พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบถึงวันที่ 18 เมษายน 2565) ฉบับที่ 9

ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านตะวันออกของภาคเหนือของประเทศไทย และทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง รวมทั้งจะมีฝนตกหนักและฟ้าผ่าเกิดได้ จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากภัยดังกล่าว โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ใกล้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง และขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจเกิดอันตรายจากลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าได้ สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ มีดังนี้ วันที่ 18 เมษายน...

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถรับชุดตรวจ ATK ฟรี!!

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถรับชุดตรวจ ATK ฟรี!! โดยหลักเกณฑ์การรับชุดตรวจ ATK นั้น ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถรับชุดตรวจ ATK ฟรี ในครั้งแรก 2 ชุด ขอย้ำว่าให้นำชุดตรวจ ATK ที่ได้รับมาตรวจหาเชื้อทันที เพราะท่านเป็นกลุ่มเสี่ยง พร้อมให้บันทึกผลการตรวจในระบบ ซึ่งไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถขอรับชุดตรวจ ATK ในครั้งต่อไปได้ โดยกรณีที่ท่านจำเป็นต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซ้ำสามารถขอรับชุดตรวจ ATK เพิ่มเติมได้โดยเว้นช่วงระยะเวลาห่างกัน 14...

เปิดที่มาพระราชดํารัสร.6 เมื่อนาคหลวงจำต้องทูลเกล้าฯ ถวาย “ยำปูเค็ม”

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6   บทความนี้คัดมาจากหนังสือ “วชิราวุธานุสรณ์สาร” ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 มกราคม 2525 ในบทความชื่อ “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสวยปูเค็ม” โดยผู้ใช้นามปากกาว่า “บัวบาน” ซึ่งเขียนถึงประสบการณ์ของพระมหาเทพกษัตรสมุห (เนื่อง สาคริก) เมื่อครั้งที่เป็นมหาดเล็ก มีหน้าที่รับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้ามงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงในห้องทรงพระอักษร (โดยการคัดย่อมานั้นคงตัวสะกดตามต้นฉบับ) “เมื่อ พ.ศ. 2464 ท่านผู้เล่ายังเป็นนายเสนองานประภาษ อายุประมาณ 23 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้า...

พบกะโหลกคนกว่าแสนปีก่อน ใช้ชื่อ มนุษย์มังกร นักวิจัยเชื่อ สายพันธุ์ใกล้มนุษย์มากสุด

นักวิจัยในจีนเผยผลการศึกษากะโหลกที่เชื่อว่าเป็นของสายพันธุ์มนุษย์โบราณ ซึ่งกลุ่มผู้วิจัยเชื่อว่าอาจมีแนวโน้มเป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด โดยนักวิจัยเรียกมนุษย์สายพันธุ์นี้ว่า “มนุษย์มังกร” (Dragon Man) ทีมผู้วิจัยแสดงความคิดเห็นว่า กะโหลกนี้เป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับสายพันธุ์ของมนุษย์ยุคปัจจุบันมากที่สุด รายงานข่าวเผยว่า นักวิจัยจากจีนค้นพบกะโหลกนี้ที่ “ฮาร์บิน” (Harbin) ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนตั้งแต่ปีค.ศ. 1933 โดยกลุ่มคนงานก่อสร้างสะพาน แต่เพิ่งได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์เมื่อไม่นานมานี้ ขณะที่ผลการศึกษาวิจัยกะโหลกได้ตีพิมพ์ในวารสาร The Innovation เมื่อวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา ในช่วงเวลาที่คนงานค้นพบกะโหลก จีนอยู่ใต้อำนาจของญี่ปุ่น คนงานที่พบเห็นกะโหลกลักลอบนำมันกลับบ้านไปเพื่อหลีกเลี่ยงการพบเห็นของชาวญี่ปุ่น รายงานข่าวจาก BBC เผยว่า คนงานนำไปซ่อนในก้นบ่อน้ำของครอบครัว และคงอยู่ในนั้นมาราว 80 ปี เมื่อเขาใกล้เสียชีวิตจึงบอกกล่าวกับคนในครอบครัวถึงเรื่องนี้...

17 เมษายน วันคล้ายวันเกิด “สมเด็จโต” ครูดีที่คนปัจจุบันมองเชิงอภินิหาร

“สมเด็จโต” ท่านเป็นผู้ชำนาญบาลีและเทศนา เป็นทั้งนักเรียนดี และครูดี เสียดายว่าคนยุคนี้ เห็นท่านไปในทางอภินิหารเสียมากกว่า “พระเทพกระวีมีพรรษายุกาลประกอบด้วยรัตตัญญูมหาเถรธรรมยั่งยืนนาน แลมีปฏิภาณปรีชา ตรีปิฎกกลาโกศล แลฉลาดในโวหารนิพนธ์เทศนาปริวัติวิธีแลทำกิจในสุตนั้นด้วยดีไม่ย่อหย่อน อุสาหะสั่งสอนพระภิกษุสามเณรโดยสมควร อนึ่งไม่เกียจคร้านในราชกิจบำรุงพระบรมราชศรัทธาฉลองพระเดชพระคุณเวลานั้น ๆ สมควรเป็นที่อรัญญิกมหาสมณคณิศราจารย์พระราชาคณะผู้ใหญ่ มีอิศริยยศยิ่งกว่าสมณนิกรฝ่ายอรัญวาสี เป็นอธิบดีครุฐานิยพิเศษ ควรสักการบูชาแห่งนานาเนกบรรพสัช บรรดารนับถือพระบรมพุทธสาสนาได้ จึงมีพระบรมราชโองการมา ณ พระบัณฑูรสุรสิงหนาทดำรัสสั่ง ให้สถาปนาพระเทพกระวี ศรีสุทธินายก ตรีปิฎกปรีชามหาคณฤศร บวรสังฆารามคามวาสี เลื่อนที่ขึ้นเป็นสมเด็จพระพุฒาจารย์...

พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 17-18 เมษายน 2565) ฉบับที่ 8

ฉบับที่ 8 ลงวันที่ 17 เมษายน 2565บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และทะเลจีนใต้แล้ว ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 17-18 เมษายน 2565 โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง รวมทั้งจะมีฝนตกหนักและฟ้าผ่าเกิดได้ ซึ่งจะมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน จะมีผลกระทบในระยะถัดไป จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากภัยดังกล่าว โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่...

แรกมี “เสาไฟส่องสว่าง” จากโคมตะเกียงน้ำมันก๊าดถึงโคมไฟฟ้า บนถนนสมัยรัชกาลที่ 5

ในสมัยรัชกาลที่ 5 รัฐได้ตั้งเสาไฟส่องสว่างลักษณะเป็นเสาโคมตะเกียงน้ำมันก๊าดตามถนนสายต่าง ๆ เพื่อให้แสงสว่างในพื้นที่สาธารณะ โดยให้กองตระเวนภายใต้สังกัดกระทรวงนครบาล ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ สภาพเสาไฟส่องสว่างในยุคนนั้นมีสภาพเป็นอย่างไร เจ้าหน้าที่กองตระเวนมีวิธีการปฏิบัติอย่างไร เรื่องนี้ พ. เนตรรังษี ผู้เคยพบเห็นเสาไฟส่องสว่างในยุคนั้นได้เล่าไว้ว่า “เพื่อป้องกันไม่ให้ถนนมืดจนเกินควร ทางการจึงจัดการจุดตะเกียงหลอดตามริมถนนรายทางระยะห่างกัน 3-4-5 เส้น ตามแต่ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่และงบประมาณ เขาปักเสาไม้แก่นประมาณ 5-6 ฟุต ยอดเสาทำเป็นกระจกไว้สี่ด้าน ใช้สังกะสีบัดกรีเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ข้างบนมีแผ่นสังกะสีหนาครอบ เจาะรูพอให้อากาศเข้าออกได้...

ประกันสังคม ดูแลผู้ประกันตนช่วงวันหยุดสงกรานต์ 65 เจ็บป่วยฉุกเฉิน ติดโควิด-19 “เข้ารักษา รพ.ทุกแห่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย”

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า คาดการณ์ว่ายอดผู้ติดเชื้อ หลังเทศกาลสงกรานต์หากไม่มีมาตรการป้องกันที่เข้มงวด อาจทำให้มีผู้ติดเชื้อสูงถึง 100,000 รายต่อวัน เรื่องดังกล่าว นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยผู้ประกันตน จึงกำชับให้ สํานักงานประกันสังคมเตรียมแผนรับมือต่อการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้น จึงได้ร่วมกับสถานพยาบาลกว่า 200 แห่ง เตรียมความพร้อมในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด 19 สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ยังสถานพยาบาลตามสิทธิ และสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม หรือสถานพยาบาลที่มีศักยภาพทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย...

ดีเดย์ 18 เม.ย. นี้ เปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ล้างแอร์ฟรี 10,000 สิทธิ์ จาก กฟผ.

กฟผ. ชวนคนไทยรวมพลังลดใช้พลังงาน ล้างแอร์ฟรี 10,000 สิทธิ์ ทั่วประเทศ เริ่มใช้สิทธิ์ได้พรุ่งนี้ (18 เม.ย. 65) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน ในฐานะรองโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ชวนคนไทยร่วมใจประหยัดพลังงานภายใต้แคมเปญ “รวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงานหาร 2” ผ่านโครงการ...