จ.อุตรดิตถ์ เพิ่มทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน สื่อสารสังคมไปในทิศทางเดียวกัน

วันนี้ (22 เม.ย.65?) ที่ห้องประชุม? ณ ภาสิริ รีสอร์ท อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์? นายผล? ดำธรรม? ผู้ว่าราชการ?จังหวัด?อุตรดิตถ์? เปิดเผยว่า ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รับรู้ข้อมูลข่าวสารของคนในสังคมประกอบกับสื่อและเครือข่ายสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีทั้งที่เหมาะสม ไม่เหมาะสม และข่าวปลอม (Fake News) สังคมได้รับผลกระทบ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ ก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการรับรู้ของประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์จึงจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์เชิงรุก การสื่อสารในสังคม และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร...

หลังทำงานผ่านไป 3 เดือน การแก้ไขปัญหาล็อตเตอรี่เกินราคา

สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ ลอตเตอรี่ขายเกินราคา เป็นปัญหาเรื้อรังที่หลายรัฐบาลได้เข้ามาแก้ไขแต่ก็ยังไม่สามารถจัดการได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด จนมาถึงรัฐบาลชุดปัจจุบันที่พยายามจัดการกับปัญหา โดยต้องใช้ความกล้าหาญเพื่อจัดการกับต้นตอที่แท้จริง และคิดหารูปแบบวิธีการจำหน่ายสลากที่จะทำให้ประชาชนได้ซื้อในราคา 80 บาทให้ได้ทุกพื้นที่ ได้รับความสะดวกด้วยเทคโนโลยีที่คนทุกเพศทุกวัยคุ้นเคย และผู้จำหน่ายสลากรายย่อยก็ยังสามารถมีรายได้เสริมจากการขายสลากตามราคาที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ถูกเอาเปรียบจากการรับสลากมาขายต่อ มกราคม 2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนด ทั้งหมด 21 คนมีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหานี้เป็นการเฉพาะ โดยมีความคืบหน้าในการดำเนินการเป็นระยะ ทั้งการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคารายใหญ่...

โควิด 19 สถานะปัจจุบันก่อนเข้าสู่โรคประจำถิ่น หรือโรคประจำฤดูกาล

โควิด-19 สถานะปัจจุบันก่อนเข้าสู่โรคประจำถิ่น หรือโรคประจำฤดูกาล 1.เราไม่สามารถที่จะกำจัดไวรัส covid-19 ให้หมดไปจากโลกใบนี้ของเราได้ เราจะต้องอยู่กับไวรัสนี้ตลอดไป 2.การระบาดของโรคในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มการติดต่อง่ายขึ้น และความรุนแรงของโรคลดลง จากการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์มาโดยตลอด 3.ระยะฟักตัวของโรคสั้น 2 ถึง 5 วัน แนวโน้มในการกักตัวสั้นลง เป็น 7 + 3 หมายถึงกักตัวแค่ 7...

กอนช.เตือนเฝ้าระวังแม่น้ำโขงสูงขึ้นกว่า 0.5 ม. ช่วง 22-29 เม.ย. 2565

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขง พบว่าระดับน้ำที่สถานีเขื่อนจิ่งหง (ประเทศจีน) เพิ่มขึ้นสะสมอย่างต่อเนื่อง จากวันที่ 18 – 21 เมษายน 2565 ประมาณ 2.00 เมตร หรืออัตราการระบายน้ำสะสม 1,590 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เนื่องมาจากการระบายน้ำเพิ่มขึ้นและมีฝนตกบริเวณท้ายเขื่อน โดย กอนช.ได้ประเมินระดับน้ำในแม่น้ำโขงจากสถานการณ์ดังกล่าวคาดการณ์ว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงวันที่ 22 – 29 เมษายน...

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 – 2565

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 – 2565 เริ่มแล้ว เกษตรกรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือผ่านแอพพลิเคชั่น FARMBOOK ธ.ก.ส. จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรทุกวันที่ 15 และจ่ายเร็วขึ้นหากตรงวันหยุด รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวปาล์มน้ำมัน ปี 2564 – 2565 โดยจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายที่กิโลกรัมละ 4 บาท กับราคาตลาดอ้างอิงให้แก่เกษตรกร...

จ.ยโสธร สรงน้ำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองยโสธร

นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานสรงน้ำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร งานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองยโสธร เทศมนตรีเทศบาลเมืองยโสธร คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองยโสธร ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นอีกทั้งเป็นการฟื้นฟูส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ให้ยังยืนถาวรสืบไปและเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชนที่ได้ร่วมกันสรงน้ำสิ่งศักดิ์ประจำเมืองยโสธรทั้ง 13 แห่งประกอบด้วย 1.พระธาตุพระอานนท์ 2.ศาลเจ้าปู่ 3.ศาลเจ้าพ่อหอชุม 4.ศาลเจ้าแม่สองนาง 5.อนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา 6.พระสุก 7.เจดีย์เก่าวัดสิงห์ท่า...

สสวท. ชวนเยาวชนปิดเทอมอ่านเพิ่มรอบรู้กับนิตยสารออนไลน์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ชวนน้อง ๆ ปิดเทอม อ่านเพิ่มรอบรู้กับ นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 234 พบกับเรื่องเด่น 50 วงปี สสวท. ในหนังสือ Redesigning Future Education การออกแบบการศึกษาแห่งอนาคต เรียนรู้เรื่องราวกาลิเลโอ กาลิเลอี การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหาร่วมกับการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าครัวหวาน ๆ กับ การออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นขนมไทย “บัวลอย” หรือเล่นเพื่อรู้สู่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ...

เปิดสมุดข่อย ส่องตำราแมวไทย เลี้ยงไว้ท่านว่าเป็นมงคล

แมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่คู่หลายวัฒนธรรมทั่วโลก ในดินแดนประเทศไทยก็มีวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้องกับแมวมากมาย นอกจากนี้ยังพบแมวปรากฏในวรรณคดีอย่างเรื่องยอพระกลิ่น และคำสุภาษิตต่าง ๆ ก็ปรากฏให้เห็น แมวไทยขึ้นชื่อว่ามีลักษณะดีเด่นหลายประการ มีรูปร่างสง่างาม สีสวย และขนละเอียด ดังนั้น ใน พ.ศ. 2427 นายโอเวน กูลด์ และนายไซริล ยีทส์ ได้นำแมวไทยกลับไปอังกฤษคู่หนึ่ง และนำแมวไปประกวดในระดับนานาชาติ นั่นทำให้ชื่อเสียงของแมวไทยเริ่มเป็นที่รู้จักและโด่งดังมาตั้งแต่นั้น แมวไทยตามตำราดูลักษณะแมว ได้กล่าวถึงแมวไทยที่มีลักษณะดีและให้คุณนั้นมี 17 ชนิด...

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประกอบพิธีลงอักขระบนแผ่นทอง เงิน นาค และอธิษฐานจิตเพื่อนำไปเป็นมวลสารประกอบพิธีหล่อพระพุทธดำรงราชานุภาพ และวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปี

วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอพระประแดง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประกอบพิธีลงอักขระบนแผ่นทอง เงิน นาค และอธิษฐานจิตเพื่อนำไปเป็นมวลสารประกอบพิธีหล่อพระพุทธดำรงราชานุภาพ...

นางร้องไห้ ธรรมเนียมในราชสำนักที่รบกวนพระทัยรัชกาลที่ 6 “รู้สึกรกหูเสียจริง”

“นางร้องไห้” ผู้หญิงฝ่ายในโกนผมและเศร้าโศกเสียใจเมื่อมีการออกพระเมรุมาศท้าวทศรถ จิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ ณ พระระเบียงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม   ความเศร้าโศกเสียใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอเมื่อบุคคลที่เคารพรักจากไปอย่างไม่มีวันกลับ จึงมีธรรมเนียมในงานศพที่แสดงความอาลัยแด่ผู้ล่วงลับด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้ง นางร้องไห้ เป็นอีกธรรมเนียมหนึ่งในพิธีของราชสำนักที่จัดขึ้นเพื่อการนี้ การมีนางร้องไห้ในราชสำนักอาจได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากชนชาติมอญซึ่งติดต่อสัมพันธ์กับไทยมาเป็นเวลานาน ในประเพณีมอญมีพวกรับจ้างร้องไห้ มีเสียงร้องทำนองโอดครวญจนนำมาตั้งเป็นชื่อทำนองเพลงว่า มอญร้องไห้ มีที่มาแต่ครั้งพุทธกาล เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ทรงปาฏิหาริย์ให้พระบาททะลุออกมานอกโลงเพื่อให้พระมหากัสสปบูชา ฝ่ายพุทธบริษัทที่ยังไม่บรรลุพระอรหัตผล ร้องไห้กันระงม จึงสืบเป็นประเพณีมาเมื่อบิดามารดาหรือครูบาอาจารย์ตายไป ลูกหลานและศิษย์ต้องไปร้องไห้แสดงความกตัญญูกตเวที จึงเกิดเป็นผู้เชี่ยวชาญร้องไห้รำพัน รับจ้างร้องเป็นพิเศษ โดยผู้ที่เป็นมอญร้องไห้จะเป็นผู้หญิงที่มีอายุมาก และจะร้องในกรณีที่สมภารเจ้าวัดที่เคารพนับถือของประชาชนมรณภาพ ถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่ค่อยนิยมทำกัน ในสมัยกรุงศรีอยุธยาปรากฏหลักฐานการมีนางร้องไห้ในคำให้การขุนหลวงหาวัด อธิบายถึงการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ว่าได้เกณฑ์นางสนมกำนัลมาเป็นนางร้องไห้...

รำลึก หลวงเนรมิตไพชยนต์ ทหารคนแรกของไทยที่ขับเครื่องบินแล้วเครื่องหยุดกลางอากาศ

ภาพประกอบเนื้อหา – เครื่องบินออร์วิลล์ไรท์ ที่มาทำการบินในประเทศไทย ปี 2454 (ภาพจาก “อนุสรณ์เฉลิมอากาศ”)   อากาศยานเป็นอีกหนึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนแปลงการคมนาคมและอีกหลายด้านในโลกอย่างมาก แต่ในอีกด้านหนึ่งก็เป็นพาหนะที่ทำให้มนุษย์ชาติประสบความสูญเสียมากมายเช่นกัน โดยเฉพาะเหตุน่าเศร้าที่มาจากอุบัติเหตุขัดข้องทางเทคนิคซึ่งหากย้อนกลับไปในอดีต มีบันทึกว่า “หลวงเนรมิตไพชยนต์” เป็น “นายทหาร” คนแรกของไทยที่ประสบเหตุเครื่องยนต์หยุดกลางอากาศจนเกิดความสูญเสีย อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะอยู่คู่กับประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมายาวนาน เรียกได้ว่าเป็นความสูญเสียที่ทำให้ทุกชนชาติต้องเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเทศไทย มีบันทึกว่าชาวกรุงเทพฯ ได้สัมผัสกับเครื่องบินครั้งแรกมื่อ พ.ศ. 2454 ภายหลังจากพี่น้องตระกูลไรท์ (Orville-Wilbur Wright) ชาวอเมริกันซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำเครื่องบินที่สร้างขึ้นเองออกทดลองใช้ให้ชาวโลกได้เห็นเมื่อวันที่...

สุราษฎร์ธานี มาจากไหน?

สุราษฎร์ธานีเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของภาคใต้ตอนบน เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองไชยา ซึ่งตั้งตัวเมืองที่ตําบลบ้านดอน (เมืองไชยาเก่าคืออำเภอไชยาปัจจุบัน) และพระราชทานนามเมืองว่า “สุราษฎร์ธานี” แปลว่าเมืองคนดี และทรงเปลี่ยนชื่อแม่น้ำหลวงที่เกิดจากภูเขาหลวง เทือกเขานครศรีธรรมราช เป็นแม่น้ำตาปี ชื่อเมืองและแม่น้ำดังกล่าวนี้สอดคล้องกับเมืองสุรัฏฐ์ หรือเมืองสุหรัด ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตาปีหรือตาปติ ประเทศอินเดีย แม่น้ำตาปติตั้งต้นจากภูเขาสัตตปุระ ไหลสู่มหาสมุทรอินเดียทางอ่าวแคมเบย์ ฝังซ้ายของปากแม่น้ำนี้คือเมืองสุรัฏฐ์ดังกล่าว เมื่อครั้งมีการปกครองแบบเทศาภิบาล เมืองไชยาหรือสุราษฎร์ธานียุคนั้นขึ้นกับมณฑลชุมพร โดยรวมเมืองไชยา เมืองกาญจนดิษฐ์ เมืองหลังสวนเป็นเขตเดียวกัน ต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายที่ว่าการมณฑลไปตั้งที่ตำบลบ้านดอน บริเวณเดียวกับศาลากลางเมืองไชยา และเปลี่ยนชื่อมณฑลชุมพรเป็นมณฑลสุราษฎร์ธานี พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเมืองไชยาที่บ้านดอน เป็นเมืองสุราษฎร์ธานี...

กอนช.เตือนเฝ้าระวังแม่น้ำโขงสูงขึ้นกว่า 50 ม. ช่วง 22-29 เม.ย 65

ประกาศ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 9/2565 เรื่อง แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น   ด้วยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขง พบว่าระดับน้ำที่สถานีเขื่อนจิ่งหง (ประเทศจีน) เพิ่มขึ้นสะสมอย่างต่อเนื่อง จากวันที่ 18 – 21 เมษายน 2565 ประมาณ 2.00 เมตร หรืออัตราการระบายน้ำสะสม 1,590 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที...