ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2565) ฉบับที่ 15

ฉบับที่ 15 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2565ในวันที่ 14 ก.ค. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ มีดังนี้ 14 ก.ค. 2565 ภาคเหนือ:...

IRPC จัดสัมมนา POLIMAXX WEBINAR 2022 “เจาะอนาคต เศรษฐกิจไทย”

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC จัดงานสัมมนาออนไลน์ POLIMAXX WEBINAR 2022 ในหัวข้อ “เจาะอนาคต เศรษฐกิจไทย” โดยมี คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ IRPC เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และบรรยายในหัวข้อ “Petrochemical Industries New Direction”...

ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2565) ฉบับที่ 14

ฉบับที่ 14 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2565ในช่วงวันที่ 13–14 ก.ค. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ มีดังนี้ 13 ก.ค. 2565...

เบื้องหลังธรรมเนียม “ชาววัง” เมื่อจะออกเดินตอนค่ำก็ต้องเคร่งครัด

พระราชฐานชั้นในในอดีต   ธรรมเนียมสำคัญหนึ่งที่ในพระราชสำนักฝ่ายในถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดเมื่อจะต้องเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างตำหนักในเวลากลางคืน เรียกว่า การส่องโคม คือการถือโคมไฟส่องให้เห็นทางและเห็นหน้ากันในเวลาค่ำคืน ถ้าเป็นขบวนเจ้านายจะต้องมีเจ้าพนักงานถือโคมนำหน้า เรียกว่า “คนนำโคม” และมีพนักงานถือเทียนใหญ่สองข้างหลัง เรียกว่าคนนำเทียน ถ้าเป็นคนสามัญก็จะต้องถือไฟให้ความสว่างเวลาเดิน ตามทางจะมีพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัยที่เรียกว่า โขลน เฝ้าอยู่เป็นจุด ๆ ที่อยู่ของโขลนเป็นป้อมไม้เล็ก ๆ หน้าป้อมแขวนโคมรั้วให้ความสว่างและสำหรับต่อไฟ กรณีไฟของผู้เดินทางดับ ถ้าไฟของใครดับ ผู้นั้นต้องยืนอยู่กับที่ระยะห่างจากป้อมพอควร แล้วตะโกนว่า ไฟดับ ๆ จนกระทั่งโขลนตอบอนุญาตให้มาต่อไฟได้ จึงเดินมาต่อไฟที่ป้อมโขลนแล้วเดินทางต่อ ในนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดิน บรรยายเรื่องธรรมเนียมการเดินในเวลากลางคืนของชาววังไว้ว่า “—พอผ่านประตูวังมา ช้อยก็รีบเตือนให้รีบกลับตำหนัก...

รัชกาลที่ 5 ปลอมพระองค์เสด็จประพาสต้น เพื่อทรงทราบสภาพที่แท้จริง แต่ประชาชนจำได้

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (ประทับนั่งขวาสุด) ขณะเสด็จประพาสต้นครั้งที่ 2 พ.ศ. 2449 ที่เมืองกำแพงเพชร ที่มา ศิลปวัฒนธรรม ฉบับกันยายน 2546 ผู้เขียน ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย เผยแพร่ วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2564 “—เที่ยวไล่ตามสุ่มเอาตัวที่รู้จักด้วยรูปแหละเป็นที่ตั้ง เพราะรูปนั้นกันได้สารพัด ผีก็ไม่หลอก ไข้เจ็บก็รักษาได้ เสมาก็แช่กินน้ำหายเจ็บ—“...

จิตร ภูมิศักดิ์ ชี้ “นครวัด” เดิมชื่อ “พระพิษณุโลก”

บริเวณหน้าปราสาทนครวัด เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2005 (ภาพจาก AFP PHOTO / PORNCHAI KITTIWONGSAKUL)   ในหนังสือ “ประวัติศาสตร์สนทนา ตำนานแห่งนครวัด” (พิมพ์ครั้งแรก โดยสำนักพิมพ์ไม้งาม พ.ศ. 2525) จิตร ภูมิศักดิ์ ได้เล่าถึงความเป็นมา รวมถึงชื่อดั้งเดิมที่ใช้เรียกปราสาทขนาดใหญ่แห่งนี้เอาไว้ว่า [จัดย่อหน้าใหม่โดยกองบรรณาธิการ] “…นครวัดสร้างในระหว่างที่พระเจ้าศรีสูรยวรมันที่ ๒ (สุริยวรมันที่ ๒) ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่...

วัดราชประดิษฐ วัดที่รัชกาลที่ 4 ทรงสร้างเพื่อเป็น “ที่มั่น” ของคณะสงฆ์ธรรมยุติ

ภาพพิมพ์ลายเส้นฝีมือชาวตะวันสมัยรัชกาลที่ 5 “THE ROYAL GARDEN,SIAM” หรือพระราชอุทยานสราญรมย์ ในภาพจะเห็นวัดราชประดิษฐติดกับพระราชอุทยานฯ ทางด้านทิศใต้ปรากฏพระหารหลวง ปาสาณเจดีย์ พระปรางค์เขมร ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) และหมู่กุฏิของวัด (ภาพจาก The Living Rules of Mankind 1902, p. 244)   ในบรรดาพระมหากษัตริย์ของไทย...

การท่องเที่ยวดูหิ่งห้อยเริ่มเมื่อใด แล้ว “หิ่งห้อย” มาเกี่ยวกับ “ต้นลําพู” ได้อย่างไร

คลองอัมพวา (ภาพโดย สาวิตรี ถิตตยานุรักษ์ จากหนังสือชื่อบ้านนามเมือง ลุ่มแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม) ที่มา ศิลปวัฒนธรรม ฉบับมิถุนายน 2555 ผู้เขียน พานิชย์ ยศปัญญา เผยแพร่ วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เดิมลำพูมีสถานะใกล้เคียงไม้พื้นถิ่นอื่นๆ ของไทย ไม่ว่าจะเป็นต้นกุ่ม ต้นแจง ต้นโคล่ ต้นกรวย...

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวสมุทรปราการ บำเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา และตักบาตรดอกไม้ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดบางโฉลงใน ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม...

เบื้องหลังไทยตั้งการไปรษณีย์หนแรก เลี่ยงอิทธิพลต่างชาติและเหตุที่งดจ้าง “คนอังกฤษ”

ไปรสะนียาคาร ที่่ทำการไปรษณีย์แห่งรแกของประเทศ ภาพของเอนก นาวิกมูล ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2523 (เอนกถ่ายขาวดำBW-0511-004-จ11กพ2523) ที่มา ศิลปวัฒนธรรม ฉบับสิงหาคม 2526 เผยแพร่ วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2564 ก่อนปี พ.ศ. 2426 นั้น ประเทศไทยยังไม่มีการไปรษณีย์ การส่งหนังสือไปต่างประเทศก็ต้องอาศัยสถานกงสุลอังกฤษรับจดหมายของเราลงเรือส่งไปสิงคโปร์แล้วจึงซื้อแสตมป์ที่สิงคโปร์ ปิดซองส่งไปต่างประเทศได้ เมื่อมีการส่งจดหมายมากขึ้น สถานกงสุลอังกฤษจึงให้เจ้าหน้าที่รับฝากจดหมายขึ้น...

จังหวัดกำแพงเพชรเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2565

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2565 และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ...

ระนองดินเลื่อนไหล ปิดถนนเพชรเกษมทั้งขาขึ้นและขาล่อง ช่วงขึ้นเขาน้ำตกปุญญบาล ที่ กม. 586+300 (ห้วยค้างคาว) หมู่ 1 ต.บางนอน อ.เมืองระนอง ขอให้หลีกเลี่ยงไปใช้ถนนสายบ้านหินช้างแทน

หลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 จนถึงปัจจุบัน ล่าสุดวันนี้(12 ก.ค.65) ได้เกิดเหตุดินภูเขาเลื่อนไหลปิดทับถนนเพชรเกษมทั้งขาขึ้นและขาล่อง ช่วงขึ้นเขาน้ำตกปุญญบาล ที่ กม. 586+300(ห้วยค้างคาว) หมู่ที่ 1 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง ซึ่งรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านไปมาได้ ขณะนี้ทางแขวงทางหลวงระนอง โดยหมวดทางหลวงระนอง เทศบาลตำบลบางนอน ได้น้ำรถตักดินเข้าดำเนินการตักดินที่ปิดทับถนน เพื่อเร่งเปิดถนนให้รถสามารถสัญจรได้ก่อนเป็นการชั่วคราว 2 ช่องจราจร โดยเปิดให้วิ่งสวนเลนด้านขาขึ้น...

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล เชิญชวนศึกษาข้อมูล ผ่านสื่อ Youtube การสอนวิทยากร หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ ทางช่องสื่อ Youtube สำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง (กกต.)

วันนี้ (12 ก.ค.65) นายพรรธณภณ ชูส่งแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทำสื่อ Youtube การสอนวิทยากรหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นแนวทางการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ ให้แก่วิทยากรและเครือข่ายต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ประกอบการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผ่านช่อง Youtube สำนักงานพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง (กกต.) ทั้งนี้ เพื่อให้การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลผ่านสื่อ Youtube...

ประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างข้อบังคับของ กบร. ฉบับที่ … ว่าด้วยการปฏิเสธการรับขนผู้โดยสารและคนพิการ

ประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างข้อบังคับของ กบร. ฉบับที่ & ประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างข้อบังคับของ กบร. ฉบับที่ … ว่าด้วยการปฏิเสธการรับขน ผู้โดยสารและคนพิการ     วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.00 – 09.30 น. ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์   09.30...

ประตูผี และหน้าที่ของ “พระแก้วมรกต” จากแนวคิด-หลักฐานทางประวัติศาสตร์

ภาพถ่ายจากเครื่องบินวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เห็นพระอุโบสถหันไปทางทิศตะวันออกตรงกับประตูผีของกรุงเทพมหานคร (ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ) ที่มา ศิลปวัฒนธรรม ฉบับธันวาคม 2546 ผู้เขียน พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ เผยแพร่ วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เมื่อมีการสร้างกรุงเทพมหานครขึ้นบนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา พระแก้วมรกตได้รับการประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง ทิศทางของพระอุโบสถหันหน้าตรงกับประตูผี (ข้างวัดสระเกศ ภูเขาทอง) การวางทิศทางเช่นนี้เหมือนกับว่าเป็นการวางผังเมืองที่กำหนดหน้าที่ให้แก่พระแก้วมรกต ในฐานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครอง ปกปักรักษากรุงเทพมหานครให้พ้นจากความชั่วร้ายมิให้กล้ำกรายเข้าเมืองมา ในที่นี้จึงเป็นบทความเพื่อสร้างคำอธิบาย โดยการเชื่อมโยงแนวคิดและหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆ เพื่อสร้างความสมเหตุสมผลของคำอธิบายเกี่ยวกับประตูผี และเพื่อชี้ให้เห็นหน้าที่ของพระแก้วมรกตที่ปกปักรักษากรุงเทพมหานครมิให้ความชั่วร้ายกล้ำกรายเข้ามา...

ทองลง 1.สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลดลงเนื่องจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ยังคงเป็นปัจจัยกดดันตลาด โดยดัชนีดอลลาร์ พุ่งทะลุระดับ 108 ทำสถิติสูงสุดในรอบ 20 ปี…อ่านต่อ

ทองลง 1.สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลดลงเนื่องจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ยังคงเป็นปัจจัยกดดันตลาด โดยดัชนีดอลลาร์ พุ่งทะลุระดับ 108 ทำสถิติสูงสุดในรอบ 20 ปี 2.(-ทอง)ราคาทองถูกกดดันจากการแข็งค่าขึ้นของดอลลาร์ ซึ่งลดความน่าดึงดูดของทอง โดยทำให้สัญญาทองมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ถือครองเงินสกุลอื่น 3.SPDRลดการตุนทอง1.74ตันหลังจากครั้งที่แล้วลดการตุนไป1.16ตัน แนวโน้มตั้งแต่เดือนมค.สะสมแล้วทั้งสิ้น+45.87ตัน SPDRลดการตุนทอง1.74ตันปิดที่1021.53ตัน ราคาทองหน้าเหมือง(HUI)ลด5.10ปิดที่209.04 ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน(USDXปิดที่108.14 นายตลาดทอง http://www.taradthong.com/node/7117 ตลาดทองดอทคอมTARADTHONG.COM  สมัครสมาชิกตลาดทอง คลิก!!!   อ่านเพิ่มเติม ทองลง 1.สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลดลงเนื่องจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ยังคงเป็นปัจจัยกดดันตลาด...

เจ้าจอม ม.ร.ว. แป้ม มาลากุล ผู้ซื่อสัตย์ได้ดูแลคลังสมบัติพระบรมราชินีนาถในร. 5

ด้านหน้าพระตำหนักพญาไท รถยนต์หลวงจอดบนถนนซังฮี้   ความซื่อสัตย์สุจริตคือวิถีของมนุษย์ผู้เจริญ ส่วนความโลภ ริษยา ลุ่มหลง หรือความเลวร้ายประการอื่นใดทั้งปวงก็อาจทำให้ความซื่อสัตย์สุจริตนี้กลายเป็นความทุจริต แต่ความเลวร้ายเหล่านี้มิอาจมีอิทธิพลเหนือจิตใจผู้ที่มั่นคงกับความซื่อสัตย์สุจริต เฉกเช่น เจ้าจอม ม.ร.ว. แป้ม มาลากุล เจ้าจอม ม.ร.ว. แป้ม คือผู้ดูแล “คลังสมบัติ” ของสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นที่รู้ดีกันว่าในสมัยนั้น สำนักของสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีฯ เป็นสำนักที่ใหญ่โต หรูหรา และมีอิทธิพลที่สุดในราชสำนักฝ่ายใน ทรงมีพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มากมายมหาศาล...