จังหวัดกำแพงเพชรเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2565

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2565 และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ...

ระนองดินเลื่อนไหล ปิดถนนเพชรเกษมทั้งขาขึ้นและขาล่อง ช่วงขึ้นเขาน้ำตกปุญญบาล ที่ กม. 586+300 (ห้วยค้างคาว) หมู่ 1 ต.บางนอน อ.เมืองระนอง ขอให้หลีกเลี่ยงไปใช้ถนนสายบ้านหินช้างแทน

หลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 จนถึงปัจจุบัน ล่าสุดวันนี้(12 ก.ค.65) ได้เกิดเหตุดินภูเขาเลื่อนไหลปิดทับถนนเพชรเกษมทั้งขาขึ้นและขาล่อง ช่วงขึ้นเขาน้ำตกปุญญบาล ที่ กม. 586+300(ห้วยค้างคาว) หมู่ที่ 1 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง ซึ่งรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านไปมาได้ ขณะนี้ทางแขวงทางหลวงระนอง โดยหมวดทางหลวงระนอง เทศบาลตำบลบางนอน ได้น้ำรถตักดินเข้าดำเนินการตักดินที่ปิดทับถนน เพื่อเร่งเปิดถนนให้รถสามารถสัญจรได้ก่อนเป็นการชั่วคราว 2 ช่องจราจร โดยเปิดให้วิ่งสวนเลนด้านขาขึ้น...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล เชิญชวนศึกษาข้อมูล ผ่านสื่อ Youtube การสอนวิทยากร หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ ทางช่องสื่อ Youtube สำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง (กกต.)

วันนี้ (12 ก.ค.65) นายพรรธณภณ ชูส่งแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทำสื่อ Youtube การสอนวิทยากรหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นแนวทางการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ ให้แก่วิทยากรและเครือข่ายต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ประกอบการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผ่านช่อง Youtube สำนักงานพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง (กกต.) ทั้งนี้ เพื่อให้การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลผ่านสื่อ Youtube...

กอนช. ขอให้ประชาชนระวังฝนตกหนักหลายพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมเฝ้าระวังเสี่ยงน้ำหลากในพื้นที่ 24 จังหวัด ช่วง 12 – 15 ก.ค.2565

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ขอให้ประชาชนระวังฝนตกหนักหลายพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมเฝ้าระวังเสี่ยงน้ำหลากในพื้นที่ 24 จังหวัด ช่วงวันที่ 12 - 15 กรกฎาคม กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศวันนี้ (12 ก.ค.65) ว่า ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยช่วงวันที่ 12 -...

อำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมใจปลูกต้นไม้ 1,300 ต้น เพื่อถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี”

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางดวงพร คุณากรวงศ์ นายอำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ โรงเรียนบ้านสระเตย ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "อำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมใจปลูกต้นไม้ 1,300 ต้น เพื่อถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดงานแถลงข่าว “การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 (The 8 th Engagement Thailand Annual Conference 2022)

(12 ก.ค.2565) ที่โรงแรมเรือรัษา อ.เมืองตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดงานแถลงข่าว “การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 (The 8 th Engagement Thailand Annual Conference 2022) โดยมี ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นายภูวนัฐ สมใจ...

กรมการขนส่งทางบก ขานรับมาตรการเปิดประเทศ ให้บริการต่อใบอนุญาตขับรถนอกเวลาราชการ ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดท่องเที่ยว

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมการขนส่งทางบกมีความจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงเวลาตามมาตรการ Social Distancing โดยใช้ระบบจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ทำให้สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้บริการได้เพียงกึ่งหนึ่งของขีดความสามารถในการให้บริการของสำนักงานขนส่ง ทำให้ปัจจุบันมีการจองคิวล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้มีการผ่อนคลายมาตรการบังคับใช้อำนาจตาม พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เริ่มเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 รวมถึงประกาศให้โควิด-19 รองรับเป็นโรคประจำถิ่น และผ่อนคลายมาตรการด้านสาธารณสุข กรมการขนส่งทางบก จึงปรับการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5...

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดโครงการให้บริการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ และการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาถวายเป็นพระกุศลฯ

ศาสตราจารย์นายแพทย์ นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดบริการทางการแพทย์ ด้านการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ และการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา เพื่อถวายเป็นพระกุศลและเทิดพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมแสงจันทร์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายแพทย์นิติ...

จ.อุดรธานีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่ป่าชุมชนหนองแวงศรีวิไล ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำจิตอาสาพระราชทาน 904...

สวท.ตราด จัดประชุมเครือข่ายผู้ร่วมผลิตรายการฯ พัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม

วันนี้ (12 ก.ค. 65) ที่ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด นางสาวสนธยา จงพันธนิมิตร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ร่วมผลิตรายการ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. โดยมีหน่วยงานเครือข่ายที่ร่วมผลิตรายการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ จำนวน 30 คน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด...

จังหวัดตราด จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือประมง โครงการ(เรือประมงสีขาว)

(12 ก.ค. 65) นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือประมง โครงการ(เรือประมงสีขาว) โดยมี นางวัชรี มากหวาน ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางสุวรรณา ขันติวิศิษฎ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด ตลอดจนทั้ง 11 หน่วยงานที่เข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ฯ รวมทั้งผู้แทนเรือประมง เข้าร่วมพิธี ที่ท่าเทียบเรือเลิศศักดิ์ อำเภอเมืองตราด สำหรับการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ...

“ชัตเตอร์สต็อก” เข้าร่วมคณะกรรมการเครือข่ายพันธมิตรสื่อสำนักข่าว

เครือข่ายพันธมิตรสื่อสำนักข่าวอ้าแขนต้อนรับการสนับสนุนของชัตเตอร์สต็อก เช่นเดียวกับองค์กรข่าวรายใหญ่อื่น ๆ เพื่อเสรีภาพของสื่อมวลชน กำหนดนโยบายสาธารณะ และการรายงานข่าวอย่างมีอิสระ ชัตเตอร์สต็อก อิงค์ (Shutterstock, Inc.) (NYSE: SSTK) แพลตฟอร์มครีเอทีฟชั้นนำระดับโลกผู้ให้บริการโซลูชันบริการเต็มรูปแบบ คอนเทนต์คุณภาพสูง และโซลูชันงานสร้างสรรค์เพื่อพลิกโฉมแบรนด์ ธุรกิจ และบริษัทสื่อสารมวลชน ประกาศการเข้าร่วมเครือข่ายพันธมิตรสื่อสำนักข่าว (News Media Coalition หรือ NMC) ซึ่งเป็นองค์กรแวดวงข่าวในระดับสากล ที่ประกอบด้วยแบรนด์ข่าวสารชั้นนำระดับโลก...

กรมบัญชีกลางปรับเกณฑ์ขยายสิทธิเบิกจ่ายตรงค่ายารักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

กรมบัญชีกลาง Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

สำนักงานสลากฯ เตือน การนำสิทธิสลากดิจิทัลมาขายต่อ หรือเกินราคา 80 บาท มีความผิดถูกดำเนินคดีและเปรียบเทียบปรับ พร้อมเตือนประชาชนอย่าซื้อสลากดิจิทัลต่อผู้อื่น ห่วงเกิดปัญหาตอนขึ้นรางวัล

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

กอช. ร่วมกับ DGA เพิ่มช่องทางการออมผ่านระบบออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระเช็กสิทธิ์ สมัครสมาชิก ส่งเงินออมสะสม ผ่านแอป “ทางรัฐ” ได้แล้วตั้งแต่วันนี้

กองทุนการออมแห่งชาติ Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

กรมการจัดหางาน เตือนภัย หลอกลวงคนไทยไปทำงานภาคการเกษตรในออสเตรเลีย

กรมการจัดหางาน เตือนภัย หลอกลวงคนไทยไปทำงานภาคการเกษตรในออสเตรเลีย นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย ว่ามีการหลอกลวงคนไทยไปทำงานเกษตรในออสเตรเลีย โดยมีหญิงไทยร่วมกับสามีชาวออสเตรเลียอ้างเป็นเจ้าของธุรกิจฟาร์มและอ้างว่าได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียสามารถช่วยให้คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานภาคการเกษตรในประเทศออสเตรเลียได้ โดยให้ชำระเงินประมาณ 53,460 บาท รวมถึงจะช่วยให้ได้รับสถานะการตรวจลงตราประเภทผู้มีถิ่นพำนักชั่วคราว โดยแรงงานจะได้เงินจำนวนดังกล่าวคืนภายใน 5 วัน หลังจากที่ได้เริ่มทำงานแล้ว ทำให้แรงงานไทยหลงเชื่อและชักชวนญาติคนรู้จักในประเทศไทยกว่า 100 คน โอนเงินจำนวน...

หนุ่มออฟฟิศขอนแก่น ใช้พื้นที่ว่างข้างบ้าน เลี้ยงมูลไส้เดือนอารมณ์ดีขาย สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว

ออก้าฟาร์ม บ้านแดงน้อย ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กำลังได้รับความสนใจและความนิยมจากผู้ที่ชื่นชอบปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงไม้ดอกและไม้ด่าง รวมไปถึงกลุ่มผู้ปลูกทุเรียน ที่มีการสั่งซื้อปุ๋ยมูลไส้เดือนอารมณ์ดี จากฟาร์มแห่งนี้เป็นจำนวนมาก ฟาร์มแห่งนี้ได้ใช้พื้นที่ด้านข้างของบ้าน ทำการเลี้ยงไส้เดือน ไว้ประมาณ 20 กระบะ ด้วยการดัดแปลงวัสดุเหลือใช้ในครอบครัว มาจัดทำเป็นฟาร์มเลี้ยงไส้เดือนเพื่อทำปุ๋ยมูลไส้เดือนอารมณ์ดี โดยมีคนในครอบครัวที่ว่างเว้นจากงานประจำ โดยเฉพาะวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ก็มาช่วยกันคนละไม้คนละมือกันอย่างสนุกสนาน นายพงษ์วสันต์ จาริชานนท์ อายุ 32 ปี เจ้าของออก้าฟาร์ม มูลไส้เดือนอารมณ์ดี...

เตือนประชาชนอย่าซื้อยารักษาโควิด-19 ในตลาดมืดกินเอง มั่นใจระบบสาธารณสุขไทยมีเวชภัณฑ์เพียงพอดูแลประชาชน ขอกลุ่มเสี่ยง 608 เร่งเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้พบกระแสมีการโฆษณา แอบอ้างขายยา รักษาอาการป่วยโรคโควิด-19 ในตลาดมืดหรือการจำหน่ายนอกระบบที่ผิดกฎหมาย เช่น โมลนูพิราเวียร์ (Molnupiravir) ขอประชาชนอย่าหลงชื่อซื้อยามารับประทานด้วยตัวเอง ซึ่งมีความน่ากังวลว่าการใช้ยาโดยไม่มีแพทย์สั่งอาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ ทั้งการใช้ยาที่มากเกินขนาดและอาจทำให้เกิดการดื้อยา หรือทำให้เกิดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ ๆ ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีความเป็นห่วงและฝาก เตือนประชาชน อย่าซื้อยานอกระบบจากตลาดมืดหรือทางออนไลน์มารับประทานเอง เนื่องจากมีความเสี่ยงไม่ปลอดภัย หากติดเชื้อโควิด-19 ขอให้เข้าสู่การรักษาตามระบบเพื่อความปลอดภัย โดยแพทย์จะประเมินอาการผู้ป่วยเพื่อสั่งจ่ายยาตามแนวทางเวชปฏิบัติทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นฟ้าทะลายโจร...

เตือนภัยการหลอกลวงคนไทยไปทำงานภาคการเกษตรในออสเตรเลียและงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรต

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย ว่ามีการหลอกลวงคนไทยไปทำงานเกษตรในออสเตรเลีย โดยมีหญิงไทยร่วมกับสามีชาวออสเตรเลียอ้างเป็นเจ้าของธุรกิจฟาร์มและอ้างว่าได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียสามารถช่วยให้คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานภาคการเกษตรในประเทศออสเตรเลียได้ โดยให้ชำระเงินประมาณ 53,460 บาท รวมถึงจะช่วยให้ได้รับสถานะการตรวจลงตราประเภทผู้มีถิ่นพำนักชั่วคราว โดยแรงงานจะได้เงินจำนวนดังกล่าวคืนภายใน 5 วันหลังจากที่ได้เริ่มทำงานแล้ว ทำให้แรงงานไทยหลงเชื่อและชักชวนญาติคนรู้จักในประเทศไทยกว่า 100 คน โอนเงินจำนวน 7,290,000 บาท ให้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 นับแต่มีการโอนเงินก็ไม่สามารถนำแรงงานไทยเดินทางไปทำงานออสเตรเลียได้...

นายกรัฐมนตรี หารือคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พร้อมเน้นย้ำให้ช่วยส่งข้อมูลเข้าสภาผู้แทนราษฎร เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งนายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างเปิดประชุมว่า ต้องขอขอบคุณในความคืบหน้า ทั้งที่ผ่านมาและปัจจุบัน แต่ยอมรับว่าก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างในหลายเรื่อง ซึ่งจำเป็นต้องชี้แจงทั้งในสภาฯและในโอกาสต่างๆ ด้วย ขณะนี้คณะทำงานได้สรุปข้อมูลต่างๆ มาเรียบร้อยแล้ว เพื่อที่ตนเองจะได้มีโอกาสนำไปชี้แจงต่อสภาฯในส่วนที่เป็นหลักการต่อไป ส่วนในรายละเอียดก็จะมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี ได้ตรวจสอบและชี้แจงอีกครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจและจะได้เห็นว่าแต่ละโครงการมีความสำคัญอย่างไร เพราะนี่คืออนาคตของประเทศไทย ที่จะทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นกับดักความยากจนและรายได้ปานกลาง เพราะถ้าไม่มีโครงการเหล่านี้...