OR รับรางวัล Techsauce Awards 2022 จากงาน Techsauce Global Summit 2022

ตอกย้ำการเป็นองค์กรต้นแบบในการส่งเสริม Startup ไทยให้เติบโตไปด้วยกัน Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “สถานอุดมศึกษาของชาวสยาม” ในสมัยแรกสถาปนา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยที่มีการศึกษาตามแบบตะวันตกเป็นครั้งแรกในเมืองไทยการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนับเป็นการก่อกำเนิดมหาวิทยาลัยที่มีการศึกษาตามแบบตะวันตกเป็นครั้งแรกในเมืองไทยเมื่อ พ.ศ. 2459 แต่ก่อนหน้านั้นได้มีข้าราชการผู้ใฝ่ใจในการศึกษาได้เสนอแผนการยกสถานะจากโรงเรียนข้าราชการพลเรือนขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ. 2456 โดยพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์เสนอให้จัดการเรียนการสอนระดับการอุดมศึกษา ด้วยการตั้งมหาวิทยาลัย ให้มีการสอน 8 แผนกสำคัญ คือ วิชาแพทย์ วิชาอาจารย์ วิชาเนติบัณฑิตย์ (กฎหมาย) วิชาราชบัณฑิตย์ (วิชาหนังสืออย่างสูงและการเรียนการศึกษา) วิชานวโกศล (การอินจิเนียร์) วิชาพาณิชยการ (การค้าขาย) วิชากสิการ (การเพาะปลูก)...

DGA x Google ยกกำลังทวีคูณ เสริมแกร่งทักษะดิจิทัล บุคลากรภาครัฐ ยกระดับหลักสูตรระดับโลกสู่การพัฒนาบุคคลากรภาครัฐไทย

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA นำโดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล คุณไอรดา เหลืองวิไล คุณณัฐวัชร์ วรนพกุล และ ดร.ศุภวรรณ ธาราโภคากุล ที่ปรึกษาดิจิทัลอาวุโส ประชุมร่วมกับ Google นำโดย Mr. Paul Wilson Director, Global...

อีสท์ วอเตอร์ฉลองครบรอบ 30 ปี จัดกิจกรรมคืนป่าสีเขียวและพัฒนาเยาวชนอย่างยั่งยืน

อีสท์ วอเตอร์ จัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 30 ปี ด้วยกิจกรรม อีสท์ วอเตอร์ คืนป่าสีเขียว และพัฒนาเยาวชนอย่างยั่งยืน เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองม่วง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ตอกย้ำการเป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศครอบคลุมทั้ง 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เน้นสร้างชุมชนต้นแบบจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ สู่ความร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Read More Credit :...

MEA ร่วมโชว์นวัตกรรม EV ในงานแสดงนิทรรศการและการเสวนา “ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง : มิติใหม่ของกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีวีระ สุขเผือก ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ร่วมเสวนา "ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง : มิติใหม่ของกรุงเทพมหานคร (EV Conversion : Beyond BMA)” Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

“เปิดวิสัยทัศน์ วิบูลย์ วงสกุล ผู้ว่าการ กปภ. มุ่งเสริมแกร่งการเงิน มั่นใจนำ กปภ. เติบโตก้าวกระโดด”

“วิบูลย์ วงสกุล” ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) คนที่ 16 เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ แถลงนโยบายมุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน ลุยขยายฐานลูกค้า บริหารต้นทุนลดค่าใช้จ่าย-น้ำสูญเสีย สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจทั้งธุรกิจปัจจุบัน ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง พร้อมเล็งพัฒนาธุรกิจอนาคต นำเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มั่นใจนำ กปภ. เติบโตก้าวกระโดด Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

กปน. สรุปผลกิจกรรม “บวร” ปี 5 ผนึกกำลัง บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมเป็นต้นแบบการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า สนับสนุนการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ

เมื่อเร็วๆนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ การประปานครหลวง (กปน.) สำนักงานใหญ่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีสรุปผลสัมฤทธิ์กิจกรรมบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 5“ โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม กปน....

รมว.สุชาติ สั่งติวเข้ม เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว

กระทรวงแรงงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าวผิดกฎหมาย ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2565 ผลักดัน “พนักงานเจ้าหน้าที่” สร้างความรู้ พัฒนาทักษะ ปฏิบัติงานตามกฎหมายอย่างมืออาชีพ Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

องค์การเภสัชกรรมรับรางวัล หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ปี 2565

สาขานวัตกรรม การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

วว. ร่วมคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี พ.ศ 2565

มุ่งเน้นพัฒนา OTOP ด้วยนวัตกรรม สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

วธ. เปิดค่ายเยาวชนศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ “Art for All” เด็กและเยาวชน 5 ประเทศอาเซียนร่วมกิจรรม 26-28 ส.ค.นี้ที่ประเทศไทย

ชวนร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ–สอนศิลปะจากคณาจารย์และศิลปินไทยสำหรับผู้พิการ นำศิลปะมาใช้ในการพัฒนามนุษย์ Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

บอร์ดอาชีวะ เห็นชอบหลักการหลักสูตรเรียนรวม ปวช.-ปวส. 4 ปี ผลิตกำลังคนฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ดร. สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) เปิดเผยว่าจากที่ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานและร่วมกับคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา และได้มอบนโยบายการจัดการศึกษาของอาชีวศึกษา และข้อสั่งการเมื่อได้รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำเนินการขับเคลื่อนการศึกษาสายอาชีพให้ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะเรื่องการปรับหลักสูตรที่ยืดหยุ่นให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาสามารถเรียนจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภายใน 4 ปี...

สุดปัง!! ประเมิน กศน. ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ภาคเหนือ

ภาคที่ 4 เริ่มแล้ว เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นำทีมโดย นายกฤตชัย อรุณรัตน์ อดีตเลขาธิการ กศน. Read More Credit...

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นวิทยากรในงาน “3rd iTIC FORUM 2022: Data-Driven Mobility & Road Safety”

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นวิทยากรในงาน “3rd iTIC FORUM 2022: Data-Driven Mobility & Road Safety” จัดโดย มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทยร่วมกับ กรุงเทพมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ สามย่านมิตรทาวน์...

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ที่ประชุมร่วมรับทราบรายงานตำแหน่งบริหารที่ว่าง...

ประกันสังคม เตรียมโอนคืนเงินสมทบ ม.40 ที่จ่ายเกินรอบสุดท้าย 14-16 ก.ย. นี้ ย้ำ ผู้มีสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงิน รีบผูกพร้อมเพย์ ก่อน 8 ก.ย. นี้

ประกันสังคม เตรียมโอนคืนเงินสมทบ ม.40 ที่จ่ายเกินรอบสุดท้าย 14-16 ก.ย. นี้ ย้ำ ผู้มีสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงิน รีบผูกพร้อมเพย์ ก่อน 8 ก.ย. นี้ นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม ย้ำเตือน ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ชำระเงินสมทบเต็มจำนวน งวดเดือนสิงหาคม 2564 -...

เกิดอะไรขึ้น เมื่อหม่อมราโชทัยตื่น “พระราชวังแก้ว” ของประหลาดใน “นิราศลอนดอน”

“พระราชวังแก้ว” หรือ CRYSTAL PALACE ณ ตำบลซิดนัม ลอนดอน เป็นสิ่งก่อสร้างแปลกประหลาดที่รัฐบาลอังกฤษเชิญหม่อมราโชทัย และคณะไปชมใน พ.ศ. 2400 (คุณไกรฤกษ์ ประมูลภาพเก่าหาดูยากรูปนี้มาจากลอนดอน) และหม่อมราโชทัย (ในวงกลม) ผู้แต่งนิราศลอนดอนพบเห็นของแปลกมากมายในอังกฤษ เขียนนิราศกลับมาเล่าให้ทางบ้านฟังแต่คนโดยมากก็ยังจินตนาการไม่ออกว่าท่านหมายถึงอะไรโดยเฉพาะ “วังแก้ว”ทูตไทยตื่นของแปลกในลอนดอน สังคมไทยในสมัยรัชกาลที่ 4 นั้น ความเจริญทางวัตถุมีอยู่เฉพาะในเมืองบางกอก (กรุงเทพฯ) เท่านั้น แม้จะเป็นศูนย์รวมของคนมั่งมีและผู้มีการศึกษา...

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศของคณะกรรมการการบินพลเรือน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณค่าบริการการเดินอากาศ พ.ศ. ….

ประเภท – ฉบับ/ที่ – ชื่อเรื่อง การรับฟังควา ประเภท – ฉบับ/ที่ – ชื่อเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศของคณะกรรมการการบินพลเรือน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณค่าบริการการเดินอากาศ พ.ศ. …. หน่วยงาน ฝ่ายกำกับดูแลทางเศรษฐกิจ ฐานอำนาจ ตามมาตรา 15/26 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497...

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) : ความสำคัญและบทบาทในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ...

ทองลง 1.สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์และวิตกเฟดขึ้นดอกเบี้ยครั้งใหญ่…อ่านต่อ

ทองลง 1.สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์และวิตกเฟดขึ้นดอกเบี้ยครั้งใหญ่ 2.(-ทอง)ราคาทองถูกกดดันจากการแข็งค่าขึ้นของดอลลาร์ ซึ่งลดความน่าดึงดูดของทอง โดยทำให้สัญญาทองมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ถือครองเงินสกุลอื่น 3.SPDRไม่เปลี่ยนแปลงการตุนทองหลังจากครั้งที่แล้วลดการตุนไป3.18ตัน แนวโน้มตั้งแต่เดือนมค.สะสมแล้วทั้งสิ้น+8.72ตัน SPDRไม่เปลี่ยนแปลงการตุนทองปิดที่984.38ตัน ราคาทองหน้าเหมือง(HUI)ปิดที่212.28 ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน(USDXปิดที่105.02 นายตลาดทอง http://www.taradthong.com/node/7130 ตลาดทองดอทคอมTARADTHONG.COM  สมัครสมาชิกตลาดทอง คลิก!!! อ่านเพิ่มเติม ทองลง 1.สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์...