ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานปล่อยเรือบูรณาการตรวจสภาพการจ้าง การทำงาน และการค้ามนุษย์ในเรือประมงทะเล

ที่ท่าเทียบเรือวัดช่องลม ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานปล่อยเรือออกตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล เพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในเรือประมงทะเล โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กอ.รมน., ตำรวจน้ำ, ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง, ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ, ประมง, เจ้าท่า,...

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะลงพื้นที่ตรวจบูรณาการ ที่จังหวัดชัยภูมิ

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะลงพื้นที่ตรวจบูรณาการ ที่จังหวัดชัยภูมิ โดยช่วงเช้านายเจริญ เชื้อตระกูล ผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเขตตรวจราชการที่ 13 พร้อมด้วยนางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, นางอภิญญา ชมพูมาศ ผู้ตรวจกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำเขตตรวจราชการที่ 13 และคณะที่ปรึกษาผู้ตรวจฯภาคประชาชน ได้ลงพื้นที่บ้านโหล่น ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ พบกับกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านโหล่น และกลุ่มปลูกกล้วยหอมทองบ้านโหล่น โดยมีตัวแทนเกษตรกรและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ...

“ศูนย์ดำรงธรรม อ.เมืองสุพรรณบุรี ลุยยุติปัญหาปิดทางสาธารณประโยชน์ริมแนวร่องน้ำ ม.7 ต.ตลิ่งชัน”

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายจิตรติ รามเนตร ปลัดอาวุโส พร้อมด้วย นายเอกวิทย์ ชาวสวน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน และ นายวัชรินทร์ เกิดเอี่ยม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลตลิ่งชัน และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่แก้ไขปัญหา กรณีปิดทางสาธารณประโยชน์ริมแนวร่องน้ำฯ ทั้งนี้ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎรที่ปิดทางสัญจรเข้า-ออกพื้นที่การเกษตรริมแนวร่องน้ำสาธารณประโยชน์ในเรื่องระเบียบ/กฎหมาย...

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา”ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2565)”

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา"ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2565)" ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565      ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล...

การจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย

  Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

ครม. เห็นชอบปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก 2 เดือน

กรมสรรพสามิต Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เริ่มจ่าย 19 ก.ค. 65

กรมบัญชีกลาง Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

มาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมสรรพากร Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 18 กรกฎาคม เพื่อน้อมรำลึก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

วันนี้ (18 กรกฎาคม 2565) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ“สมเด็จย่า” ของปวงชนชาวไทย โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีฯข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร แพทย์ พยาบาล และนักเรียนในจังหวัดสงขลา ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาดอกไม้หน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์...

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเปิดโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเรียนรู้ ”ประวัติศาสตร์ชาติไทย” ของนักเรียนและเยาวชนในจังหวัดสระบุรี

เช้าวันนี้ (18 ก.ค.65) ที่หอประชุมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเรียนรู้ ”ประวัติศาสตร์ชาติไทย” ของนักเรียนและเยาวชนในจังหวัดสระบุรี โดยเป็นสักขีพยานการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง "ประวัติศาสตร์ชาติไทย" ของนักเรียนและเยาวชนในจังหวัดสระบุรีระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี โดย ดร.สัมฤทธิ์ ไวเป็ย ศึกษาธิการจังวัดสระบุรี...

อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการ “อ่างทองเมืองปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 %”

วันนี้ (18 กรกฎาคม 2565) เวลา 08.30 น. ที่โดมที่ว่าการอำเภอไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการ "อ่างทองเมืองปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 %" อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง มี นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัด...

ปัตตานีประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ผู้ว่าฯห่วงสถานการณ์โควิดขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัย ในพื้นที่ชุมชน หลังพบมีเชื้อ BA .4 BA.5 แพร่ระบาด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 28/2565 โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดปัตตานี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี แจ้ง จำนวนผู้ติดเชื้อโควิค...

เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ร่วมกับหอการค้าจังหวัดแพร่ ชวนปลุกความเป็นฮีโร่ในตัวคุณ ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ Blood Hero

เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ร่วมกับหอการค้าจังหวัดแพร่ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จังหวัดแพร่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ และโรงพยาบาลแพร่ เชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงปลุกพลัง BLOOD HERO ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยอีกหลายชีวิตที่กำลังรอคอยโลหิตเพื่อใช้ในการรักษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงมาก โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศขาดแคลนโลหิตสะสม มีการเลื่อนการผ่าตัดและการรักษาพยาบาลเป็นเวลานานกว่า 6 เดือน เกิดอันตรายที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย หลายโรงพยาบาลจำเป็นต้องนัดผู้ป่วยที่เลื่อนการผ่าตัดเข้ารับการรักษา และยังต้องใช้โลหิตกับผู้ป่วยที่มีภาวะสูญเสียโลหิตเฉียบพลันและผู้ป่วยโรคเลือดที่ต้องใช้โลหิตเป็นประจำ โดยสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา...

อบต.ท่าสว่าง จัดงานงานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลท่าสว่าง และการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 อย่างยิ่งใหญ่

ที่ลานกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ อบต.ท่าสว่าง ร่วมกับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ผู้นำชุมชน สถานศึกษาและหน่วยงานในพื้นที่ ได้จัดจัดงานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลท่าสว่างและการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลท่าสว่าง เสริมสร้างความเข้มแข็ง เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ในเป้าหมายร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีการอนุรักษ์วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ เพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติของพื้นที่ตำบลท่าสว่าง โดยมีนายประกาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอเมืองสุรินทร์ ประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วย การจัดขบนแห่ส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลท่าสว่าง "เกษตรอินทรีย์ นำวิถีพอเพียง ร้อยเรียงวัฒนธรรม...

อย.เข้ม ฉลากสินค้าผสมกัญชากัญชง ต้องมีข้อความเตือน ย้ำ! งดจำหน่ายให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่องการสื่อสารทำความเข้าใจและการออกมาตรการเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการบริโภคอาหารผสมกัญชา กัญชง ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รายงานว่า ได้ออกมาตรการในการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด โดยมีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำกับดูแลอาหารที่มีส่วนผสมกัญชา กัญชง ให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยคำนึงถึงข้อมูลความปลอดภัยตามหลักวิชาการ อาทิ 1) การกำกับดูแลให้ผลิตภัณฑ์อาหารใส่กัญชา กัญชง ได้รับ อย. ถูกต้อง 2) กำหนดให้ฉลากผลิตภัณฑ์แสดง ข้อแนะนำการบริโภคเพื่อความปลอดภัย "ไม่ควรบริโภคเกินวันละ...

โรงเรียนยะลา เฝ้าระวังเด็กติดโควิด เปิดวันแรกหลังหยุดยาว

วันนี้ 18 กรกฎาคม 2565 ทุกโรงเรียนในพื้นที่ จ.ยะลา ได้เปิดเรียนเป็นวันแรก หลังหยุดมา ร่วม 7 วันในช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชา – เข้าพรรษา รวมไปถึงรายอฮัจย์ ผู้ปกครอง หลายคนได้นำบุตรหลานกลับภูมิลำเนา ไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด ยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งอาจจะมีการรับเชื้อกลับมา ทำให้ทางโรงเรียนแต่ละแห่งต้องเพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มข้น สำหรับโรงเรียนอนุบาลยะลา ซึ่งมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึง ป.6 กว่า 1,000...

ผู้สูงอายุ จ.ประจวบฯ ขอบคุณรัฐบาลช่วยเหลือเงินพิเศษ 6 เดือน ลดภาระค่าครองชีพ เริ่มจ่ายงวดแรกวันพรุ่งนี้

นางสมจิตร ยิ้มเยาะ อายุ 74 ปี ชาวบ้าน ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ตนเองได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 700 บาท ทราบข่าวว่ารัฐบาลจะมีการช่วยเหลือเงินพิเศษให้อีก 6 เดือน ซึ่งตนเองจะได้รับเพิ่มเดือนละ 150 บาท ถือว่าช่วยค่าครองชีพได้ระดับหนึ่งในแต่ละเดือนเลยทีเดียว เพราะปัจจุบันอายุมากไม่ได้ทำงานแล้ว รู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลเป็นอย่างมาก สำหรับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ จะมีการจ่ายให้เป็นระยะเวลา 6 เดือนตั้งแต่เดือน...

นพ.สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี แนะ ประชาชนนักท่องเที่ยวเมื่อกลับถึงภูมิลำเนาแล้ว ตรวจ ATK เบื้องต้น คาดเดือนสิงหาคมนี้ มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงขึ้น

วันนี้ (18 ก.ค. 65) นพ.เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า ในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาประชาชน นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี เป็นจำนวนมาก นักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับถึงภูมิลำเนาแล้ว ต้องตรวจสอบสภาพตัวเอง ถ้ามีอาการต้อง ตรวจ ATK เบื้องต้น คาดเดือนสิงหาคมนี้ แนวโน้มการระบาดจะมีผู้ติดเชื้อสูงขึ้น การออกนอกสถานที่ ชุมชน กิจกรรมกลุ่มยังคงต้องเฝ้าระวัง สถานการณ์โควิด 19 จังหวัดเพชรบุรีทรงตัว สิ่งที่ยังจำเป็นในการป้องกันการติดเชื้อ...

รฟท. นำร่องเปิดให้บริการขนส่งพัสดุรายย่อย ประเภทหีบห่อวัตถุ เส้นทางสายใต้ 18 ก.ค. นี้

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์วิกฤตราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชน รฟท. จึงได้ดำเนินมาตรการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพแก่คนไทย โดยนำร่องเปิดให้บริการขนส่งสินค้าพัสดุรายย่อย ประเภทหีบห่อวัตถุไปกับขบวนรถสินค้า เส้นทางสายใต้ แบบราคาประหยัด เพื่อช่วยให้ประชาชน ผู้ประกอบการ ร้านค้าขนาดเล็ก รวมถึงเอสเอ็มอี มีต้นทุนการขนส่งที่ถูกลง เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป สำหรับสินค้าที่จะใช้บริการขนส่งดังกล่าว...