คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (GIN Conference)

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (GIN Conference) ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  (สพร.) ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “ผู้ให้บริการ”ดำเนินการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท่าน เพื่อการดำเนินการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้ผู้ให้บริการได้ให้บริการ “ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (GIN Conference)” เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๑...

“อนุทิน” แจง นโยบายเสรีกัญชา มุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันนโยบายเสรีกัญชาของกระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และสุขภาพ ไม่สนับสนุนนำไปใช้สูบและเสพ พร้อมเร่งรณรงค์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการนำพืชกัญชาไปใช้อย่างถูกต้อง ส่วนพ.ร.บ.กัญชา กัญชง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อรวบข้อมูลให้รอบด้าน           วันนี้ (13 มิถุนายน 2565) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่หลายฝ่ายแสดงความห่วงใยเรื่องการนำกัญชาไปใช้ทางที่ไม่เหมาะสม ว่า กระทรวงสาธารณสุขขอขอบคุณทุกความห่วงใยและพร้อมรับฟังประเด็นข้อคิดเห็นของหลายๆ ฝ่าย ขอยืนยันว่านโยบายเสรีกัญชาของกระทรวงสาธารณสุข...

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าว ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าว ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป...

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองของจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบให้ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองของจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม1 ศาลากลางจังหวัดฯ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ – กรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองระดับเขตและระดับจังหวัด – การแต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด – กรอบดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรฯ ระดับจังหวัด...

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและให้โอวาทนักศึกษาลงฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและให้โอวาทนักศึกษาลงฝึกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง โดยมี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทนนายอำเภอพระประแดง คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง...

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับการจัดหาและการบริหารจัดการวัคนป้องกันโรค COVID – 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับการจัดหาและการบริหารจัดการวัคนป้องกันโรค COVID – 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 โดยมี นางจิตรา เมฆาพงศ์พันธุ์ ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.3)...

วิทยาลัยสารพัดช่างตราดขอให้ผู้ปกครองมั่นใจ แม้จะปลดล็อคกัญชาออกจากยาเสพติด สถานศึกษาต้องปลอดจากยาเสพติดทุกประเภท

(13 มิ.ย. 65) นายประดิษฐ์ ฮกทา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการประกาศปลดล็อคกัญชาออกจากยาเสพติดประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งหลายฝ่ายยังมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ทางวิทยาลัยสารพัดช่างตราดได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว โดยตั้งแต่ช่วงบริเวณหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างตราดจะมีครูเวรประจำทุกวัน ตรวจกระเป๋านักศึกษาก่อนเข้าวิทยาลัยเพื่อป้องกันนักศึกษานำสิ่งเสพติดเข้ามาในวิทยาลัยสารพัดช่างตราด พร้อมทั้งในทุกวันจะมีการพูดให้ความรู้แก่นักศึกษาในเรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติดบริเวณหน้าเสาธงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังมีการประชุมผู้ปกครองให้ช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันปัญหาที่นักศึกษาจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องจากเรื่องสถานศึกษาปลอดยาเสพติดนับเป็นโยบายหลักที่คณะครู อาจารย์ และนักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นขอให้ผู้ปกครองมั่นใจว่านักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างตราดปลอดยาเสพติดอย่างแน่นอน ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220613154451158...

จังหวัดสงขลา คัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี พ.ศ.2565 จำนวน 2 ราย เพื่อยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดี สมควรได้รับเกียรติบัตรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ

บ่ายวันนี้ (13 มิ.ย. 65) ที่ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี พ.ศ.2565 จังหวัดสงขลา โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดสงขลา ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา...

จังหวัดหนองบัวลำภู ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ 300,000 ตัว เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ที่บริเวณหาดโนนยาว อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่น ประชาชน และนักเรียนนักศึกษา ร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ จำนวน 300,000 ตัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา...

จ.อุตรดิตถ์ ส่งมอบความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ส่งมอบความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ตำบลคุ้งตะเภา นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ นายรัตน์ เมืองด่าน อายุ 80 ปี หลังจากการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุแล้วเสร็จ ในพื้นที่ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ หลังละ 30,000 บาท และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุ ทั้งนี้...

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยและประกอบการค้า จำนวน 1 หลัง ตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.812 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

เอกสารดาวน์โหลด 2565.06.02 การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ สป.812.pdf เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/

บขส. พร้อมตรึงราคาค่าโดยสาร และไม่หยุดเดินรถ

บขส. พร้อมตรึงราคาค่าโดยสาร และไม่หยุดเดินรถ แม้ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันแพง นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยอมรับว่าได้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการเดินรถ แต่ บขส. ไม่มีนโยบายหยุดเดินรถ และปรับขึ้นค่าโดยสาร เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ให้ บขส. ตรึงราคาค่าโดยสาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน...

เล่นกลางแจ้ง ลดสายตาสั้นในเด็ก

การปรับวิธีการเรียนมาเป็นแบบออนไลน์ ส่งผลต่อพฤติกรรมเนือยนิ่งที่เพิ่มมากขึ้น การทำกิจกรรมในร่มมากกว่าที่จะออกมาเล่นกลางแจ้ง โดยเฉพาะวิถีชีวิตของเด็กในเขตเมืองที่มุ่งเน้นความสำเร็จทางการศึกษา ส่งผลให้เด็กใช้เวลาในการเรียนและอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น เด็กมีโอกาสวิ่งเล่นนอกบ้านน้อยลง ประกอบสภาพแวดล้อมซึ่งมีพื้นที่ว่างน้อยและที่อยู่อาศัยมีพื้นที่จำกัด จึงส่งผลให้ความชุกของภาวะสายตาสั้นเพิ่มขึ้น   https://www.facebook.com/TPAK.Thailand/photos/a.125522615729926/457464275869090/ Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

แนวคิดการเลี้ยงดู เพื่อพัฒนาการที่ดีสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เป็นช่วงวัยที่สมอง มีการพัฒนาไปพร้อมกับพัฒนาการด้านภาษา สังคม อารมณ์ ประสาทสัมผัส และการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การเรียนรู้วิธีรับมือกับความเครียดของเด็ก เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาสุขภาพ ในขณะที่การตอบสนองความเครียดในระดับปานกลางและช่วงสั้น ๆ จะเป็นประโยชน์ให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนที่สร้างการเจริญเติบโต แต่ความเครียดที่สะสมมากเกินไป อาจทำให้เป็นอุปสรรคพัฒนาการของสมอง ซึ่งส่งผลระยะยาวต่อการเรียนรู้ พฤติกรรม ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต   https://www.facebook.com/TPAK.Thailand/photos/a.125522615729926/486936386255212/ Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร :...

การรับฟังความคิดเห็นข้อตกลงยอมรับ ใบอนุญาตผู้ปฎิบัติหน้าที่ประจำเที่ยวบินและพิธีสาร

เอกสารข้อตกลงยอมรับใบอนุญาตผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำเที่ยว เอกสารข้อตกลงยอมรับใบอนุญาตผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำเที่ยวบิน (Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Flight Crew Licensing) และพิธีสาร ดังนี้  – MRA on FCL  – คำแปล MRA on FCL – PROTOCAL 1 ON FLIGHT SIMULATION TRAINING...

“เอ็กซ์เอจี” ส่งเทคโนโลยีโดรนช่วยเกษตรกรกัมพูชาเพาะปลูกมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน

กัมพูชาได้มีโอกาสรู้จักเทคโนโลยีโดรนเพื่อใช้ในการเพาะปลูกมันสำปะหลังเมื่อไม่นานมานี้ เพื่อช่วยให้เกษตรกรรายเล็ก ๆ ได้ผลผลิตมากขึ้น พร้อมลดต้นทุนของปัจจัยการผลิตในคราวเดียวกัน มันสำปะหลังเป็นผลผลิตทางอุตสาหกรรมเกษตรที่สำคัญที่สุดของกัมพูชา โดยช่วยสร้างงานและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชาวชนบทหลายพันราย เอ็กซ์เอจี (XAG) จึงขอสนับสนุนนโยบายมันสำปะหลังแห่งชาตินี้ โดยมอบพลังขับเคลื่อนใหม่ให้กับภาคการเกษตร ด้วยโดรนงานเกษตรที่ใช้น้ำและสารเคมีน้อยลง พร้อมลดภาระในการทำงานที่ฟาร์ม ความคืบหน้าครั้งใหญ่ในการผลิต กัมพูชามีการเพาะปลูกมันสำปะหลังครอบคลุมพื้นที่กว่า 6 แสนเฮกตาร์ คิดเป็นพื้นที่เพาะปลูกที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองรองจากนาข้าว และคิดเป็น 4% ในการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อย่างไรก็ดี การปลูกมันสำปะหลังเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทั้งแรงและเวลา ขณะที่เกษตรกรชาวกัมพูชาก็ได้เร่งขยายพื้นที่เพาะปลูก...

งาน Scale up for future of food at Propak Asia 2022

📌เพื่อความมั่นคงของอาหารในอนาคต มาร่วมกัน Scale Up อาหารแห่งอนาคตไทย ที่งาน ProPak Asia 2022 ProPak Asia Informa Markets-Thailand   พื้นที่การสร้างการร่วมมือสนับสนุน การขยายส่งเสริมการผลิตอาหารแห่งอนาคตบนความยั่งยืน ร่วมกันกับ  🤝ผู้นําด้าน Future of Food Processing & Food Packaging...

พกฉ.ลงนาม MOU ผนึกความร่วมมือด้านการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร และนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

     วันที่ 10 มิถุนายน 2565 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ พกฉ.จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ 2 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยสยาม และสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร และนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงส่งเสริมและการศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้ จัดขึ้น...