ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เดนท์สุฯ ประเทศไทย จัดกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปี One Day for Change ร่วมรณรงค์ลดปริมาณขยะให้เป็นศูนย์เพื่อโลกที่ยั่งยืน

กลุ่มบริษัท เดนท์สุ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม One Day for Change ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด Zero Waste in a Sustainable World เพื่อสร้างจิตสำนึก และ ต่อยอดการรับรู้ในการรณรงค์ลดปริมาณขยะให้เป็นศูนย์ เพื่อโลกที่ยั่งยืนตลอดไป Read More...

CAAT News 16/2565 : CAAT สอบสาเหตุ/ปฏิบัติการกรณีเครื่องบินไถลออกนอกทางวิ่ง กำชับสนามบิน/สายการบินเร่งคลี่คลายสถานการณ์ เน้นดูแลผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการปิด ทชร. ชุดปฏิบัติการกู้อากาศยานเข้าถึงพื้นที่แล้ว คาดเปิดใช้งานได้ตามปกติ 4 ส.ค. นี้

CAAT NEWS ฉบับที่ 16 / 2565        CAAT NEWS ฉบับที่ 16 / 2565                     ...

ร.๕ ทรงเคยโปรยทานหรือไม่?

ที่มา ศิลปวัฒนธรรม​ ฉบับ ตุลาคม 2544 ผู้เขียน เอนก นาวิกมูล เผยแพร่ วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ช่วงสองปีนี้ผู้เขียนออกจะติดใจเรื่องการโปรยทานของคนสมัยก่อนมาก เพราะดูสนุกและเกิดความสงสัยว่า โบราณเขาโปรยกันอย่างไร ได้พยายามรวบรวมข้อมูลจากหนังสือและถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังไว้เป็นระยะๆ จนพอจะรู้อะไรเพิ่มเติมขึ้นบ้าง สรุปได้ว่าการโปรยทานสมัยก่อนมีทั้งที่โปรยจากต้นกัลปพฤกษ์ที่ปลูกขึ้นไปสูงๆ และโปรยจากที่ยืนที่ต่ำกว่านั้น การโปรยทานในปัจจุบันไม่วิลิศมาหราเหมือนก่อน เพราะไม่มีใครสนใจสร้างต้นกัลปพฤกษ์แบบโบราณอีกต่อไป คงเหลือแต่การหว่านเงินแบบง่ายๆ ดังพอมีตามงานบวช งานศพให้เด็กแย่งกันประเดี๋ยวเดียว...

กำเนิด “โปสต์แมน” หรือ “บุรุษไปรษณีย์” ในสยาม

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการทำสนธิสัญญาทางการค้ากับประเทศต่างๆ มากขึ้น ทำให้มีการตั้งกงสุลต่างประเทศขึ้นในประเทศ สถานกงสุลประเทศต่างๆ ได้นำระบบการเดินหนังสือ เรียกว่า “การไปรษณีย์” เข้ามาใช้ในการติดต่อกับสถานกงสุลประเทศอื่นๆ เมื่อปี พ.ศ. 2418 ในตอนต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการออกหนังสือพิมพ์รายวันขึ้นฉบับหนึ่งเป็นชื่อภาษาอังกฤษว่า “COURT” โดยพระบรมวงศานุวงศ์ที่ยังทรงพระเยาว์รวมกัน 11 พระองค์ นับเป็นหนังสือพิมพ์รายวันฉบับแรกของคนไทย ต่อมา พ.ศ. 2419 ได้เปลี่ยนเป็นชื่อภาษาไทยว่า “ข่าวราชการ” เมื่อหนังสือออกฉบับแรกมีผู้สนใจจำนวนมาก...

รวมลิงค์ลงทะเบียนรักษาโควิด-19 ด้วยระบบการแพทย์ทางไกล จัดส่งยาถึงบ้าน ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

รวมลิงค์ลงทะเบียนรักษาโควิด-19 ด้วยระบบการแพทย์ทางไกล จัดส่งยาถึงบ้าน ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ป่วยโควิด-19 กลุ่มอาการไม่รุนแรง (สีเขียว) รักษาด้วยระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) พร้อมบริการจัดส่งยาถึงบ้าน ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย เลือกลงทะเบียนตามแบบฟอร์ม (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ต่อไปนี้ เงื่อนไขแต่ละแห่งต่างกัน 1. บริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ผ่านแอปพลิเคชัน ก. แอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี)...

ค้นร่องรอย ต้นตะเคียนริมคลองหลอด หลังวัดราชบพิธฯ ปลูกสมัยรัชกาลที่ 1

ต้นตะเคียนริมคลองหลอด หลังวัดราชบพิธฯ ปลูกสมัยรัชกาลที่ ๑ ที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน ผู้เขียน พระมหาปกรณ์ กิตฺติธโร เผยแพร่ วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2565 คลองหลอดเป็นคลองเป็นคลองที่ขุดเชื่อมระหว่างคลองคูเมืองเดิมกับคลองรอบกรุง (ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย, 2546 น. 197) ตามประวัติกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ที่ฟากตะวันออกแม่น้ำเจ้าพระยา ในปีพ.ศ. 2325...

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดขึ้นทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ด้วยเครื่องมือ e-form

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในปี 2565 ได้เพิ่มช่องทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์ด้วยเครื่องมือ e-form โดยเริ่มนำร่องใช้สำหรับเกษตรกรรายใหม่ที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนด น.ส.4 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรและตอบโจทย์ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงาน การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ รวมทั้งความช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ตามโครงการที่หน่วยงานภาครัฐได้จัดทำขึ้น ขอให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 กับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน สำหรับนำข้อมูลไปใช้วางแผนการผลิต การตลาดและส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงใช้ในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ...

กิจกรรม สายใย สายสัมพันธ์ชายแดนใต้ “ลูกทุ่ง Fun Fin ปัตตานีอินเลิฟ”

  Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

วัดโสมนัสฯ “ทัชมาฮาล” เมืองไทย ที่รัชกาลที่ 4 ทรงสร้าง

“ภาพแผนผังวัดโสมนัสราชวรวิหาร” ที่จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถของวัดโสมนัสฯ ซึ่งรัชกาลที่ 4 ทรงออกแบบไว้ (ภาพจาก “โสมนัสสาร ฉบับพิเศษ ครบรอบ 25 ปี ฯ”) ผู้เขียน คนไกล วงนอก เผยแพร่ วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2565 วัดโสมนัสราชวรวิหาร เป็นวัดหลวงและวัดธรรมยุติกนิกายแห่งแรกที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นหลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ. 2394...

เตรียมพร้อมมาฟินกันจ้า กิจกรรม สายใย สายสัมพันธ์พันธ์ชายแดนใต้ลูกทุ่ง  Fun Fin ปัตตานีอินเลิฟ”

เตรียมพร้อมมาฟินกันจ้า กิจกรรม สายใย สายสัมพันธ์พันธ์ชายแดนใต้ลูกทุ่ง  Fun Fin ปัตตานีอินเลิฟ"  สุขกันเถอะเรา กับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ ลีลาศ รำวง  รวมทั้งการแสดงลูกทุ่ง 4 ภาค  พร้อมด้วยศิลปินลูกหลานปัตตานี และศิลปินขวัญใจชาวใต้ กิจกรรม สายใย สายสัมพันธ์ชายแดนใต้ “ลูกทุ่ง Fun Fin ปัตตานีอินเลิฟ” ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ...

จาก “สยาม” มาเป็น “ไทย” แล้วทำไม “ไทย” จึงต้องมี “ย”

กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ บริเวณสองฝั่งแม่น้ำโขง (ลายเส้นฝีมือชาวยุโรป พิมพ์ครั้งแรก ค.ศ. 1873) ผู้เขียน พล อิฏฐารมณ์ เผยแพร่ วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2565 “ไท” เป็นชื่อของกลุ่มชนที่ใช้ภาษาตระกูลไท รวมถึงกลุ่มชนบางส่วนในภาคอีสานของอินเดีย (อาหม) ที่ปัจจุบันมิได้พูดภาษาตระกูลไทแล้ว และชาวไทยในประเทศไทย ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ใช้ภาษาตระกูลไทเช่นกัน ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ประเทศ “สยาม” กลายมาเป็นประเทศ ไทย ด้วยจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นต้องการเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับ “เชื้อชาติ” ของคนในประเทศ คำแถลงต่อสภาในปี...