

สธ.เตือนภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ระวัง! ‘โรคอุจจาระร่วง’ หลังพบป่วยเป็นกลุ่มก้อนแล้ว 2 พื้นที่

กรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เผยแพร่รายงานการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 19 - 25 มิ.ย. 2565 โดยคาดว่ามีโอกาสพบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเพิ่มมากขึ้น รายงานพยากรณ์โรคฯ ฉบับดังกล่าว ระบุว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคอุจจาระร่วงในปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-14 มิ.ย. 2565 พบผู้ป่วยแล้ว 217,669 ราย เสียชีวิต...

พ่อเมืองเลย ชื่นชมและมอบเงินสนับสนุนจำนวน 10,000 บาท ให้กับ ชมรม to be number one โรงเรียนเชียงกลมวิทยา เพื่อเป็นกำลังใจเข้าแข่งขันรายการชิงช้าสวรรค์

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบเงินสนับสนุน จำนวน 10,000 บาท ให้กับ ชมรม to be number one โรงเรียนเชียงกลมวิทยา ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย คณะครู นักเรียนโรงเรียนเชียงกลมวิทยา ร่วมรับมอบ โดยโรงเรียนเชียงกลมวิทยา...

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ประชุมติดตามสถานการณ์โควิด – 19 เตรียมปรับมาตรการป้องกันโควิด -19 ของจังหวัดให้สอดคล้องกับมติ ศบค. ล่าสุด

(20 มิ.ย. 65) นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ครั้งที่ 27/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดตราด ผ่านระบบ Webex โดยการประชุมครั้งนี้ยังเป็นการประชุมร่วมคณะกรรมการอีก 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) คณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านกัมพูชา...

สำนักงาน ป.ป.ช.สุราษฎร์ธานี ประกาศเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินผู้บริหารท้องถิ่น กรณีเข้ารับตำแหน่งใหม่และพ้นตำแหน่ง จำนวน 25 ราย

นายพงษ์ศักดิ์ โชติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์การประกาศเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้บริหารท้องถิ่น กรณีเข้ารับตำแหน่ง 25 ราย ได้แก่ นายก อบต.พลูเถื่อน , อบต.คลองศก , อบต.ไทรโสภา , อบต.ท่ากระดาน , อบต.เขาบางสวรรค์ , อบต.คลองฉนวน ,...