“บลูพอร์ต หัวหิน”นำ9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์-พระเกจิดังทั่วไทยมารวมไว้ที่เดียว

"บลูพอร์ต หัวหิน" ชวนสายมูมาไหว้ 9 สิ่งศักด์สิทธิ์ พระเกจิดัง กราบขอพรโชคลาภ แก้ปีชง สายบุญ สายกิน สายเที่ยว เช็คอินที่เดียวปังครบจบในที่เดียว Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

เซ็นทาราฉลองเดือนพิเศษ มอบสิทธิเหนือระดับ สำหรับสมาชิกเซ็นทาราเดอะวัน

เซ็นทาราฉลองเดือนพิเศษ สำหรับสมาชิกเซ็นทาราเดอะวัน มอบสิทธิเหนือระดับ ตลอดพฤษภาคม 2565 โอนคะแนนเดอะวันมาเป็นคะแนนเซ็นทารา ได้เต็ม 100% และคุ้มเพิ่มต่อ! เมื่อใช้คะแนนเซ็นทารา คะแนนมีมูลค่าเพิ่มมากกว่า 27% ทันที! Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

แห่ร่วมอบรมพระคัมภีร์”หลุดพ้นจากความสิ้นหวัง พบความสุขที่แท้จริง”คึกคัก

คริสตจักรข่าวประเสริฐ จัดงานอบรมพระคัมภีร์ “หลุดพ้นจากความสิ้นหวัง พบความสุขที่แท้จริง” มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากทั้งชาวไทยและต่างชาติ จัดภายใต้มาตรการควบคุมสถานการณ์ โควิด-19 ใกล้ชิด Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ในประวัติศาสตร์ไทย

ราชสำนักไทยได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ของการสถาปนา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินครั้งแรกเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ (ค.ศ. ๑๙๑๒) ภายหลังธรรมเนียมการสืบสันตติวงศ์แบบคลุมเครือดำเนินมาเนิ่นนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ก่อนที่จะเกิดตำแหน่งใหม่นี้ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเท้าความถึงตำแหน่งเก่าที่เคยเรียกกันว่า “วังหน้า” หรือตำแหน่งพระมหาอุปราช หรือที่เรียกในภาษาราชการว่า “พระราชวังบวรสถานมงคล” อันเป็นพระอิสริยยศพิเศษของสมเด็จพระราชอนุชาของพระเจ้าแผ่นดินในอดีต ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นตำแหน่งขององค์รัชทายาทด้วย ทว่าในช่วงรัชกาลที่ ๑–รัชกาลที่ ๔ นั้น พระมหาอุปราชต่างเสด็จสวรรคตไปก่อนหน้าพระเจ้าแผ่นดินทั้งสิ้น ทำให้ไม่ค่อยมีปัญหาในการทวงสิทธิ์การเป็นรัชทายาทสืบทอดราชสมบัติในพระราชวงศ์จักรี ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ ก็ได้เกิด “วิกฤตการณ์วังหน้า” ขึ้น ทำให้ตำแหน่งนี้มีอันต้องยกเลิกไปโดยกะทันหัน และเป็นเหตุให้เกิดตำแหน่งองค์รัชทายาทตามธรรมเนียมใหม่ที่พระราชโอรสของพระเจ้าแผ่นดินจะได้ขึ้นเสวยราชย์แทนเมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จสวรรคต โดยใน พ.ศ. ๒๔๒๙ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ ก็ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร องค์แรกในประวัติศาสตร์ไทย เฉกเช่นประเพณีปฏิบัติในทุกราชวงศ์แห่งทวีปยุโรปซึ่งถือเป็นต้นแบบของการสืบสันตติวงศ์ตามแบบอย่างสากล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร องค์แรก จุดพลิกผันของการยกเลิกตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ ๕ เกิดจากความผิดพลาดในทางปฏิบัติการแต่งตั้งเจ้าวังหน้าในรัชกาลก่อนๆ เพราะเป็นพระราชอำนาจของพระเจ้าแผ่นดินจะเป็นผู้ทรงเลือกสรรและสถาปนาด้วยพระองค์เอง แต่เมื่อขึ้นรัชกาลที่ ๕ นั้น...

จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565

เวลา 10.15 น. ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ นายนฤชา? โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ? พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ? ภาคเอกชน? พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาพระราชทาน จำนวนกว่า 100 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน?พัฒนา? ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยร่วมกันทำความสะอาดถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้ ภายในศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ? เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม และพร้อมให้บริการกับประชาชนที่มาติดต่อราชการ สำหรับกิจกรรม? "จิตอาสาพระราชทาน? เราทำความดีด้วยหัวใจ"? วันฉัตรมงคล...

แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 ก่อนเปิด KK Stadium พัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว

วันนี้ (4 พ.ค.65) ที่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 ค่ายพระยาเดชานุชิต ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีทำบุญ เนื่องในงานวันสถาปนาครบรอบปีที่ 16 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 เพื่ออุทิศบุญกุศล และระลึกถึงคุณงามความดีของกำลังพลที่ได้เสียสละทั้งชีวิต...

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเจดีย์บูชา เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ที่บริเวณริมคลองเจดีย์บูชาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเจดีย์บูชา เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและประชาชน เกิดจิตสำนึกในการทำความดี...

ย่าเหล สุนัขทรงเลี้ยงในรัชกาลที่ 6 ที่มหาดเล็กและคุณข้าหลวงหมั่นไส้-ชอบแกล้ง

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์อย่างอยู่กับบ้าน ประทับฉายพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมด้วย “ย่าเหล” สุนัขทรงเลี้ยง   “ย่าเหล” เป็นชื่อสุนัขทรงเลี้ยงของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไป เพราะมีอนุสรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับย่าเหลมากมาย เช่น อนุสาวรีย์ย่าเหลไว้ที่พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ ทั้งการเสด็จฯ พระราชทานเพลิงศพย่าเหล ฯลฯ ทว่ายังมี “นันทา” และ “มากาเร็ต” ฯลฯ เป็นสุนัขทรงเลี้ยงในรัชกาลเช่นกัน แต่ที่โปรดสุดคงหนีไม่พ้น “ย่าเหล” ดังจะเห็นได้จาก การจัดทำแผ่นทองคำลงยาห้อยคอย่าเหล เพื่อให้ผู้ที่พบเห็นย่าเหลภายนอกพระราชฐานได้ทราบและนำกลับมาถวายคืน,...

“อำเภอ” มาจากไหน? ยุคแรกจัดตั้งอำเภออย่างไร กรมการอำเภอทำหน้าที่อะไร

ภาพประกอบเนื้อหา – เจ้าหน้าที่จับผู้ร้าย 7 รายที่ปล้นเกวียนพ่อค้า ที่บ้านประทาบ แขวงอำเภอนอก เป็นภาพตัวอย่างการจับโจรแถบอีสาน (ภาพไม่ระบุปี ภาพจากหอจดหมายเหตุ)   “อำเภอ” เป็นหน่วยการปกครองรองมาจากจังหวัด แต่ก่อนนี้เรียกหน่วยการปกครองนี้ว่า “แขวง” แต่ไม่ค่อยจะมีบทบาทในการปกครองมากนัก เพราะว่าความสำคัญไปอยู่ที่เมืองเสียส่วนใหญ่ แต่จากการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 ทำให้อำเภอกลายเป็นส่วนราชการที่สำคัญของการบริหาร ตามแผนการปรับปรุงระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในฐานะเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ได้ทรงกำหนดไว้ให้อำเภอเป็นหน่วยการปกครองขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย อำเภอมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าเมือง จึงมีความสำคัญในฐานะที่เป็น...

ผัวขายเมีย ครอบครัวขายผู้หญิงในไทยสมัยโบราณ ขายได้เงินเท่าไหร่?

ทาสชาวสยาม มีสภาพชีวิตแทบไม่ต่างจากไพร่สามัญในทัศนะของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 5 จากหอสมุดดำรงราชานุภาพ)   ผู้คนในไทยสมัยโบราณนอกเหนือจากชนชั้นระดับเจ้านายและขุนนางแล้ว ส่วนใหญ่ถูกนิยามว่า “ไพร่” และ “ทาส” ในบรรดาชนชั้นไพร่ที่ทำการเกษตร เมื่อประสบปัญหาด้านผลผลิตสืบเนื่องมาจากภัยต่างๆ สถานะการเงินของชาวนาย่อมยากลำบากจนบางครั้งมักพบเห็นชนชั้นไพร่ขายวัวควาย แม้กระทั่งขายลูกขายเมียก็มี การขายลูกขายเมียในอดีตปรากฏในบันทึกหลากหลายฉบับ ตัวอย่างหนึ่งคือบันทึกของอ็องรี มูโอต์ เป็นนักสำรวจชาวฝรั่งเศสในยุคศตวรรษที่ 19 ซึ่งเดินทางมาสำรวจพื้นที่อุษาคเนย์ บันทึกของเขาเอ่ยถึงสัญญาซื้อขายทาส โดยยกหลักฐานมาจากบันทึกของสังฆราชปาลเลอกัว เนื้อหาในสัญญามีว่า “วันพุธที่...

“อย่าถือว่าเกิดมามีบุญ ต้องถือว่าตัวเกิดมามีกรรม” พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ 5

“อย่าถือว่าเกิดมามีบุญ ต้องถือว่าตัวเกิดมามีกรรมสําหรับจะเทียมแอกไถทําการที่หนัก การซึ่งจะมีวาสนาขึ้นต่อไปนั้น เป็นความทุกข์มิใช่ความสุข” เป็นข้อความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทฉบับที่ 2 ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ พระราชโอรส ในฐานะที่ทรงเป็นมกุฎราชกุมารองค์รัชทายาท ลงวันที่ 8 กรกฎาคม ร.ศ. 112 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงต้องทรงเอาพระทัยใส่ในการอบรมสั่งสอนดูแลมกุฎราชกุมารเป็นพิเศษแตกต่างจากพระราชโอรสพระองค์อื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่องการบริหารประเทศ ต้องทรงเป็นผู้วางรากฐานความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของชาติบ้านเมืองตั้งแต่อดีตเพื่อปลูกฝังความรู้สึกรักผูกพัน และรับผิดชอบในบ้านเมือง โดยโปร ให้อยู่รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท ในกิจการบริหารบ้านเมือง เพื่อให้ทรง ทราบถึงพระบรมราโชบาย พระราชวิเทโศบาย...

จิตอาสา มทบ.32 ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันสำคัญของชาติ

พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอกบรรจง คะวงศ์ดอน วิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 นำจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรพื้นฐาน ภาค 3 รุ่นที่ 1/65 พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 จัดกิจกรรม จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันฉัตรมงคล...

จิตอาสา วันฉัตรมงคล นครนายก

ส่วนราชการจังหวัดนครนายก ร่วมประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ศาลากลางจังหวัดนครนายก นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่...

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เยี่ยมชมงานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภค ราคาประหยัด

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสาธิต กล่อมสวัสดิ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี และหัวหน้าส่วนราชการ เยี่ยมชมงานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภค ราคาประหยัด ณ ตลาดทิพย์นิมิต...

จังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ...