ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 20-22 สิงหาคม 2565) ฉบับที่ 1

ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565ในช่วงวันที่ 20-22 สิงหาคม 2565 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนจะเคลื่อนเข้าสู่แนวร่องสรสุม ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ทำให้คลื่นลมบริเวณทะเล...

คปภ. คว้าระดับ AA สูงสุดที่ 96.51 คะแนน เป็นปีที่สองติดต่อกัน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

IRPC กลุ่มก่อการดี ไทยฤทธิ์ รพ.สิรินธร-ขอนแก่น และ สสจ.สุโขทัย ร่วมประชุม เตรียมความพร้อมออกหน่วยทำนิ้วเทียม มือเทียม และแขนเทียม

คุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC พญ.ปริยสุทธิ์ อินทุสวรรณ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มก่อการดี ไทยฤทธิ์ รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง Read More Credit :...

ข้อสังเกตที่น่าสนใจว่า ทำไม รามเกียรติ์ (เรื่องราวในศาสนาพราหมณ์) ถึงมาวาดในวัดพระแก้ว (พุทธเถรวาท)

รามเกียรติ์ “พุทธ” ในวัดพระแก้ว ความรับรู้ที่มีต่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ของจิตรกรรมภาพรามเกียรติ์รอบพระระเบียงวัดพระแก้ว ซึ่งวาดขึ้นตามบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ในรัชกาลที่ 1 ส่วนใหญ่มุ่งไปที่การเฉลิมพระเกียรติยศและแสดงพระบุญญาธิการของพระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงเป็นองค์อวตารของพระนารายณ์ เพราะสอดคล้องกับทั้งตำแหน่งของวัดพระแก้วในฐานะพระอารามประจำพระบรมมหาราชวังทั้งการวาดภาพโดยอาศัยเค้าโครงจากบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 รวมไปถึงงานศิลปกรรมในรัชกาลที่ 1 ก็เต็มไปด้วยภาพรามเกียรติ์ แต่การอธิบายดังกล่าวก็ยังไม่อาจคลายข้อสงสัยได้ว่าเหตุใดภาพรามเกียรติ์อันเป็นเรื่องราวของพระเป็นเจ้าในศาสนาพราหมณ์ จึงเป็นส่วนหนึ่งของงานประดับตกแต่งพระอารามในพุทธศาสนานิกายเถรวาท ซึ่งมีความเคร่งครัดในตัวบทพระอรรถกถาบาลีเป็นสรณะ นักวิชาการด้านพุทธศาสนศึกษาผู้เชี่ยวชาญเรื่องนิกายเถรวาทอุษาคเนย์อย่างฟรองซัว บิซอท (François Bizot) ศึกษาความหมายเชิงสัญลักษณ์ของภาพรามเกียรติ์รอบระเบียงคดของวัดพระแก้ว กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ประกอบกับคัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนา รามายณะทั้งฉบับวาลมิกิและฉบับพื้นบ้านของอินเดีย รามเกียรติ์ทั้งฉบับหลวงและฉบับพื้นบ้านของกัมพูชา...

ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ .. ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศต่างประเทศประกอบกิจการขนส่งทางอากาศ เพื่อการพาณิชย์เข้ามายังหรือออกจากราชอาณาจักร

Post Content Read More Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/

พระพุทธชินราช พระพุทธรูปงามที่กษัตริย์ตั้งแต่กรุงศรีฯ-กรุงเทพฯ ทรงศรัทธา

“…ตั้งแต่ข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธมานักแล้ว ไม่เคยรู้สึกว่าดูปลื้มใจจำเริญตาเท่าพระพุทธชินราชเลย…ถ้าพระพุทธชินราชยังคงอยู่ที่พิษณุโลกตราบใด เมืองพิษณุโลกจะเป็นเมืองที่ควรไปเที่ยวอยู่ตราบนั้น ถึงในเมืองพิษณุโลกจะไม่มีชิ้นอะไรเหลืออีกเลย ขอให้มีแต่พระพุทธชินราชเหลืออยู่แล้ว ยังคงจะอวดได้อยู่แล้ว ยังคงจะอวดได้อยู่เสมอว่ามีของควรดูควรชมอย่างยิ่งอย่างหนึ่งในเมืองเหนือหรือจะว่าในเมืองไทยทั้งหมดก็ว่าได้…” พระราชปรารภของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงความงามของพระพุทธชินราช จึงไม่น่าแปลกใจที่พระประธานในโบสถ์หรือวิหารทั่วไป มักจำลองแบบพระพุทธชินราชจำลอง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ไปประดิษฐาน และความงามนี้เอง พระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์จึงเสด็จมาทรงสักการะ สมัยกรุงศรีอยุธยา หลังชนะศึกที่เมืองหงษาวดี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จพระราชดำเนินนมัสการพระพุทธชินราช และทรงเปลืองเครื่องต้น ทรงถวายเป็นสักการะบูชาพระพุทธชินราช ต่อมาในรัชกาล สมเด็จพระเอกาทศรศ เมื่อเสร็จศึกมอญเขมร พระองค์เสด็จพระราชดําเนินขึ้นไปนมัสการพระพุทธชินราช และรับสั่งให้นำทองนพคุณ เครื่องราชูปโภคมาแผ่เป็นทองปิดพระพุทธชินราช สมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงพระผนวชเป็นพระวชิรญาณภิกขุ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล     จำนวน  ๑  อัตรา ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)          จำนวน  ๑  อัตรา รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ ไฟล์แนบ : ประกาศรับสนมัครพนักงาน (กองศึกษาฯ) อบต.บางโปรง.pdf เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/

พบน้ำตกสวยในป่าพร้อมร่องรอยการทำเหมืองแร่บนภูเขา เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ของพังงา

พังงา-สวยงามพบ2น้ำตกสวยในป่าและร่องรอยการทำเหมืองแร่บนภูเขา เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ของพังงา วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายนิคม สฤษดิสุข นายก อบต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา พร้อมด้วยทีมบริหาร ผู้นำท้องที่และเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ที่3 (ทุ่งคาโงก) นำนายอะหมาน หมัดอะดัม ผอ.ททท.สำนักงานพังงา ผู้สื่อข่าวและช่างภาพ ร่วมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ยังไม่ค่อยที่คนรู้จักและยังไม่ได้รับการพัฒนา ต้องเดินเท้าเข้าไปในป่า ตามเส้นทางของการทำเหมืองแร่ดีบุกบนภูเขาในอดีต เส้นทางมีความลาดชันไต่ระดับไปเรื่อยๆ ระหว่างทางก็มีต้นไม้ป่าขนาดใหญ่ และร่องรอยการทำเหมืองแร่ที่มีอายุมากกว่า100 ปี ใช้เวลาเดินประมาณ...

ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการเขตตรวจที่ 18 ติดตามผลการดำเนินโครงการพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 18 โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย นางสุปราณี นฤนาทนโรดม ผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมตรวจราชการในพื้นที่ โดยมี นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและให้ข้อมูลแก่คณะผู้ตรวจฯ ให้รับทราบผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค...

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมเปิดตัว ไก่เบขลา ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยง ลดเวลาการเลี้ยงจาก 6 เดือน เหลือ 3.5 เดือน ในเทศกาล “ไก่เบขลา” “จากเบตงสู่สงขลา … กำเนิดใหม่แห่งไก่เบตง” ในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 28

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชม เทศกาล “ไก่เบขลา” ครั้งที่ 1 “จากเบตงสู่สงขลา ... กำเนิดใหม่แห่งไก่เบตง” ในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ลานพิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 28 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายในงาน มีการนำเสนอผลงานวิจัยและโอกาสทางธุรกิจในการเลี้ยง “ไก่เบขลา”...

พระที่นั่งอนันตสมาคม “สถาปัตยกรรมหินอ่อนแห่งสยาม”

พระที่นั่งอนันตสมาคม พระที่นั่งหินอ่อนองค์เดียวในสยาม พระที่นั่งอนันตสมาคม พระที่นั่งหินอ่อนองค์เดียวในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับพระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๕๐ ซึ่งเป็นวันเดียวกับงานพิธีรัชมังคลาภิเษกสมโภชสิริราชสมบัติครบ ๔๐ ปีบริบูรณ์ของพระองค์ท่านโดยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เขียนกระแสพระบรมราชโองการบรรจุในศิลาพระฤกษ์ด้วย เมื่อการก่อสร้างดำเนินไปได้ ๒ ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ใช้เวลาก่อสร้าง ๘ ปี...

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 11.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระ วันครบรอบ 46 ปี มูลนิธิพระดาบส

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระ วันครบรอบ 46 ปี มูลนิธิพระดาบส โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ มูลนิธิพระดาบสและโรงเรียนพระดาบส ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี...

อิทธิพล “ความสว่าง” ยามค่ำ เมื่อแรกมีไฟฟ้าในสยาม สู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชาวกรุงเทพฯ

โรงแรมโทรคาเดโร สถานบันเทิงยามค่ำคืนของกรุงเทพฯ (ภาพจาก วิลาส บุนนาค 1910-2000. กรุงเทพฯ, 2000 ใน “กรุงเทพฯ ยามราตรี” (สำนักพิมพ์มติชน, 2557) หน้า 6) ในหนังสือ กรุงเทพฯ ยามราตรี โดยวีระยุทธ ปีสาลี ได้ศึกษาประวัติศาสตร์สังคมของคนในกรุงเทพฯ ตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีข้อเสนอว่ากรุงเทพฯ ได้เข้าสู่การเป็นเมืองกลางคืนอย่างเต็มตัวเมื่อทศวรรษ 2460 โดยการศึกษาได้อาศัยกรอบแนวคิดทางมานุษยวิทยาที่ศึกษากลางคืนในฐานะที่เป็นพรมแดน...