สปสช.ชี้แจงค่าบริการ “เจอ แจก จบ” ระบบจ่ายตรงร้านยา ไม่ผ่านคนกลาง

สปสช. ชี้แจง “บริการ เจอ แจก จบ ที่ร้านยา” ความร่วมมือ สภาเภสัชกรรม ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว เพิ่มความสะดวกเข้ารับการรักษา กรณีการจ่ายชดเชยค่าบริการมีระบบพิสูจน์ตัวตนผู้เข้ารับบริการ การบันทึกผลผ่านระบบ AMED พร้อมใช้วิธีจ่ายตรงร้านยาตามบัญชีที่ลงทะเบียน ไม่มีจ่ายผ่านคนกลาง ขอความร่วมมือร้านยา หากพบกรณีทุจริตแจ้งตรงที่ “เลขาธิการ สปสช.” จะดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุด พร้อมยืนยัน สปสช.เป็นหน่วยงานแห่งความโปร่งใส  ...

วธ.ร่วมกับชาวขอนแก่น โชว์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน-ศิลปะนานาชาติ ในงาน “แก่น LAND แคน” ชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติช้อปอาหาร ผลิตภัณฑ์ CPOT สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ ศิลปิน ธุรกิจท่องเที่ยวฯ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน "แก่น LAND แคน" การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติและการแสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมพื้นถิ่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายประสพ เรียงเงิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัด ขอนแก่น ผู้แทนจากสถานกงสุล หัวหน้าส่วนราชการ วัฒนธรรมจังหวัด ภาคอีสาน...

“สะพานพระราม” ในตำนาน “รามายณะ” ถูกสร้างโดยกองทัพวานรเมื่อ 1.75 ล้านปีก่อน?

ข่าวนาซา (NASA องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐฯ) เผยแพร่ภาพถ่ายสะพานโบราณอายุกว่า 1.75 ล้านปี ที่เชื่อมต่ออินเดียกับศรีลังกาถูกนำกลับมาเผยแพร่ใหม่อีกครั้งโดยเว็บไซต์ News Hubs เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2016 แม้ว่าข่าวดังกล่าวจะถูกกล่าวถึงมาแล้วหลายครั้งตั้งแต่ปี 2002 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ “อินเตอร์เน็ต” เริ่มเป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลก สะพานพระรามตามตำนานรามายณะอ้างว่า กองทัพวานรของหนุมานเป็นผู้สร้างขึ้น โดยก่อรากฐานด้วยท่อนไม้ก่อนก่อทับด้วยก้อนหินชิ้นน้อยใหญ่ เพื่อให้กองทัพของพระรามสามารถเดินทางข้ามทะเลไปช่วยนางสีดาจากทศกัณฐ์ถึงกรุงลงกาได้ เมื่อราวปลายปี 2002 นาซาได้เผยแพร่ภาพถ่ายจากอวกาศของช่องแคบพัล์ก...

ททท. ผนึกพันธมิตรรณรงค์นักท่องเที่ยวสายกรีน เผย How To “มือใหม่หัดกรีน”

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท). ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดกิจกรรมรณรงค์การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หรือ Responsible Tourism ภายใต้แคมเปญ “มือใหม่หัดกรีน” สร้างนักเดินทางคุณภาพสายพันธุ์ใหม่ หวังเปลี่ยนโฉมหน้าการท่องเที่ยวไทยด้วยความใส่ใจและรับผิดชอบ พร้อมเตรียมดีลพิเศษพร้อมโค้ดส่วนลดในการจองที่พัก อีโคฟาร์มสเตย์ รีสอร์ตชุมชน แพ็กเกจเที่ยวชุมชน ร้านอาหารและคาเฟ่สายกรีน   นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย...

วังใหม่ที่ปทุมวัน : ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม “ความทรงจำอันเลือนราง”

วังใหม่ที่ปทุมวัน เป็นวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โปรดให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๒๔ ที่ตำบลปทุมวัน เพื่อพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรก อันประสูติแต่สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระราชเทวี หากสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้นเสด็จทิวงคตเสียเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗ วังใหม่จึงไม่เคยเป็นที่ประทับ และต่อมาในปลายรัชกาลจึงโปรดให้โรงเรียนกระทรวงเกษตราธิการไปตั้งอยู่ที่วังนั้น เมื่อสิ้นรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงสานต่อพระราชปณิธานด้านการศึกษาของสมเด็จพระบรมชนกนาถ โดยโปรดให้สถาปนาโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นที่ตำบลปทุมวันใน พ.ศ. ๒๔๕๓...

ภูมิบ้าน ภูมิเมือง : ‘วัดราชาธิวาสฯ’ ภูมิอนุรักษ์จิตรกรรมแบบเฟรสโกแห่งเดียว

วันอนุรักษ์มรดกไทยวันที่ ๒ เมษายนที่ผ่านมา นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร ได้ร่วมกับชาวศิลปากรทำกิจกรรมรักษาความสะอาด ณ วัดราชาธิวาสวรวิหาร เช่นเดียวกับหน่วยงานกรมศิลปากรที่รับผิดชอบดูแลโบราณสถาน-พิพิธภัณฑ์ในหลายจังหวัดต่างร่วมกันในการอนุรักษ์มรดกของชาติในท้องถิ่นของตนด้วย แม้จะเป็นงานสัญลักษณ์ให้รับรู้ถึงการสืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความใส่ใจให้มองเห็นคุณค่าสิ่งที่เป็นมรดกแผ่นดินจะต้องไม่สูญสิ้นไปกับการเฉยเมยของสังคมก็ตาม แต่งานอนุรักษ์และวิชาการอย่างถูกวิธีนั้น กรมศิลปากรซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบนั้นได้ทำงานอย่างต่อเนื่องในทุกแห่งสืบไป ดังเช่นงานบูรณะภาพจิตรกรรมหนึ่งเดียวของวัดราชาธิวาสฯ ซึ่งเป็นพระอารามหลวงที่สืบมาแต่วัดเก่าครั้งอยุธยา อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งพระนครแห่งนี้ นั้นต้องใช้เวลารักษาจุดเด่นทางด้านศิลปกรรมที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔-๕ ให้สืบต่อไป แม้ว่าวัดสมอรายแห่งนี้เป็นวัดที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท (บุญมา) สถาปนาจาก “วัดสมอรายเดิม”...

กษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำ! ร.๕ พระราชทานพระแก้วมรกตให้มกุฎราชกุมารรัสเซีย!!

ในปี ๒๔๓๔ หลังจากที่เจ้าชายนิโคลัสได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมกุฎราชกุมารของรัสเซียได้ไม่นาน ก็ทรงได้รับบัญชาจากพระราชบิดา คือพระเจ้าซาร์อเล็คซานเดอร์ที่ ๓ ให้เป็นผู้แทนพระองค์เดินทางไกลทางเรือจากทะเลตะวันตกไปทะเลตะวันออก เพื่อวางศิลาฤกษ์การสร้างทางรถไฟสายไซบีเรียที่เมืองวลาดิวอสต๊อก ซึ่งจะเป็นทางรถไฟสายยาวที่สุดในโลก พร้อมกันก็ให้ถือโอกาสนี้ท่องเที่ยวดูการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมของประเทศในย่านเอเชีย โดยมีเจ้าชายยอร์ช แห่งกรีก ซึ่งเป็นพระประยูรญาติอีกองค์หนึ่งสมทบร่วมมาด้วย ทรงเริ่มเสด็จอียิปต์เป็นประเทศแรก ผ่านคลองสุเอซมุ่งสู่อินเดีย ศรีลังกา สิงคโปร์ เวียดนาม จีน สู่ญี่ปุ่นซึ่งอยู่ใกล้ชายฝั่งของเมืองวลาดิวอสต๊อกเป็นประเทศสุดท้าย เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับไทยที่ไม่ใช่ทางผ่าน แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความสนพระทัยเป็นอย่างมาก หากเปิดสัมพันธไมตรีกับรัสเซียได้ก็จะทำให้อังกฤษและฝรั่งเศสที่กำลังคุกคามไทยอย่างหนักเกรงใจได้ จึงทรงรับสั่งให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทวะวงศ์วโรปการ...