พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 10

ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 02 พฤษภาคม 2565บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีน ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้แล้ว ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าว และมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศกัมพูชา ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และมีฝนตกหนักบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากภัยดังกล่าว โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่...

1 พฤษภาคม 2454 กำเนิดกองเสือป่า รัชกาลที่ 6 ทรงเป็นสมาชิกหมายเลข 1

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 กองเสือป่าได้ถือกําเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ มีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นสมาชิกเสือป่าหมายเลข 1 และทรงดํารงตําแหน่งนายกองใหญ่ และสมาชิกเมื่อเริ่มก่อตั้งอีก 16 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นข้าราชบริพารที่ใกล้ชิดพระองค์ กองเสือป่ายังได้เปิดรับสมัครสมาชิกเพิ่มเติม จนมีสมาชิกเสือป่าทั้งสิ้น 141 คน โดยกำหนดให้มีพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาแก่สมาชิกเสือป่าขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2454 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม คล้ายคลึงกับการถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของทหารที่มีการอ่านโองการแช่งน้ำ และกล่าวคําปฏิญาณ...

พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565) ฉบับที่ 9

ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 01 พฤษภาคม 2565บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีน ได้แผ่ลงมาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ในคืนนี้ (1 พ.ค. 65) ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าว และมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศกัมพูชา ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 1–2 พ.ค. 65 โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง...

บุคลิกภาพ-หน้าตา-นิสัย “คนไทย” เมื่อ 170 กว่าปีก่อน ในบันทึกของฝรั่ง

ภาพจาก“ชีวิตความเป็นอยู่ในกรุงสยามในทรรศนะของชาวต่างประเทศ ระหว่างพ.ศ. 2383-2384 (ค.ศ. 1840-1841)” กรมศิลปากร 2525   คนไทยด้วยกันเห็นหน้ากันนาน เห็นพัฒนาการที่เปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไป จนรู้สึกว่าไม่แปลก แต่ในช่วง 170 กว่าปีนี้หน้าตาคนไทย, บุคลิกภาพคนไทย, นิสัยใจคอ เปลี่ยนไปมาก-น้อยเพียงใด แล้วสำหรับ “คนนอก” ภาพแรกที่เห็นและจดจำ เป็นอย่างไร ซึ่งในบรรดาคนนอกทั้งหลาย มี นายเฟรริค อาร์เธอร์ นีล ชาวอังกฤษที่รักการท่องเที่ยว...

กระทรวงแรงงาน เดินหน้าช่วยเหลือแรงงานทั่วประเทศ ยกระดับเเรงงานและหลักประกันสุขภาพ โดยเฉพาะช่วงโควิด19 สามารถเยียวยาช่วยเหลือแรงงานครบมิติ

กระทรวงแรงงาน เดินหน้าช่วยเหลือแรงงานทั่วประเทศ ยกระดับเเรงงานและหลักประกันสุขภาพ โดยเฉพาะช่วงโควิด19 สามารถเยียวยาช่วยเหลือแรงงานครบมิติ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวนโยบายและผลดำเนินงานของกระทรวงแรงงงานต่อผู้ใช้แรงงาน เนื่องในโอกาส วันแรงงานแห่งชาติ 2565 ว่า แม้ว่าประเทศไทย และประเทศทั่วโลกยังคงประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวงแรงงาน ยังมุ่งมั่นส่งเสริมให้แรงงานมีงานทํา รวมถึงการสร้างหลักประกันทางสังคมแก่แรงงานนอกระบบ กลุ่มเปราะบาง ยกระดับการประกันสังคม ซึ่งที่ผ่านมาแรงงาน ได้ยื่นข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2561...

“สกปรกเหมือนตลาดท่าจีน” รับสั่งของร.5 ที่กรมดำรงฯ ละอายที่ทำให้กริ้ว

ในที่ประชุมเสนาบดีคราวหนึ่ง รัชกาลที่ 5 รับสั่งเปรียบเทียบเมืองนครเขื่อนขัณฑ์ (อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ) ว่า “สกปรกเหมือนกับตลาดท่าจีน” [ตลาดบ้านท่าฉลอม เมืองสมุทรสาคร] เนื่องจากการเสด็จประพาสจากบางปะอินไปเพชรบุรี เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม ปี 2447 ที่ขากลับผ่านสมุทรสาคร ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ นิพนธ์ไว้ในเรื่องเสด็จประพาสต้นว่า “เสด็จมาถึงท่าจีน พอเวลาบ่ายแวะขึ้นซื้อเสบียงที่ตลาดบ้านท่าฉลอม แล้วเรือกระบวนใหญ่ยังมาไม่ถึง จึงไปพักทําครัวเย็นที่วัดโกรกกราก วันที่ 31 กรกฎาคม เวลาเช้าเสด็จกระบวนต้นออกจากเมืองสมุทรสาคร ขึ้นไปตามลําน้ำไปพักทําครัวเข้าที่วัดบางปลา”...