ทำไมเรียก “อัสสัมชัญ”? เผยสาเหตุบาทหลวงตั้งโรงเรียนย่านบางรัก-ร.5ทรงพระราชทานทุน

นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ (ภาพจาก หอสมุดแห่งชาติ)   ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษาจากพระราชหฤทัยที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้ทัดเทียมอารยประเทศ ในช่วงเวลานั้นมีโรงเรียนที่เกิดจากการอุปถัมภ์หลายแห่ง หนึ่งในนั้นคือโรงเรียนที่ภายหลังพัฒนากลายมาเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญ ในกลุ่มโรงเรียนที่ได้เริ่มมีมากขึ้นในรัชกาลที่ 5 กลุ่มหนึ่งเป็นโรงเรียนที่อุปถัมภ์โดยกลุ่มหมอสอนศาสนาชาวตะวันตก ทั้งนิกายโปรเตสแตนต์ และโรมันคาทอลิก สำหรับกลุ่มโรมันคาทอลิก ช่วงเวลานั้นมีชุมชนคาทอลิกกระจายอยู่ในสยาม 5 แห่ง หนึ่งในนั้นคือชุมชนคาทอลิกย่านบางรัก โดยมีวัดอัสสัมชัญ เป็นศูนย์กลาง ในปี พ.ศ....

ความทุกข์ในพระราชหฤทัยรัชกาลที่ 5 เมื่อสยามต้องเสียดินแดน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มา ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพฤษภาคม 2560 ผู้เขียน ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย เผยแพร่ วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562   “—เป็นการจำเป็นที่เราต้องละวางเขตรแดน อันเราได้ปกปักรักษามาแล้วช้านานนับด้วยร้อยปีเสียเป็นอันมาก โดยผู้ที่ต้องการไม่มีข้อใดจะยกขึ้นกล่าวทวงถามเอาโดยดี นอกจากใช้อำนาจได้—” เป็นข้อความในพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีถึงพระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช พระราชโอรสซึ่งทรงกำลังศึกษาวิชาการทหารบกอยู่ ณ ประเทศเดนมาร์ก เป็นพระราชปรารภถึงความทุกข์ในพระราชหฤทัยที่เกิดจากการคุกคามของฝรั่งเศส ซึ่งเป็นชาติมหาอำนาจนักล่าอาณานิคมตะวันตก ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญ...

ร. 4 ทรงเปลี่ยนธรรมเนียม “เสด็จฯเลียบพระนคร” ให้ ปชช.เฝ้าชมพระบารมีเป็นครั้งแรก

(ขอบคุณภาพจาก เพจ JS100)   พระราชพิธีที่ถูกกล่าวถึงเสมอและเป็นขั้นตอนสำคัญที่นับเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคือ “การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร” ธรรมเนียมนี้อาจสืบเนื่องมาจากพิธีราชสูยะซึ่งมีการแห่แหนผู้ที่เป็นกษัตริย์หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีในขั้นตอนการรับมอบราชสมบัติ และการทำสัตย์สาบานว่าจะปกครองบ้านเมืองอย่างเป็นธรรม ความหมายของการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครกระทำขึ้นเพื่อ ประกาศพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์ เมื่อถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระองค์ทรงเปลี่ยนความหมายของการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร เป็นการเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่สำคัญโดยทางสถลมารค (ทางบก) และทรงชลมารค (ทางเรือ) เพื่อให้ราษฎรได้เฝ้าพระบารมีทั้งฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี ในการนี้ทรงเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมการเข้าเฝ้าโดยให้ราษฎรสามารถชมพระบารมีไม่ต้องปิดประตูบ้านเรือนเมื่อกระบวนเสด็จผ่านเหมือนอย่างแต่ก่อนมา ซึ่งทำให้เกิดธรรมเนียมการตั้งเครื่องบูชาสักการะจากบรรดาราษฎรเมื่อกระบวนเด็จผ่านนับแต่นั้นมา   ข้อมูลจาก นนทพร อยู่มั่งมี. “พระราชพิธีและพิธีอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”, เสวยราชสมบัติกษัตรา,...

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์...

ทองขึ้น 1.สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นโดยได้ปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และความไม่มั่นใจเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครน…อ่านต่อ

ทองขึ้น 1.สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นโดยได้ปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และความไม่มั่นใจเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครน   2.(+ทอง)ทองได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดของทองโดยทำให้สัญญาทองมีราคาถูกลงสำหรับผู้ถือครองเงินสกุลอื่น 3.SPDRไม่เปลี่ยนแปลงการตุนทองหลังจากครั้งที่แล้วลดการตุนไป1.74ตัน แนวโน้มตั้งแต่เดือนมค.สะสมแล้วทั้งสิ้น+115.78ตัน SPDRไม่เปลี่ยนแปลงการตุนทองปิดที่1091.44ตัน ราคาทองหน้าเหมือง(HUI)เพิ่ม4.31ปิดที่313.67 ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน(USDX)ลดจาก99.11ปิดที่97.82 นายตลาดทอง http://www.taradthong.com/node/7086 ตลาดทองดอทคอมTARADTHONG.COM  สมัครสมาชิกตลาดทอง คลิก!!! อ่านเพิ่มเติม ทองขึ้น 1.สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นโดยได้ปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และความไม่มั่นใจเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครน   2.(+ทอง)ทองได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดของทองโดยทำให้สัญญาทองมีราคาถูกลงสำหรับผู้ถือครองเงินสกุลอื่น 3.SPDRไม่เปลี่ยนแปลงการตุนทองหลังจากครั้งที่แล้วลดการตุนไป1.74ตัน แนวโน้มตั้งแต่เดือนมค.สะสมแล้วทั้งสิ้น+115.78ตัน SPDRไม่เปลี่ยนแปลงการตุนทองปิดที่1091.44ตัน ราคาทองหน้าเหมือง(HUI)เพิ่ม4.31ปิดที่313.67 ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน(USDX)ลดจาก99.11ปิดที่97.82 นายตลาดทอง...

ข้อมูลมณฑปพระกระยาสนาน จุดสำคัญในพิธีสรงพระมุรธาภิเษก จากพระราชนิพนธ์ร.5

ภาพปกมณฑปพระกระยาสนาน   ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “มณฑปพระกระยาสนาน” เป็นสถานที่สำหรับพระมหากษัตริย์สรงสนานในพิธีสรงพระมุรธาภิเษก โดยจะประดิษฐานบริเวณชาลารอยต่อพระที่นั่งไพศาลทักษิณ กับ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ในหมู่พระมหามณเฑียร พระบรมมหาราชวัง  ในพระราชนิพนธ์ “พระราชพิธีสิบสองเดือน” ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีพระบรมราชาธิบายเรื่องสรงพระมุรธาภิเษกว่าเป็นธรรมเนียมมีมาแต่โบราณ อย่างไรก็ตาม การสรงพระมุรธาภิเษกนี้มิได้มีเฉพาะในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเท่านั้น มีปรากฏในวันพระราชพิธีอื่น ๆ เช่น พระราชพิธีสงกรานต์และวันเถลิงศก พระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น การสรงพระมุรธาภิเษกที่รัชกาลที่ 5 กล่าวถึงในพระราชนิพนธ์นั้นเกี่ยวข้องกับพระราชพิธีสงกรานต์ (ในหัวข้อการพระราชกุศลก่อพระทรายและตีข้าวบิณฑ์) มีพระบรมราชาธิบายการสรงพระมุรธาภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแต่เพียงประกอบบริบทเท่านั้น แม้จะมิได้มีพระบรมราชาธิบายโดยตรง แต่ในเนื้อความนั้นสามารถนำมาประกอบความรู้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้ไม่น้อย พระแท่นสรงพระมุรธาภิเษกสนาน ในพระราชพิธีเถลิงพระราชมณเฑียร ณ...

เก่งจริงเจอตัวต่อตัว “หมี VS คน” ไฟต์มวยจริงในประวัติศาสตร์ยุโรป ติดยศหมีด้วย

ภาพการแข่งขันการชกมวยระหว่างหมีและคน จัดที่นิวยอร์ก ในค.ศ. 1937 (ภาพจากคลิป Bear Boxing Man จากเว็บไซต์ https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=2mmKAFiY8K0)   ในประวัติศาสตร์ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า “หมี” สัตว์ขนปุยตัวใหญ่นี้เคยถูกจับมาเข้าร่วมกีฬาการต่อสู้อย่าง “มวย” และ “มวยปล้ำ” กับเหล่ามนุษย์ด้วย ในแรกเริ่มเดิมที การแข่งขันการต่อสู้ระหว่างหมีกับคนนี้ได้รับความนิยมจากคนดูในแถบประเทศยุโรป สมัยกลางศตวรรษที่ 19 จากนั้นจึงถูกนำไปเผยแพร่ในประเทศสหรัฐอเมริกาใน ค.ศ. 1877 ซึ่งการจัดการแข่งในครั้งนั้น คาดว่าคงจะสร้างความประทับใจให้ชาวอเมริกันอยู่ไม่น้อย เพราะหลังจากนั้นเพียงไม่นาน...