ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พายุดีเปรสชันบริเวณอ่าวเบงกอล ฉบับที่ 5

ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 08 พฤษภาคม 2565เมื่อเวลา 04.00 น. (วันที่ 8 พ.ค. 2565) พายุดีเปรสชันบริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลาง มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 11.0 องศาเหนือ ลองจิจูด 90.0 องศาตะวันออก กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง...

พายุดีเปรสชั่นบริเวณอ่าวเบงกอล ฉบับที่ 4

ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 07 พฤษภาคม 2565หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลาง ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชั่นแล้ว เมื่อเวลา 18.00 น. ของวันนี้(วันที่ 7 พ.ค. 2565) และเมื่อเวลา 22.00 น. พายุนี้มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 10.5 องศาเหนือ ลองจิจูด 90.0 องศาตะวันออก กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ 15...

หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่าง ฉบับที่ 3

ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 07 พฤษภาคม 2565หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลาง มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลน และจะเคลื่อนตัวทางทิศเหนือเข้าปกคลุมอ่าวเบงกอลตอนบนในช่วงวันที่ 8-10 พ.ค. 65 ส่งผลให้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม ประเทศไทย อ่าวไทย และทะเลอันดามัน มีกำลังปานกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากในบริเวณภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ในขณะที่อ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง 1-2...

จังหวัดชลบุรี สวนนงนุชพัทยา ร่วมกับ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา นำเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์

ที่สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี คุณกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ร่วมกับคุณจุลลดา ขาวสะอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านดาราศาสตร์ให้กับกลุ่มผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ ดาราศาสตร์ คณะครู และเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางสวนนงนุชพัทยาและหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา จัดขึ้น เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องใหม่ล่าสุดของสวนนงนุชพัทยาในด้านดาราศาสตร์และยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และสนใจกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้มีการนำกล้องโทรทัศน์ที่ใช้ในการดูดาวจำนวน 5 ชุด มาติดตั้งเพื่อให้เยาวชนให้ทดลองในการส่องดูกลุ่มดาวในลักษณะต่างๆบนท้องฟ้าอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการดูแผนที่ลักษณะของหมู่ดาว การบรรยายเรื่องของท้องฟ้า สอนการใช้แผนที่ดาว การเล่านิทานดาว...

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 พร้อมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดน่าน ติดตามสอดส่องโครงการตามแผนปฎิบัติราขการจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2565

นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดน่าน พร้อมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดน่าน ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในโครงการป้องกันและการแก้ปัญหาด้านทรัพยากร การสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำน่าน บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยสำนักโยธาธิการและผังเมืองน่าน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานอย่างครบวงจร มีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่านเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านดอนเจริญ หมู่ 6...

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เร่งสร้างเด็กอาชีวะ เดินหน้างานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เร่งสร้างเด็กอาชีวะ เดินหน้างานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า นาย สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งได้คิดค้นและสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ผ่านมามีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ที่ถูกคิดค้น และเป็นผลผลิตจากการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติ ตามอัตลักษณ์ของอาชีวศึกษา ทำให้ได้ผลงานนวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ขึ้นเอง ที่สำคัญคือได้พัฒนาทักษะกำลังของอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ล้วนมีความน่าสนใจ ใช้งานได้จริง และมีความหลากหลาย...

สสจ.สุรินทร์ ฝากชาวสุรินทร์ให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด ภายหลังเปิดจุดผ่านแดน ให้ไปมาหาสู่ของทั้งสองจังหวัดได้มากขึ้น

นายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยภายหลังเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ว่า ทางจังหวัดได้ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าแล้วว่า สถานการณ์โควิด-19 ยังสามารถควบคุมได้จากความร่วมมือของทุกฝ่าย สำหรับในทางสาธารณสุขที่ออกมาตรการ "เจอ จ่าย จบ" ถือว่าช่วยได้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดด่านถือเป็นการก้าวข้ามโควิดไปสู่เรื่องเศรษฐกิจ สังคม ที่สามารถดำเนินการได้รวดเร็ว ทางฝั่งกัมพูชามีการฉีดวัคซีน 2-3 เข็มเหมือนกัน นอกจากนี้ ด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่...

รมต.กระทรวงอุดมศึกษาฯ ลงพื้นที่ เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง “จันทน์กะพ้อ” มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รองรับผู้สูงอายุแบบไปกลับ ส่งเสริมมีงานทำแก่ประชาชนในพื้นที่

วันนี้ (7 พ.ค.65) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้เป็นประธานเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง “จันทน์กะพ้อ” มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์...

รมว.มท. สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุเตรียมพร้อมทุกด้านรับสถานการณ์อุทกภัยฤดูฝน ช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

วันนี้ (7 พ.ค. 65) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ลักษณะอากาศของประเทศไทย ปี 2565 ว่าจะเริ่มต้นฤดูฝนประมาณกลางเดือนพฤษภาคม และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม โดยในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน จะมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา...

จังหวัดตรัง เชิญชวนผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เข้ารับวัคซีนเข็ม 3 ตามที่กำหนด เพื่อช่วยลดการติดเชื้อ แพร่เชื้อ และลดเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต

จังหวัดตรัง เชิญชวนผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เข้ารับวัคซีนเข็ม 3 ตามที่กำหนด เพื่อช่วยลดการติดเชื้อ แพร่เชื้อ และลดเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต นายราชัน อรุณแสง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สาธารณสุขอำเภอเมืองตรัง ในฐานะรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า วันนี้ (7 พ.ค. 65) สถานการณ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของจังหวัดตรัง มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการและช่างไฟฟ้าอิสระ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร? ระดับ? 1 ให้กับผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการและช่างไฟฟ้าอิสระ นายปกรณ์ ศรีเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรังดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร? ระดับ? 1 ครั้งที่ 3/2565 ให้กับผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการและช่างไฟฟ้าอิสระ? ก่อนเข้ารับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน? (ฉบับที่?2) พ.ศ.2557? ต่อไป? โดยมีผู้สนใจเข้ารับการทดสอบฯ จำนวน 18 คน...

องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี “ทับปริกเกมส์” ป้องกันปัญหายาเสพติด

วันนี้ (7 พ.ค. 65) นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาตำบลทับปริก ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีดาบตำรวจ สุรศักดิ์ เกิดสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาจาก 8 หมู่บ้าน กว่า 500 คน ดาบตำรวจ...

จังหวัดตรัง เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้การรับเสด็จพระราชดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ

จังหวัดตรัง เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้การรับเสด็จพระราชดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ลงตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีหมายกำหนดการจะเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อให้การรับเสด็จพระราชดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ สำหรับโรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก...

คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสภาเด็กฯ จ.สุราษฎร์ธานี เสริมสร้างศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน “ต้นกล้า… ประชาธิปไตย” มุ่งหวังพัฒนาประเทศชาติไปสู่ความเจริญก้าวหน้า

คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสภาเด็กฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เสริมสร้างศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน “ต้นกล้า... ประชาธิปไตย” มุ่งหวังพัฒนาประเทศชาติไปสู่ความเจริญก้าวหน้า วันนี้ (7 พ.ค. 65) นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายจากนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี “ต้นกล้า......

ข้าราชการ บุคลากรสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ อป.มช.และภาคีเครือข่ายร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

วันนี้ (7 พ.ค.65) ที่วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช นางจิรา วงศ์สวัสดิ์ พร้อมด้วยนางทัดทรวง บุญธรรม ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย นายชลอ เอี่ยมสุทธิ์ ประธานชมรม อป.มช.(สมาชิกอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน) จังหวัดนครศรีธรรมราช นางกาญจนา เรืองช่วย นายกพุทธสมาคมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 โดยข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19...

แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 เดินหน้าโครงการยกระดับและพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวทั้งระบบ เพิ่มความปลอดภัยทางถนน

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ได้ดำเนินโครงการยกระดับและพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวทั้งระบบ Lampang Smart Tourism กิจกรรมปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความปลอดภัย กิจกรรมเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในนครลำปาง งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (High Mast) บริเวณทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกาะคา-สามัคคี ระหว่าง กม.700+587- กม.707+500 (เป็นช่วงๆ) แยกภาคเหนือ-แยกค่ายสุรศักดิ์มนตรี จึงมีความจำเป็นต้องปิดถนน 2 ช่องจราจร โดยให้เบี่ยงการจราจรไปใช้เส้นทางคู่ขนาน (ซ้ายทาง)...

เปิดเรียนแล้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครยะลา

เพราะการเรียนรู้คือสิ่งสำคัญ เทศบาลนครยะลาจึงได้เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลทุกแห่งแล้ว เพื่อให้ลูกหลานชาวยะลาได้กลับมาเรียนรู้ตามปกติ โดยนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา มีนโยบายให้เปิดเรียนภายใต้สถานการณ์โควิดในยะลาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเห็นว่าการพัฒนาเด็กจำเป็นต้องให้เด็กเรียนรู้ตลอดเวลาต่อเนื่องตามวัย จากงานวิจัยพบว่า การหยุดเรียนไปเป็นเวลานานนาน จะทำให้เกิด Learning Loss หรือผลของการเสียโอกาสในการเรียนรู้มีผลทำให้ทักษะต่าง ๆ ที่เด็กควรจะได้รับการพัฒนาตามช่วงวัยสูญเสียตามไปด้วย เช่น ทักษะทางสังคม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม เด็กสูญเสียโอกาสในการฟอร์มตัวเป็นบุคลิกของเขา ว่าเขาจะเป็นอัธยาศัยดี เป็นคนเก็บตัว เป็นคนขี้อาย หรือเป็นคนมั่นใจในตัวเอง...

จังหวัดชัยนาท เตรียมพร้อมการจัดงานประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย วันที่ 10-12 พฤษภาคม นี้

นายมหิทธร โคกเกษม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ร่วมกับนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท และประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ เยี่ยมชมห้อง KM Room ซึ่งเป็นที่รวบรวมหนังสือไว้เป็นห้องแห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะด้านการค้นหาความรู้ที่สำคัญ และจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน และเยี่ยมชมห้องฉายวีดิทัศน์ประวัติเขื่อนเจ้าพระยา อู่ข้าวอู่น้ำแห่งทุ่งภาคกลาง เพื่อเตรียมการต้อนรับงานประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) ที่กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565 และจะมีกิจกรรมเยี่ยมชม...

ทีมแก้จนอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลจารพัต

ทีมแก้จนอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลจารพัต วานนี้ (6 พ.ค. 65) เวลา 10.00 น. นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอศีขรภูมิ บูรณาการส่วนราชการ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น ตามโครงการ "นายอำเภอศีขรภูมิพบผู้ยากไร้ฯ" ในพื้นที่ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.นางแตระ...

กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ฝนตกหนัก ระวังน้ำท่วมฉับพลัน

 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่าง มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลน และจะเคลื่อนตัวทางทิศเหนือเข้าปกคลุมอ่าวเบงกอลตอนบนในช่วงวันที่ 7-9 พ.ค. 65 ส่งผลให้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย อ่าวไทย และทะเลอันดามัน มีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้         สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ในขณะที่อ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง...