“มัดหมี่” เทคนิคการสร้างลายผ้าที่มีต้นแบบมาจากอินเดีย

ลวดลายในผ้าไหมไทยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.ลวดลายจากกรรมวิธีการทอ เช่น จก ยก ขิด ขัด 2.ลวดลายจากกรรมวิธีการเตรียมลวดลายเส้นด้ายก่อนทอ เช่น การมัดหมี่ 3.ลวดลายจากกรรมวิธีการทำลวดลายหลังจากเป็นผืนผ้า เช่น การย้อม การมัดย้อม บางครั้งก็จำแนกผ้าไหมไทยตามกรรมวิธีเทคนิคการทอสามารถจำแนกได้โดยสังเขป ดังนี้ การทอขัด, มัดหมี่, จก, ขิด, ยกและการควบเส้น ผ้าไหมจึงมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามกระบวนการผลิตนั่นเอง...

พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 11

ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 02 พฤษภาคม 2565บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีน ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ที่ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ....

พิธีเปิด “ห้องสมุดแผ่นเสียง กรมประชาสัมพันธ์” ศูนย์อนุรักษ์แผ่นเสียงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

พิธีเปิด "ห้องสมุดแผ่นเสียง กรมประชาสัมพันธ์" ศูนย์อนุรักษ์แผ่นเสียงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด "ห้องสมุดแผ่นเสียง กรมประชาสัมพันธ์" ซึ่งเป็นศูนย์อนุรักษ์แผ่นเสียงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงและหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยหอสมุดแผ่นเสียงดังกล่าวได้รวบรวมและอนุรักษ์แผ่นเสียงไทยมากมาย พร้อมเปิดระบบสมัครสมาชิกให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับบริการด้านแผ่นเสียงได้...

กสร. แจงลูกจ้างเข้าข่ายเป็นโควิด นายจ้างมีสิทธิสั่งตรวจหาเชื้อ หากเลิกจ้างด้วยเหตุโควิด ลูกจ้างต้องได้รับค่าชดเชย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชี้แจงกรณีลูกจ้างที่เข้าข่ายติดเชื้อไวรัส COVID-19 นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างตรวจหาเชื้อได้ ถือเป็นเหตุอันสมควร แต่หากจะเลิกจ้างลูกจ้างด้วยเหตุนี้ ไม่ถือเป็นความผิดร้ายแรง ที่เกิดจากการกระทำของลูกจ้าง ลูกจ้างต้องได้รับค่าชดเชย นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ชี้แจงว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID–19 ที่ขยายตัวเป็นวงกว้าง และจำนวนผู้ติดเชื้อ ที่ยังไม่ลดจำนวนลง ด้วยความห่วงใยของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่มีความต้องการให้ลูกจ้าง มีคุณภาพชีวิต และสุขภาพอนามัยที่ดี จึงได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสร้างความเข้าใจ ต่อนายจ้างและลูกจ้างให้ทราบว่า หากนายจ้างมีข้อสงสัยว่าลูกจ้างเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น ลูกจ้างสัมผัสกับผู้ป่วยหรือลูกจ้างอยู่ในครอบครัวเดียวกับผู้ป่วย จึงมีคำสั่งไม่ให้ลูกจ้างมาทำงานและให้กักตัว...

เมื่อรัชกาลที่ 4 ทรงออกประกาศ ห้ามพระสงฆ์ไม่ให้ใบ้-แทง “หวย” แลประพฤติอนาจาร

เมื่อ พ.ศ. 2403 รัชกาลที่ 4 ทรงออกประกาศเรื่อง “ประกาศห้ามพระสงฆ์ไม่ให้บอกบ้ายแทงหวยแลประพฤติอนาจาร“ (ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 ภาค 5) เพื่อควบคุมพระสงฆ์สามเณรที่กระทำตัวไม่เหมาะสมหลายประการ ทั้งใบ้หวย เล่นหวย ปลอมเป็นคฤหัสถ์ กินเหล้า เที่ยวกลางคืน ฯลฯ สำหรับเรื่องพระสงฆ์ใบ้ห้วยนี้ ในประกาศอธิบายไว้ว่า “แต่ครั้งก่อนพระราชาคณะผู้น้อยผู้ใหญ่ท่านประชุมกันปฤกษาโทษว่า พระภิกษุสามเณรบอกบ้ายแทงหวยเปนการใกล้อุตริมนุษย์ธรรมอยู่ เหตุไม่รู้ว่ารู้ไม่เห็นว่าเห็น ทั้งเปนภัณฑไทยใกล้อทินนาทาน (หมายถึง การขโมยหรือการลักทรัพย์) เหตุเขาเสียทรัพย์ทั้งสองฝ่าย ไม่เอาไว้ร่วมสงฆกรรมทำอุโบสถธรรมต่อไปให้สึกเสีย” แต่สำหรับพระสงฆ์สามเณรที่ชอบ “แทงหวย” นั้น เห็นว่าเป็น “สเตกิจฉา” หมายถึง...

ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตามนโยบาย ผอ.รมน.ภาค 4

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ร่วมกับ ร้อย.นขต.ฉก.ทพ.47 และ ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 3 อำเภอมี อ.ยะหา, อ.กาบัง และ อ.กรงปินัง จ.ยะลา จัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ (ห้วงเวลากลางคืน) ตามนโยบายของ ผอ.รมน.ภาค 4 เกี่ยวกับมาตรการในการระวังป้องกัน และการตอบโต้การปฏิบัติจากฝ่ายตรงข้ามในกรณีถูกลอบโจมตีฐานปฏิบัติการฯ เพื่อให้กำลังพลของหน่วยได้เข้าใจ รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย โดยมี...

การขอเพิ่มชื่อเพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

การขอเพิ่มชื่อเพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More