ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

วัดโพธิ์ เริ่มบทบาทเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศตั้งแต่เมื่อไหร่

พระอุโบสถวัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 4 (ภาพจาก ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน, 2544)   เราได้ยินกันมาบ่อยจนคุ้นว่า “วัดโพธิ์” หรือ “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม” ได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ เพราะมีจารึกวิชาความรู้ต่างๆ จำนวนมาก องค์การยูเนสโกก็รับรองขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก แล้ววัดโพธิ์เป็นเสมือนมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่เมื่อไหร่ เก็บรวบรวมวิชาอะไร สุจิตต์ วงษ์เทศ อธิบายเรื่องนี้ไว้ในหนังสือชื่อ “กรุงเทพฯ มาจากไหน” (สนพ.มติชน, กุมภาพันธ์ 2548) ว่า บทบาทของวัดโพธิ์ในฐานะแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาความรู้ของประเทศเริ่มขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว...

นศ.สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ อาชีวะลำปาง คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทกลุ่มสินค้าระดับ High-end เวทีการประกวดฯ มูลนิธิโครงการหลวง

นายชนะพล เชื้อคำ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผลงานกลุ่มสินค้าระดับ High-end ชื่อผลงาน Queen of Akha จากการประกวด การออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ลวดลายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นสมาชิกของสถานีเกษตรหลวง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง โดยใช้ลวดลาย ลายผ้าทอ ผ้าปักชนเผ่า ต่อยอดเชิงพาณิชย์ และสืบสานภูมิปัญญาสู่ความยั่งยืน เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ กลุ่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย สำหรับลูกค้า 2 กลุ่มหลัก...

จังหวัดตรัง กำหนดแนวทางการจัดหาเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีให้นักเรียนที่ผู้ปกครองมีฐานะยากจนในพื้นที่จังหวัดตรัง ซึ่งมีอยู่กว่า 500 คน

จังหวัดตรัง กำหนดแนวทางการจัดหาเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีให้นักเรียนที่ผู้ปกครองมีฐานะยากจนในพื้นที่จังหวัดตรัง ซึ่งมีอยู่กว่า 500 คน   วันนี้ (16 กรกฏาคม 2565) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า การแต่งกายด้วยชุดลูกเสือและเนตรนารี เป็นการปลูกฝังความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นลูกเสือและเนตรนารี อีกทั้งชุดลูกเสือเป็นเครื่องแบบพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชบิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย   จังหวัดตรัง จึงได้กำหนดแนวทางการจัดหาเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีให้นักเรียนที่ผู้ปกครองมีฐานะยากจนในพื้นที่จังหวัดตรัง ซึ่งมีอยู่กว่า 500...

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ร.15 พัน 4 ตรัง เตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัย ทั้งด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือในการช่วยเหลือประชาชน

วันนี้ (16 ก.ค.65) พันเอก สรรัศมิ์ นิลสลับ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้ติดตามข่าวสารการรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรง รวมถึงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตรังอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ได้เตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัย ทั้งด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์...