OR รับรางวัล Sustainability Excellence Award 2022

ในฐานะองค์กรที่ขานรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและมีแนวทางดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

เซ็นทรัลเวิลด์ ผนึกแบรนด์แฟชั่นระดับโลกในแคมเปญ “centralwOrld fashiOn citizens”

ค้นพบโลกแฟชั่นในแบบคุณ จัดเต็มคอลเลกชั่น Flagships แบรนด์ดังทุกสไตล์กว่า 400 แบรนด์ สะท้อนตัวตนที่หลากหลายและไร้ขอบเขต Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

สสว.ลุยต่อ “SME ONE ID”ดึงผู้ประกอบการ-บิ๊กธุรกิจ-แบงก์ ร่วมฟื้นเศรษฐกิจ

สสว. ลุยต่อ ดัน “SME ONE ID” เชื่อมทุกโอกาสการเติบโตสู่เอสเอ็มอีไทย ชี้สร้างประโยชน์ 3 ด้าน ทั้งต่อผู้ประกอบการ-หน่วยงานรัฐ และการบริหารประเทศสู่ยุคดิจิทัล มั่นใจถึงสิ้นปีแห่ขึ้นทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านราย บิ๊กธุรกิจเอกชน-แบงก์อ้าแขนรอพร้อมหนุน 3 ด้านร่วมฟื้นเศรษฐกิจ DGA ชี้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลดิจิทัล นายวีระพงศ์  มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า...

งาน Food & Hotel กลับมาอีกครั้งในชื่อใหม่ Food & Hospitality Thailand 2022

งานแสดงสินค้าด้านอาหารและการบริการ ที่ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านอาหาร คาเฟ่ บาร์ ร้านกาแฟ และธุรกิจบริการ ที่คนในวงการไม่ควรพลาด Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

ตำนานใน “กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร” พระราชธิดาที่ร.5 ออกพระโอษฐ์ “งามเหมือนเทวดา”

พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งทำให้พระองค์ทรงภาคภูมิพระราชหฤทัยในแง่มุมเกี่ยวกับพระสิริโฉมนั้น เรื่องนี้ย่อมต้องเอ่ยถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร ที่ชาววังเรียกกันว่า “ทูลกระหม่อมหญิง” จากซ้าย: สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร (ขานพระนามว่า ทูลกระหม่อมหญิง), พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี, เจ้าคุณจอมมารดาสำลี และสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี “ทูลกระหม่อมหญิง” ประสูติแต่พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี (สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี) เมื่อวันศุกร์...

กอปภ.อยุธยา เตือนประชาชนบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ คลองบางบาล หัวเวียง ลาดชิด ท่าดินแดง เฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูง หลังเขื่อนเจ้าพระยาผันน้ำ 1,800 – 2,000 ลบ.ม.วินาที ส่งผลระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น 40-60 ซม. ช่วง 16-17 ก.ย.นี้

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา แจ้งสถานการณ์น้ำ วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 06.00 น มีปริมาณน้ำไหลผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา สถานี C13 ที่ 1,848 ลบ.ม./วินาที เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 49 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้ระดับน้ำที่จุดวัดน้ำ C35 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา...

จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งการขอมีบัตรพนักงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522

นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ข้อ 4 ได้กำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้แก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่มีส่วนราชการในเขตพื้นที่จังหวัดและกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522...

ปชส.สุราษฎร์ธานีเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการให้บริการประชาชน (Self Initiative Award) และองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการอำนวยความเป็นธรรม (Fairness Innovation Award)

นางพัชรา ชื่นอารมณ์ นางพัชรา ชื่นอารมณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกำหนดจัดโครงการ "Ombudsman Awards" รางวัล แห่งคุณค่าองค์กรพัฒนาสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อยกย่องเชิดชู สร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและมีความสามารถสร้างสรรค์การใช้เทคโนโลยี สำหรับการให้บริการประชาชน หรืออำนวยความเป็นธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ภายใต้บริบทการพัฒนาที่ยั่งยืน...

ระดมเครื่องสูบน้ำติดตั้งเพิ่มเติมที่สถานีสูบน้ำท่าถั่ว จังหวัดฉะเชิงเทรา เร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลอ่าวไทยให้เร็วที่สุด

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สั่งการให้สำนักเครื่องจักรกล และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต เร่งเปิดทางน้ำให้กว้างขึ้น บริเวณสถานีสูบน้ำท่าถั่ว จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฮโดรโฟล (Hydro Flow) จำนวน 4 เครื่อง ตั้งแต่ช่วงคืนวันที่ 13 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำได้ภายในวันนี้ เพื่อเสริมการระบายน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ บริเวณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำท่าถั่ว ให้ระบายลงสู่แม่น้ำบางปะกงและทะเลอ่าวไทยให้เร็วที่สุด นอกจากนี้ ยังได้ขุดลอกตะกอนดิน บริเวณด้านเหนือของสถานีสูบน้ำท่าถั่วให้กว้างและลึกขึ้นกว่าเดิม...

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 สมัยที่สอง ครั้งที่สี่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยการมีส่วนร่วม ของประชาชน นายจรันต์ ยิ่งภิญโญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 สมัยที่สอง ครั้งที่สี่ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร เปิดโครงการ “ตรวจสอบ ปรับปรุง ระบบจำหน่ายและสายสื่อสาร เพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัย”

วันที่ 13 กันยายน 2565 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ตำบลในเมือง นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ตรวจสอบ ปรับปรุง ระบบจำหน่ายและสายสื่อสาร ป้องกันเหตุอัคคีภัย” โดยมี นายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 35 (นครสวรรค์) นายวันชัย เพชรมา...

จ.กำแพงเพชร แถลงข่าวเตรียมจัดงานใหญ่สืบสานประเพณีสารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ปี 65 ยิ่งใหญ่ตระการตากับขบวนแห่รถกล้วยไข่ที่ประดับด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยเฉพาะกล้วยไข่และสาวงามเมืองกำแพง

จังหวัดกำแพงเพชร แถลงข่าวเตรียมจัดงานใหญ่สืบสานประเพณีสารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ปี 65 ยิ่งใหญ่ตระการตากับขบวนแห่รถกล้วยไข่ที่ประดับด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยเฉพาะกล้วยไข่และสาวงามเมืองกำแพงกับการแสดงประกอบริ้วขบวนในแต่ละอำเภอ พร้อมชมนิทรรศการ”สราญวิถี ยลของดีเมืองกำแพง”งานเดียวเที่ยวสุดคุ้ม   วันที่ 13 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจัดงานประเพณีสารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2565 เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าจังหวัดกำแพงเพชรได้กำหนดจัดงานประเพณี "สารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง" ประจำปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 23...

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เตือนภัยประชาชนอย่าหลงเชื่อ มิจฉาชีพแอบอ้างใช้โลโก้สมาคมฯ หลอกลวงให้โอนเงิน

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เตือนภัยประชาชนอย่าหลงเชื่อ มิจฉาชีพแอบอ้างใช้โลโก้สมาคมฯ หลอกลวงให้โอนเงิน สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อกรณีที่มีมิจฉาชีพแอบอ้างนำตราสัญลักษณ์ของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อหลอกลวงให้ประชาชนโอนเงิน สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อกรณีที่มีมิจฉาชีพแอบอ้างนำตราสัญลักษณ์ของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อหลอกลวงให้ประชาชนโอนเงินเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อหรือเพื่อยืนยันผลการทำธุรกรรมการเงินใด โดยปัจจุบันสมาคมสถาบันการเงินของรัฐไม่มีวัตถุประสงค์และไม่มีนโยบายให้บริการทางการเงินใด ๆ กับประชาชนโดยตรง และยืนยันว่าสมาคมสถาบันการเงินของรัฐไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแอบอ้างให้บริการทางการเงินดังกล่าว และขอเตือนให้ผู้ที่ได้รับการติดต่อจากมิจฉาชีพในลักษณะเดียวกันนี้อย่าหลงเชื่อหรือโอนเงินให้อย่างเด็ดขาด  ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย สมาคมสถาบันการเงินของรัฐอยู่ระหว่างพิจารณาเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไป สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ   โทร. 0-2202-1868 และ 0-2202-1961 และ www.gfa.or.th...

มรย. มอบรางวัลหลักสูตรที่รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน และรางวัล KM YRU Forum 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดพิธีมอบรางวัลหลักสูตรที่รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 และมอบรางวัลผลงานจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 (KM YRU FORUM 2022) จัดโดยสำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ...

ม.ราชภัฏโคราช เตรียมพร้อมพิธีรับพระราชทานปริญาบัตร ร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะดำเนินการจัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ในระหว่างวันที่ 14 -16 กันยายน 2565 ณ...

จ.อุตรดิตถ์ เชิญ ชม ชิม ชอป “เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP ประจำปี 2565” ระหว่างวันที่ 13 – 22 กันยายน 2565

วันนี้ (13 ก.ย.65) ที่สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก สถานที่จัดงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวานและสินค้าโอทอป จ.อุตรดิตถ์ ประจำปี 2565 มีหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า งานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร เปิดโครงการ “ตรวจสอบ ปรับปรุง ระบบจำหน่ายและสายสื่อสาร เพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัย”

วันที่ 13 กันยายน 2565 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ตำบลในเมือง นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ตรวจสอบ ปรับปรุง ระบบจำหน่ายและสายสื่อสาร ป้องกันเหตุอัคคีภัย” โดยมี นายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 35 (นครสวรรค์) นายวันชัย เพชรมา...

จังหวัดสมุทรปราการส่งมอบคลองสำโรงตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือโครงการ “คลองสำโรงสายน้ำแห่งความรักและความสามัคคี”

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีส่งมอบคลองสำโรงตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือโครงการ “คลองสำโรงสายน้ำแห่งความรักและความสามัคคี” ต้นแบบตามนโยบายจังหวัดสมุทรปราการ “รักษ์น้ำ รักษ์คลอง รักสมุทรปราการ” ระหว่าง จังหวัดสมุทรปราการ กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คลองสำโรงไหลผ่าน ณ วัดหนามแดง ตำบลบางแก้ว...

คลังเตือนประชาชน ระวังโดนแอบอ้างชื่อหน่วยงานในสังกัดหลอกเอาเงิน

กระทรวงการคลัง Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และบริษัทเอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด อบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ ระดับ1

  วันที่ 13 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และ บริษัทเอ็มเอสเอ โซลูชั่น จำกัด จัดฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ ระดับ 1 โดยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมให้กับคณะครูสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมที่มีความสนใจเป็นผู้ทดสอบและนำความรู้ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสาขาดังกล่าว ระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเฟืองทองอนุสรณ์...