ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พายุโซนร้อนกำลังแรง “ชบา” (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2565) ฉบับที่ 10

ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 02 กรกฎาคม 2565เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันนี้ (2 ก.ค. 65) พายุโซนร้อนกำลังแรง “ชบา” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่ ละติจูด 20.5 องศาเหนือ ลองจิจูด 111.9 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้เคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือค่อนตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว...

MEA แจ้งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รีบลงทะเบียนมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 1 ปี ใกล้ครบกำหนด ก.ย.2565 นี้

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2565) นายจุมภฎ หิมะเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า ในปัจจุบัน MEA มีมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 1 ปี เป็นมาตรการสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการเพิ่มเติมจากนโยบายสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมที่เริ่มมีมาตรการมาตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้มติ ครม. เมื่อวันที่ 21 กันยายน...

นายกฯ Kick Off “สูงวัย ใจสมาร์ท” ดีใจ กศน.-ศธ. ทำดี จัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงวัยใน 4 มิติ สร้างพลังขับเคลื่อนประเทศ

วันนี้ (1 มิ.ย.2565) ที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี Kick Off งาน “สูงวัย ใจสมาร์ท” ภายใต้โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมชมนิทรรศการรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ โดยมี นางสาวตรีนุช...

สวทช. จับมือ สรพ. พัฒนาการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (2P Safety Tech)

เมื่อวันที่30 มิ.ย. 2565 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ร่วมกับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (2P Safety Tech)...

พายุโซนร้อนกำลังแรง “ชบา” (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2565) ฉบับที่ 9

ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 01 กรกฎาคม 2565เมื่อเวลา 22.00 น. ของวันนี้ (1 ก.ค. 65) พายุโซนร้อนกำลังแรง “ชบา” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่ ละติจูด 19.5 องศาเหนือ ลองจิจูด 112.6 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้เคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือค่อนตะวันตกเล็กน้อยด้วยความเร็ว...

ภาษาอังกฤษ รู้-ไม่รู้ มีผลต่อความก้าวหน้าในราชการ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง โรงเรียนยุคแรกๆ ที่มีการสอนภาษาอังกฤษ   แม้การเรียนภาษาอังกฤษที่เริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 จะยังไม่แพร่หลายนัก แต่ “ภาษาอังกฤษ” ก็เริ่มเป็นเงื่อนไขในความก้าวหน้าในราชการ ดังจะเห็นได้จากกรณีตัวอย่างของ พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส และ พระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมือง (ม.ร.ว. ลบ สุทัศน์) ดร.อาวุธ ธีระเอก ค้นคว้าและอธิบายเรื่องนี้ไว้ในหนังสือ “ภาษาเจ้า ภาษานาย การเมืองเบื้องหลังการศึกษาภาษาอังกฤษ สมัยรัชกาลที่ 5” (สนพ.มติชน,...

บุคลิกภาพ-หน้าตา-นิสัย “คนไทย” เมื่อ 170 กว่าปีก่อน ในบันทึกของฝรั่ง

ภาพจาก“ชีวิตความเป็นอยู่ในกรุงสยามในทรรศนะของชาวต่างประเทศ ระหว่างพ.ศ. 2383-2384 (ค.ศ. 1840-1841)” กรมศิลปากร 2525   คนไทยด้วยกันเห็นหน้ากันนาน เห็นพัฒนาการที่เปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไป จนรู้สึกว่าไม่แปลก แต่ในช่วง 170 กว่าปีนี้หน้าตาคนไทย, บุคลิกภาพคนไทย, นิสัยใจคอ เปลี่ยนไปมาก-น้อยเพียงใด แล้วสำหรับ “คนนอก” ภาพแรกที่เห็นและจดจำ เป็นอย่างไร ซึ่งในบรรดาคนนอกทั้งหลาย มี นายเฟรริค อาร์เธอร์ นีล ชาวอังกฤษที่รักการท่องเที่ยว...

Dow รับพระราชทานโล่เกียรติคุณผู้สนับสนุนการประชุมนานาชาติ STT47

กรุงเทพฯ – 1 กรกฎาคม 2565 - กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) โดยนายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วังสระประทุม กรุงเทพฯ จากการเป็นผู้สนับสนุนการจัดการประชุมนานาชาติ The 47th International Congress...

CAAT จัดประชุมทบทวนและทดสอบแผนรับภาวะฉุกเฉินด้านบริการจราจรทางอากาศ ATM Contingency Plan for International Flights Transiting the Bangkok FIR

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้จัดประชุมท สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้จัดประชุมทบทวนและทดสอบแผนรับภาวะฉุกเฉินด้านบริการจราจรทางอากาศ ATM Contingency Plan for International Flights Transiting the Bangkok FIR ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 ร่วมกับหน่วยงานในอุตสาหกรรมการบินของประเทศเพื่อทบทวนรายละเอียดและองค์ประกอบของแผนฯ และทดสอบการประสานงานตามที่กำหนดในแผนฯ ในการซักซ้อมความพร้อมและความเข้าใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยมีกิจกรรม ดังนี้  ...

มท. 2 ย้ำ ลูกค้า กปภ. อย่าลืม ! ลงทะเบียนรับสิทธิ ลดค่าน้ำสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) แจ้งเตือนลูกค้า กปภ. อย่าลืมลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำ สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเริ่มรับสิทธิตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 ล่าสุดเหลือระยะเวลาเพียง 3 เดือนสุดท้าย Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

สอศ.จับมือห้างโลตัสส์ ร่วมพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการแรงงานของประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัสส์) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ณ ห้องประชุม Academy 1-3 สำนักงานใหญ่โลตัสส์ กรุงเทพฯ Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

วธ.รวมใจชาวเลย ยกขบวนผีตาโขนกว่า 3,000 ตัว เปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนและหน้ากากนานาชาติ ปี 2565 อย่างยิ่งใหญ่

แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี ลาว-จีน-เกาหลีใต้ พร้อมเชิญประกวดหน้ากากผีตาโขนชิงถ้วยพระราชทานฯ และโล่เกียรติยศจากวธ. เริ่ม 1 - 3 ก.ค. 2565 นี้ กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้ สู่ชุมชน Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

ดูวิธีชาววังทำความสะอาด ‘เครื่องนุ่งห่ม’ สมัยไม่มีอุปกรณ์ทันสมัยไว้ซักรีดเสื้อผ้า

การแต่งกายเจ้านายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ภาพจากหนังสือ “ราชพัสตราภรณ์” จัดพิมพ์โดย สำนักนายกรัฐมนตรี ๒๕๔๗) ที่มา ศิลปวัฒนธรรม ฉบับ เมษายน 2548 ผู้เขียน ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย เผยแพร่ วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ.2565 แม้ในสมัยโบราณจะยังไม่มีเครื่องมือทันสมัยอำนวยความสะดวกในการซักรีดเสื้อผ้า อีกทั้งผ้าที่เกิดจากกรรมวิธีการผลิตที่ค่อนข้างพิถีพิถัน เช่น มีการสอดเส้นโลหะประเภทเงินหรือทองผสมลงไปขณะถักทอ เช่น ผ้าเข้มขาบ...

พายุโซนร้อนกำลังแรง “ชบา” (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2565) ฉบับที่ 8

ฉบับที่ 8 ลงวันที่ 01 กรกฎาคม 2565เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันนี้ (1 ก.ค. 65) พายุโซนร้อนกำลังแรง “ชบา” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่ ละติจูด 19.1 องศาเหนือ ลองจิจูด 112.9 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้เคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือค่อนตะวันตกเล็กน้อยด้วยความเร็ว...

แม่น้ำ “แม่กลอง” แปลว่าอะไร? ชื่อนี้มาจากไหน?

ต้นน้ำแม่กลองบริเวณแควน้อยกับแควใหญ่ไหลมาบรรจบกันที่ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (ภาพจากหนังสือ แม่น้ำแม่กลอง : พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม) ผู้เขียน สุจิตต์ วงษ์เทศ เผยแพร่ วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2565 ลุ่มแม่น้ำแม่กลอง เป็นบริเวณที่เก่าแก่มากและอาจเก่าแก่ที่สุด เพราะพบหลักฐานโบราณคดีหลายพันปีมาแล้วอยู่ทางต้นน้ำ คือ แควน้อย-แควใหญ่ หลังจากนั้นก็พบหลักฐานการตั้งหลักแหล่งแห่งหนเป็นบ้านเป็นเมืองแล้วเป็นรัฐ ขยายไปทางลุ่มน้ำท่าจีน ถ้าไม่ทวนเรื่องลึกลงไปถึงยุค “ทวารวดี” จะพบว่ามีชุมชนมอญเก่าแก่ที่สุดบริเวณที่ราบภาคกลางลุ่มน้ำเจ้าพระยา อยู่ที่ลุ่มน้ำแม่กลองนี้เอง โดยเฉพาะบริเวณวัดนครชุมน์...

ภาษาและวิธีพูดของชาววัง ต่างจากชาวบ้านอย่างไร เมื่อ “ผัว” ก็เป็นคำหยาบ

ภาพลายเส้นข้าราชสำนักฝ่ายในสมัยรัชกาลที่ 4 ภาพจากหนังสือ Travels in Siam, Cambodia and Laos 1858-1860 เขียนโดย Henri Mouhot ที่มา ศิลปวัฒนธรรม ฉบับกุมภาพันธ์ 2548 ผู้เขียน ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย เผยแพร่ วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2565...

สำนักงบประมาณร่วมงานเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 90

สำนักงบประมาณร่วมงานเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 90           เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 90 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายเฉลิมพล เพ็ญสูตร...

เผยสภาพเมือง “เชียงใหม่” เมื่อกว่าร้อยปีก่อน จากบันทึกนายตำรวจอังกฤษ

ถนนท่าแพ ย่านการค้าสำคัญในนครเชียงใหม่ (ภาพถ่ายประมาณ พ.ศ. 2470-2475, ภาพจาก หอจดหมายเหตุแห่งชาติ)   ร้อยเอกโทมัส ลาวน์ดส์ เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษเข้ามาเจรจาเรื่องปัญหาความปลอดภัยบริเวณพรมแดนและปัญหาเรื่องโจรปล้นผู้ร้ายข้ามแดน เดินทางถึงเชียงใหม่เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2414 ในวันแรกที่มาถึงลาวน์ดส์มาถึง เขาสนใจสำรวจสภาพเมืองเชียงใหม่และได้เดินสำรวจฝั่งขวาแม่น้ำปิง เขาบันทึกว่า “สภาพเมืองเชียงใหม่เท่าที่เห็นจากภายนอก กระผมคิดว่า เปลี่ยนแปลงน้อยมากจากครั้งที่ร้อยเอกแมกคลายด์เขียนบรรยายไว้ในปี 1836/2379 กำแพงป้องกันก็ยังเหมือนเดิม บางทีผนังกำแพงอาจดูดีขึ้นกว่าก่อนเพราะเพิ่งซ่อมเสริมเมื่อไม่นานมานี้...

“ตำรวจ” มาจากไหน? ทำไมเรียก “ตำรวจ”? ฟังจาก “จิตร ภูมิศักดิ์”

จิตร ภูมิศักดิ์ ถ่ายที่หน้าปราสาทนครวัด ที่มา ศิลปวัฒนธรรม ฉบับธันวาคม 2547 เผยแพร่ วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2565 อากาศคงคา [จิตร ภูมิศักดิ์] กล่าวไว้ในเรื่อง ‘ประวัติตำรวจ’ ตอนหนึ่งว่า ‘ตำรวจ’ เป็นคำที่คิดตั้งขึ้นสมัยพระเจ้าบรมไตรโลกนารถ ข้อความนี้เป็นเนื้อหาสำคัญที่จะบันทึกต่อไป. ๑. ‘ตำรวจ’ เป็นคำที่แผลงมาจาก ‘ตรวจ’ เป็นภาษาเขมรมาแต่เดิมมิใช่เป็นคำที่ไทยเราคิดขึ้นแล้วเขมรยืมไปใช้ หากเป็นคำเขมรที่ไทยยืมมา พยานที่ว่าคำทั้งสองนี้เป็นภาษาเขมรก็คือตัว ‘จ’ สะกด...

ประกันสังคม ย้ำ ผู้ประกันตนเดินทางช่วงเทศกาลหยุดยาวเดือนกรกฎาคมนี้ หากเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุ เข้ารักษาที่โรงบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทันที

ประกันสังคม ย้ำ ผู้ประกันตนเดินทางช่วงเทศกาลหยุดยาวเดือนกรกฎาคมนี้ หากเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุ เข้ารักษาที่โรงบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทันที นางนิยดา เสนีย์มโนมัย ผอ.สำนักงานประกันสังคม กทม.พื้นที่ 9 กล่าวว่า ในเดือนกรกฎาคม ที่จะถึงนี้ มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ผู้ประกันตนบางส่วนอาจเดินทางออกไปท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนา หากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุ หรือมีอาการเจ็บป่วยกะทันหัน สามารถเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันที แม้โรงพยาบาลตามสิทธิจะอยู่คนละจังหวัด โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการใช้สิทธิ - กรณีเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยนอกจะต้องสำรองเงินค่าใช้จ่ายไปก่อน แล้วนำหลักฐานมาเบิกกับสำนักงานประกันสังคม อัตราเบิกเหมาจ่ายไม่เกิน 1,000 บาท...