ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เซ็นทรัลพัฒนา จับมือ Klook ลงนามความร่วมมือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว หนุนต่างชาติเที่ยวไทย

• เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมมือกับ Klook ฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว โดยลงนามความร่วมมือกระตุ้นนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางมาเที่ยวไทย นับเป็นการร่วมมือครั้งแรกระหว่างธุรกิจการท่องเที่ยวและผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทยในรูปแบบ Retail-led mixed use ในการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทย • เซ็นทรัลพัฒนาตั้งเป้าผลักดันไทยเป็น Global Preferred Destination เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและยอดการใช้จ่ายภายในศูนย์การค้า โดยมี Klook สนับสนุนในด้านดิจิทัลและการเข้าถึงฐานลูกค้าต่างชาติที่แข็งแรง Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์...

CAAT ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเสวนา “ก้าวแรกสู่โลกการบินกับสถาบันการบินพลเรือน” และร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ 

CAAT ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเสวนา “ก้าวแรกสู่โลกกา CAAT ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเสวนา “ก้าวแรกสู่โลกการบินกับสถาบันการบินพลเรือน” และร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ  . CAAT ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการเสวนาสำหรับอาจารย์แนะแนวระดับมัธยมศึกษา ภายใต้หัวข้อ “ก้าวแรกสู่โลกการบินกับสถาบันการบินพลเรือน” โดยได้แลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นในเรื่องการเรียนและการประกอบอาชีพด้านการบิน ภายใต้การแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการบินที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้ร่วมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงพันธกิจของ CAAT และให้ความรู้ด้านการบิน การสัมมนาครั้งนี้สถาบันการบินพลเรือนจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแนะนำแนวทางการศึกษาต่อพร้อมทั้งแนะนำแนวทางการประกอบอาชีพในแต่ละสายวิชาชีพด้านการบิน...

DGA ร่วมกับ ธ.ก.ส. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านดิจิทัล “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ”

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านดิจิทัล “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ” เพื่อสนับสนุนการจัดฝึกอบรม สัมมนา และกิจกรรมวิชาการให้แก่บุคลากร ธ.ก.ส. บุคลากรทั่วไป รวมถึงเครือข่ายเกษตรกรลูกค้าของ ธ.ก.ส. ที่สนใจเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาบริการต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน และพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันกับโลกยุคดิจิทัล ผ่านระบบศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านรัฐบาลดิจิทัล (DG Learning...

กรมชลประทาน ส่งเครื่องสูบน้ำติดตั้งช่วยระบายน้ำในเขตกรุงเทพมหานคร เร่งระบายน้ำท่วมในช่วงฝนตกหนัก

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า เนื่องจากในระยะนี้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณผิวถนนจราจรและตามซอยย่อยต่างๆ ซึ่งยังคงมีแนวโน้มที่ฝนจะตกสะสมอย่างต่อเนื่อง กรมชลประทาน ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ จำนวน 21 เครื่อง เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คลี่คลายปัญหาน้ำท่วมและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวกรุงเทพฯ ให้เร็วที่สุด กรมชลประทานได้ประสานงานร่วมกับกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง เพื่อวางแนวทางในการระบายน้ำและพร้อมที่จะสนับสนุนเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับชาวกรุงเทพมหานครได้ตลอดเวลา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220909115046703   Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

พยานพระยะโฮวาขอเชิญทุกคน “เปลี่ยนเศร้าให้เป็นสุข”

ตั้งแต่ปี 2003 องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 10 กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก เพราะจากสถิติเราพบว่าเฉลี่ยแล้วมีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ 1 คนในทุกๆ 40 วินาที  พยานพระยะโฮวามองเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ พวกเขาจึงอยากเชิญทุกคนให้ดูคลิปวีดีโอที่ให้กำลังใจที่มีชื่อว่า “เปลี่ยนเศร้าให้เป็นสุข” (คลิกที่นี่เพื่อดูวีดีโอ) ในคลิปวีดีโอนี้มีข้อคิดบางอย่างที่ช่วยให้ทุกคนที่จมอยู่กับความเศร้าเปลี่ยนความคิดและกลับมามีความสุขได้  นายสัตยา ผ่องศรี โฆษกของพยานพระยะโฮวาในประเทศไทยกล่าวว่า “ผู้คนมากมายต้องเจอกับปัญหาที่ทำให้พวกเขาท้อและหมดกำลังใจ วีดีโอนี้ได้ช่วยพยานพระยะโฮวาหลายคนให้มีความคิดในแง่บวกและมีความสุขได้แม้มีปัญหา เราหวังว่าคลิปวีดีโอนี้จะช่วยคนอื่นได้ด้วย” ในเว็บไซต์ jw.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์ทางการของพยานพระยะโฮวายังมีบทความดีๆมากมายให้อ่านด้วย เช่น...

พระศรีศากยมุนี วัดสุทัศนเทพวราราม พระพุทธรูปหล่อที่ใหญ่ที่สุดในสยามประเทศ

พระศรีศากยมุนี พระประธานในพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม พระศรีศากยมุนี พระประธานในพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นพระหล่อด้วยโลหะ หน้าตักกว้าง 3 วา 1 คืบ ใหญ่กว่าพระพุทธรูปหล่อองค์อื่นซึ่งปรากฏอยู่ในประเทศสยามนี้ เดิมเป็นพระประธานอยู่ในพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุเมืองสุโขทัย หล่อแต่ครั้งกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงครองกรุงสุโขทัย ครั้นจําเนียรกาลนานมา พระวิหารหลวงหักพัง พระพุทธปฏิมาต้องตากแดดกรําฝนจนชํารุดลง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จึงดํารัสสั่งให้เชิญย้ายลงมากรุงเทพฯ ทรงพระราชดําริจะสร้างพระอาราม มีพระวิหารใหญ่อย่างวิหารพระเจ้าพนัญเชิงที่พระนครศรีอยุธยา ประดิษฐานไว้กลางพระนคร มีเรื่องที่เชิญพระพุทธรูปพระองค์นี้ลงมาปรากฏอยู่ในหนังสือ ความทรงจําฯ ซึ่งทรงพระราชวิจารณ์ดังนี้ “พระโองการรับสั่งให้สร้างวัดขึ้นกลางพระนคร ให้สูงเท่าวัดพนัญเชิง...

ฝ่ายมาตรฐานบริการการเดินอากาศ (Air Navigation Service Standards Department) กพท. ร่วมกับ ASEAN Regional Integration Support from the European Union (ARISE Plus) ดำเนินการจัดสัมมนา ในหัวข้อ ระบบการจัดการด้านนิรภัย (Safety Management System)

ฝ่ายมาตรฐานบริการการเดินอากาศ (Air Navigation Service S ฝ่ายมาตรฐานบริการการเดินอากาศ (Air Navigation Service Standards Department) กพท. ร่วมกับ ASEAN Regional Integration Support from the European Union (ARISE Plus) ดำเนินการจัดสัมมนา ในหัวข้อ...

อุบลฯ เดินหน้า ยกระดับผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ “แสงแรกแห่งสยาม” อ.โขงเจียม สนองกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน

วันที่ 8 กันยายน 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางกนกอร โพธิ์สิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ดำเนินโครงการประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด โดยคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) (เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน) ครั้งที่ 2/2565 ณ บ้านซะซอม...

แนะผู้ปกครองเตรียมพาบุตรหลานอายุ 6 เดือนถึงน้อยกว่า 5 ปี เข้ารับวัคซีนโควิด-19 เดือนตุลาคมนี้

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้กรมควบคุมโรคดำเนินการปรับเปลี่ยนสัญญาจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์ ซึ่งตามสัญญาเดิมผู้ผลิตต้องจัดส่งวัคซีนรวม 30 ล้านโดส โดยขณะนี้เหลือการจัดส่งอีก 3.6 ล้านโดส ให้ปรับเปลี่ยนจำนวน 3 ล้านโดสเป็นวัคซีนสำหรับเด็ก 6 เดือน - น้อยกว่า 5 ปี (ฝาจุกสีม่วงแดง) นั้น วานนี้ (8 ก.ย....

กฟผ.แม่เมาะ ผนึกกำลังส่วนราชการ พัฒนาลุ่มน้ำจาง คำนึงถึงชุมชนเป็นที่ตั้ง

นายปรีชา สมชัย นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ลำน้ำจาง ร่วมกับ นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ผู้นำชุมชน อ.แม่ทะ และ อ.เกาะคา หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ปัจจุบันโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้ปรับสัดส่วนการใช้น้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้น้ำจากเขื่อนแม่ขามซึ่งเป็นเขื่อนภายใต้การดูแลของ...

หาดทิพย์ – โครงการ “HaadThip แฟน Run” ปี 2 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ให้แก่โรงพยาบาลนาหม่อม จ.สงขลา

นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส ผู้แทน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อวิ่งที่ระลึก และรายได้จากการประมูลขวดเซรามิกที่ระลึก จำนวน 1,000,000 บาท ในโครงการวิ่ง “HaadThip แฟน Run” ปี2 เพื่อสมทบทุน ซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดิทัศน์แบบคมชัดพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ มอบให้โรงพยาบาลนาหม่อม โดยมี พญ.วาสนา อชิรเสนา รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนาหม่อม...

พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี บูรณาการร่วมกับ พลังงานจังหวัดเพชรบุรี ติดตามและตรวจสอบการปรับราคาจำหน่ายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ

พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี บูรณาการร่วมกับ พลังงานจังหวัดเพชรบุรี ติดตามและตรวจสอบการปรับราคาจำหน่ายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ นายธีรวุฒิ คล้ายเคลื่อน พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ได้มอบหมายให้กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า บูรณาการร่วมกับ พลังงานจังหวัดเพชรบุรี ปลัดจังหวัดเพชรบุรี ปลัดอำเภอบ้านลาด ปลัดอำเภอท่ายาง ปลัดอำเภอชะอำ ตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี ตำรวจภูธรบ้านลาด ตำรวจภูธรท่ายาง และตำรวจภูธรชะอำ ในการติดตามและตรวจสอบการปรับราคาจำหน่ายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ ของโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม LPG ร้านค้าปลีก...

เผาป่า กลางป่าสงวนแห่งชาติ

ภายใต้การสังการอำนวยการของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ผบก.ภ.จ.ยะลา, ผบก.ตชด.ภาค 4 และ ผบ. ฉก.ทพ.47 สั่งการให้ พ.ต.ท.ธนพล เยาวพักตร์ สวญ.สภ.ปะแต พร้อมด้วย จนท.ตร.สภ.ปะแต ประสานงานกับ จนท.ร้อย.ทพ.4716, ชปข.บก.ตชด.ภาค 4 และ จนท.กอ.รมน.ภาค 4 สน.ร่วมกันตรวจสอบข่าวสาร การกระทำผิดกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตามที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า แผ้วถางป่า เผาป่า...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมให้ข้อมูลสนับสนุนการประกวดพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร ตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2565

นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมให้ข้อมูลสนับสนุนการประกวดพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร ตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2565 นำเสนอโดย นายจักรพงษ์ รัชนีกุล นายอำเภอกันตัง ผ่านระบบออนไลน์ กับคณะกรรมการประเมินจากกรมการปกครอง ณ ห้องประชุมอำเภอกันตัง ด้วยกรมการปกครอง ได้จัดทำโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีเป้าหมายเพื่อพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ เพื่อคัดเลือกนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่น เป็นนายอำเภอแหวนเพชร สำหรับเข้ารับรางวัลและประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงมหาดไทย Credit...

จังหวัดตรัง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) จังหวัดตรัง

นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) จังหวัดตรัง ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องศรีตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดตรังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด จะมีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแผนดำเนินการ ทั้งแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด บูรณาการความร่วมมือภาคราชการ เอกชน และประชาชน โดยช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการบริการและมีส่วนร่วมกับการบริการในกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันกำหนดแนวทางป้องกันเฝ้าระวังอาชญากรรม การทุจริตและประพฤติมิชอบ การทำผิดกฎหมายและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ประสานกำกับดูแลเชื่อมโยงข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด...

MU2005 เวทีนางงามที่รัฐบาลใช้โปรโมตท่องเที่ยว-เรียกความเชื่อมั่น หลังสึนามิเพียง 5 เดือน

นาตาลี เกลโบว่า นางงามจักรวาล ปี 2548 (Miss Universe 2005) และทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น (Photo by PORNCHAI KITTIWONGSAKUL / AFP) ในปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดนางงามจักรวาล “Miss Universe 2005” การประกวดนางงามจักรวาลครั้งนี้มีความสำคัญต่อประเทศไทยมาก...

 โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเรื่องรามเกียรติ์ ตอน “สะกดทัพ”

เปิดจองบัตรพร้อมกัน ทั่วไทยแล้ววันนี้ โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเรื่องรามเกียรติ์ ตอน “สะกดทัพ” วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เรื่องรามเกียรติ์ ตอน “สะกดทัพ” วันที่แสดง วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565...

ทองลง 1.สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปรับตัวลงโดยได้แรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น…อ่านต่อ

ทองลง 1.สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปรับตัวลงโดยได้แรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น 2.(-ทอง)ราคาทองถูกกดดันจากการแข็งค่าขึ้นของดอลลาร์ ซึ่งลดความน่าดึงดูดของทอง โดยทำให้สัญญาทองมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ถือครองเงินสกุลอื่น 3.SPDRลดการตุนทองลง2.90ตันหลังจากครั้งที่แล้วลดการตุนไป2.03ตัน แนวโน้มตั้งแต่เดือนมค.สะสมแล้วทั้งสิ้น-7.50ตัน SPDRลดการตุนทองลง2.90ตันปิดที่968.15ตัน ราคาทองหน้าเหมือง(HUI)ปิดที่193.30 ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน(USDX)ปิดที่109.05 นายตลาดทอง http://www.taradthong.com/node/7136 ตลาดทองดอทคอมTARADTHONG.COM  สมัครสมาชิกตลาดทอง คลิก!!!   อ่านเพิ่มเติม ทองลง 1.สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปรับตัวลงโดยได้แรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น 2.(-ทอง)ราคาทองถูกกดดันจากการแข็งค่าขึ้นของดอลลาร์ ซึ่งลดความน่าดึงดูดของทอง โดยทำให้สัญญาทองมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ถือครองเงินสกุลอื่น 3.SPDRลดการตุนทองลง2.90ตันหลังจากครั้งที่แล้วลดการตุนไป2.03ตัน แนวโน้มตั้งแต่เดือนมค.สะสมแล้วทั้งสิ้น-7.50ตัน SPDRลดการตุนทองลง2.90ตันปิดที่968.15ตัน...

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมแถลงข่าวการจับกุมผู้ค้ายาเสพติด ณ สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย พล.ต.ต. ชุมพล พุ่มพวง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ พ.อ. ยุทธพล ประทีปอุษานนท์ รอง.ผอ.รมน.จังหวัด ส.ป.(ท.) พ.ต.อ. โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ และว่าที่ร้อยตรี...

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นำผู้บริหารและพนักงาน ทอท. ร่วมกันปลูกต้นโกงกาง จำนวน 9,999 ต้น

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นำผู้บริหารและพนักงาน ทอท. ร่วมกันปลูกต้นโกงกาง จำนวน 9,999 ต้น เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนของประเทศไทย ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง อีกทั้งยังเป็นการรักษาระบบนิเวศ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของ...